Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Dış Politikası'nda Güncel KonularSBU511237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüFuat Aksu
Dersi Veren(ler)Fuat Aksu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilerin Türkiye dış politikasının güncel sorunlarını daha geniş bir bakış açısından görebilmeleri ve daha eleştirel bir perspektifle değerlendirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiTürkiye’nin Soğuk Savaş sonrası dönemde önemli gelişmelerin izlendiği bir alanda, Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan ve Büyük Ortadoğu olarak adlandırılan bölgede izlenen politikaları incelemek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararası Konumu, İstanbul: Küre Yayınları, 2005 Alexander George, Bridging the Gap: Theory and Practice in Foreign Policy, Washington: USIP, 1998. Barry Rubin & Kemal Kirişçi, (eds), Turkey in World Politics: An Emerging Multiregional Power (London: Lynne Rienner, 2001) Baskın Oran, (ed.) Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne, Olgular-Belegeler-Yorumlar (İstanbul: İletişim, 2001) Engin Berber, Türk Dış Politikası Çalışmaları: Cumhuriyet Dönemi İçin Ulusal Rehber, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2007. Faruk Sönmezoğlu (ed.), Türk Dış Politikasının Analizi, 3.Basım. (İstanbul: Der, 2004) Fuat Aksu, Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2008. Gencer Özcan ve Şule Kut (eds), En Uzun On Yıl: Türkiye'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar (İstanbul: Büke, 2000) Gülistan Gürbey; Arızalı Demokrasilerde Dış Politika. Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yay. 2010. Marijke Breuning, Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction, New York: Palgrave Macmıllan, 2007. Philip Robins, Takım Elbiseliler ve Üniformalılar, Ankara: Arkadaş Yayınları, 2009. Philip Robins, Suits and Uniforms : Turkish Foreign Policy Since the Cold War London : Hurst&Company, 2003. Temel İskit, Diplomasi: Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2007. Yücel Bozdaglioglu, Turkish Foreign Polıcy And Turkısh Identıty A Constructıvıst Approach, New York & London: Routledge İlgili Araştırma Makaleleri / Related Research Papers Ramazan Gözen, “Türk Dış Politikasında Değişim Var mı?”, Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, Cüneyt Yenigün ve Ertan Efegil (Der.), İstanbul: Nobel yay., 2010, ss.19-36. Cüneyt Yenigün, “Türk Dış Politikasında Üçüncü Dalga?”, Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, Cüneyt Yenigün ve Ertan Efegil (Der.), İstanbul: Nobel yay., 2010, ss.63-86. Ertan Efegil, “Türk Dış Politikasında Yeni Bir Karar Verme Modeli Önerisi”, Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, Cüneyt Yenigün ve Ertan Efegil (Der.), İstanbul: Nobel yay., 2010, ss.103-126. Kemal İnat ve Ali Balcı, “Dış Politika: Teorik Perspektifler”, Uluslararası Politikayı Anlamak, Zeynep Dağı (Der.), İstanbul: Alfa Yay., 2007, s.. 212-286. İlhan Uzgel, "Dış Politikada AKP: Stratejik Konumdan Stratejik Modele", AKP Kitabı:Bir Dönüşümün Bilançosu, İlhan Uzgel ve Bülent Duru (Der.), Ankara: Phoenix Yay, 2009, ss.357-380. Ali L. Karaosmanoğlu, “The Evolution of the National Security Culture and the Military in Turkey”, Journal of International Affairs; Fall 2000; 54, 1, ABI/INFORM Global, pg. 199-216. Burcu Bostanoğlu, Tarihsel Oluşumlar İle Siyasa Felsefesi Arasındaki Bağ Işığında Türk Dış Politikası: Yeni(den) Odaklanma İhtiyacı; G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 3/2002, ss. 243-248. Fatih Tayfur, "Dış Politika", Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, Atila Eralp (Der.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2005, ss.73-106. Mustafa Aydın, “Determinants of Turkish Foreign Policy: Historical Framework and Traditional Inputs”, Middle Eastern Studies, Oct. 1999, 35, 4, pp. 152-186. Mustafa Aydın, “Determinants of Turkish Foreign Policy:Changing Patterns and Conjuntures During the Cold War”, Middle Eastern Studies, Jan. 2000, 36, 1, pp.103-138. Cevat Okutan ve Fulya Ereker, “Türk Dış Politikasının Belirlenmesinde ‘Rejim Unsuru’”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4 Sayı:8, Güz 2005/2, ss.189-204. Pinar Bilgin, “’Only Strong States Can Survive in Turkey’s Geography’: The uses of ‘’Geopolitical Truths’ in Turkey”, Political Geography, 26 (2007), pp. 740-756. Pınar Bilgin, “Securing Turkey Through Western-oriented Foreign Policy”, New Perspectives on Turkey, no. 40 (2009): 105-125. Murinson, Alexander, “The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy”, Middle Eastern Studies, 2006, 42:6, 945 – 964. Ziya Öniş and Şuhnaz Yilmaz, “Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era”, Turkish Studies, 2009, 10: 1, 7-24. Mustafa Aydin and Sinem A. Acikmese, “Europeanization Through EU conditionality: Understanding the New Era in Turkish Foreign Policy ', Journal of Southern Europe and the Balkans, 2007, 9:3, 263 – 274. Tarik Oğuzlu, “Soft power in Turkish Foreign Policy”, Australian Journal of International Affairs, 2007, 61:1, 81 – 97. Gencer Özcan, "Türkiye'de Siyasal Rejim ve Güvenlikleştirme Sorunsalı", İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar, Der. Burak Ülman ve İsmet Akça, İstanbul: Belge Yayınları, 2006, ss. 355-378. Fuat Aksu,"Turkish-Greek Relations and the Cyprus Question: Quo Vadis?" UNISCI Discussion Papers, Nº 23 (May / Mayo 2010), pp. 207-223. Gencer Özcan, “The Changing Role of Turkey's Military in Foreign Policy Making”, UNISCI Discussion Papers No 23, pp.23-46. Gencer Özcan, “Facing its Waterloo in Diplomacy: Turkey’s Military in the Foreign Policy-Making Process”, New Perspectives on Turkey, (40): 83-102 Sp. Iss. SI SPR 2009.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Türkiye dış politikasının güncel konularını farklı perspektiflerden değerlendirebilir.
  2. Yeni gelişmeleri yakın tarihsel / eleştirel perspektifle kavrayabilir.
  3. Güncel dış politika konularını analiz edebilir.
  4. Dış politikaya ilişkin görüşlerini yazılı olarak ifade edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişAlexander George, 1998; Burcu Bostanoğlu, 3/2002, ss. 243-248. Temel İskit, 2007; Fatih Tayfur, 2005, ss.73-106.Marijke Breuning, 2007.
2Soğuk Savaş Sonrası Dönem TDPMustafa Aydın, Oct. 1999, 35, 4, pp. 152-186. Mustafa Aydın, Jan. 2000, 36, 1, pp.103-138; Gencer Özcan, 2006, ss. 355-378.
3Türkiye – ABD İlişkileriMurinson, Alexander, 2006, 42:6, 945 – 964. İlhan Uzgel, 2009, ss.357-380.
4Türkiye – RF İlişkileriAhmet Davutoğlu, 2005
5Yeni Bağımsızlığını Kazanan Devletler ve TürkiyeBarry Rubin & Kemal Kirişçi, (2001)
6Türkiye ve Ortadoğu SorunlarıPhilip Robins, 2009.
7Türkiye Avrupa Birliği İlişkileriCevat Okutan ve Fulya Ereker, Güz 2005/2, ss.189-204.Mustafa Aydin and Sinem A. Acikmese, 2007, 9:3, 263 – 274.
8Ara Sınav 1
9Türkiye ve BalkanlarGencer Özcan ve Şule Kut (eds), 2000.
10TDP ve Kimlik TartışmalarıZiya Öniş and Şuhnaz Yilmaz, 2009, 10: 1, 7-24; Yücel Bozdağlıoğlu, 2003.
11Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar ve TDPPinar Bilgin, 26 (2007), pp. 740-756. Pınar Bilgin, 40 (2009): 105-125. Tarik Oğuzlu, 2007, 61:1, 81 – 97.
12Türkiye’de Dış Politika Karar Verme SüreciRamazan Gözen, 2010, ss.19-36. Cüneyt Yenigün, 2010, ss.63-86. Ertan Efegil, 2010, ss.103-126. Kemal İnat ve Ali Balcı, 2007, s.. 212-286.Gencer Özcan, New Perspectives on Turkey, (40): 83-102
13Sunum ve Tartışmalar Gencer Özcan, UNISCI Discussion Papers No 23, pp.23-46.
14Sunum ve Tartışmalar Sunum ve Tartışmalar, Temel okumalar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri125
Projeler165
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler160
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok