Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Dış PolitikasıSBU511137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüFuat Aksu
Dersi Veren(ler)Fuat Aksu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu derste Türkiye’de dış politikanın oluşum süreci irdelenmektedir. Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze Türkiye’nin dış politikasını şekillendiren içsel/dışsal etkenlerin rolü göz önünde tutularak nasıl bir gelişme göstermiş olduğu araştırılacaktır. Bir yandan Türkiye’deki siyasal yapının evrilmesi diğer yandan uluslararası sistemin dönüşümü Türkiye’nin bu dönüşümdeki yeri tartışılarak geleceğe ilişkin stratejik öngörülerinin neler olabileceği irdelenecektir. Dolayısıyla, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin değerlendirilebilmesini sağlayacak temel veriler ve değerlendirmeler bu ders içerisinde ele alınacaktır.
Dersin İçeriğiTürkiye’de Dış Politikaya Yön Veren Etkenler • Yapısal Faktörler • İç Etkenler • Dış Etkenler • Jeopolitik Konum Dış Politikanın Süreçsel Analizi • 1919 – 1939 TBMM’nin Etkin Olduğu Dönem • Atatürk ve İnönü Faktörü • 1939 – 1945 Savaş Dönemi (Denge Politikaları) • 1945 – 1960 Soğuk Savaş Dönemi (Çok Partili Siyasal Yaşama Geçiş) • 1960 – 1980 Soğuk Savaş’tan Yumuşama’ya • 1980 – 1990 • 1990 -Günümüz Tematik Dış Politika İncelemeleri From the early days of the republic until today, periodical analyses of the Turkish Foreign Policy issues. Major issues, developments and actors in the TFP
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Baskın Oran, (ed.) Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne, Olgular-Belgeler-Yorumlar, Cilt I – II, İstanbul: İletişim Yayınları, 2004 Engin Berber, Türk Dış Politikası Çalışmaları: Cumhuriyet Dönemi İçin Ulusal Rehber, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2007. Faruk Sönmezoğlu, II. Dünya Savaşı'ndan Günümüze Türk Dış Politikası, İstanbul: Der Yayınları, 2006. Faruk Sönmezoğlu (ed.), Türk Dış Politikasının Analizi, 3. Basım. İstanbul: Der yayınları, 2004. Fuat Aksu, Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2008. Gülistan Gürbey; Arızalı Demokrasilerde Dış Politika. Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yay. 2010. Philip Robins, Takım Elbiseliler ve Üniformalılar, Ankara: Arkadaş Yayınları, 2009. Temel İskit, Diplomasi: Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2007. Ali Faik Demir (Y. Haz.), Türk Dış Politikası ve Liderler, İstanbul: Bağlam Yay., 2007. Ali L. Karaosmanoğlu, “The Evolution of the National Security Culture and the Military in Turkey”, Journal of International Affairs; Fall 2000; 54, 1, ABI/INFORM Global, pg. 199-216. Burcu Bostanoğlu, Tarihsel Oluşumlar İle Siyasa Felsefesi Arasındaki Bağ Işığında Türk Dış Politikası: Yeni(den) Odaklanma İhtiyacı; G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 3/2002, ss. 243-248. Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Ankara: TTK Yayınları, 1999. Cemil Bilsel, Lozan Cilt I-II, Tıpkı Basım, İstanbul: Sosyal Yayınları, 1998. Faruk Sönmezoğlu, "Kurtuluş Savaşı Dönemi Diplomasisi", Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu (Der.), 3.Baskı, İstanbul: Der Yayınları,2004, ss. 83-98. Fatih Tayfur, "Dış Politika", Devlet ve Ötesi:Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, Atila Eralp (Der.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2005, ss.73-106. Haluk Ülman, I. Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Savaş, 3. Baskı, Ankara: İmge yay., 2002. Haluk Ülman, “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenler (1923-1968) I ”, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt XXIII, No. 3, Eylül 1968, ss. 241-273. Haluk Ülman- Oral Sander, “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenler (1923-1968) II”, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt XXVII, No. 1, Mart 1972, ss. 1-24. İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, Cilt I-II, Ankara TTK Yayınları. Oral Sander, “Türk Dış Politikasında Sürekliliğin Nedenleri”, Türkiye’nin Dış Politikası, Melek Fırat, (der.) Ankara: İmge Yayınları, 1998, 69-94. Mustafa Aydın, “Determinants of Turkish Foreign Policy: Historical Framework and Traditional Inputs”, Middle Eastern Studies, Oct. 1999, 35, 4, pp. 152-186. Mustafa Aydın, “Determinants of Turkish Foreign Policy:Changing Patterns and Conjuntures During the Cold War”, Middle Eastern Studies, Jan. 2000, 36, 1, pp.103-138. Mehmet Gönlübol ve Diğerleri, Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara: A.Ü. SBF Yayınları, Mehmet Gönlübol, Cem Sar, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919-1938), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay.,1997. Mustafa Budak, İdealden Gerçeğe Misakı Milli’den Lozan’a Dış Politika, İstanbul: Küre Yay., 2002. Onur Öymen, Silahsız Savaş Bir Mücadele Olarak Diplomasi, İstanbul: Remzi Kitapevi, 2002. Oral Sander, Türkiye’nin Dış Politikası, Ankara: İmge Yayınları, 1998. Selim Deringil, Denge Oyunu, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1994. İlgili Araştırma Makaleleri / Related Research Papers
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Türkiye’nin uluslararası sistem içerisindeki rolü ve sisteme yapmış olduğu katkının süreçsel analizini yapabilir.
  2. Bu derste bilgiye nasıl ulaşılabileceğini öğrenir hem de “sorun”lar üzerinde analiz yapabilme becerisi kazanır.
  3. TDP hakkında hem bireysel hem de kamusal anlamda belirgin bir bilgi birikimini kazanır.
  4. Dış politikaya ilişkin görüşlerini yazılı olarak ifade edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişHaluk Ülman, Eylül 1968, ss. 241-273. Haluk Ülman- Oral Sander, Mart 1972, ss. 1-24.
2Türkiye’de Dış Politikaya Yön Veren EtkenlerAli L. Karaosmanoğlu, Fall 2000;pg. 199-216.
3Yapısal FaktörlerBurcu Bostanoğlu, 3/2002, ss. 243-248.
4İç Etkenler -Dış EtkenlerOral Sander, 1998, 69-94.
5Jeopolitik KonumMustafa Aydın, Oct. 1999, 35, 4, pp. 152-186. Mustafa Aydın, Jan. 2000, 36, 1, pp.103-138.
6Dış Politikanın Süreçsel AnaliziFaruk Sönmezoğlu, 2006, ss.377-766.
71919 – 1939 TBMM’nin Etkin Olduğu DönemBaskın Oran, Cilt I, ss.97-240;
8Ara Sınav 1
9Sunum ve TartışmalarSunum ve tartışmalar
101945 – 1960 Soğuk Savaş Dönemi (Çok Partili Siyasal Yaşama Geçiş)Baskın Oran, Cilt I, ss.479-498. Baskın Oran, Cilt I,ss.499-521. Baskın Oran, TCilt I, İss.522-575.
11Soğuk Savaş Dönemi Ulusal Dış Politika SorunlarıBaskın Oran, Cilt I, ss.576-614 ; 716-738.
121960 – 1980 Soğuk Savaş’tan Yumuşama’yaBaskın Oran, Cilt I, ss.681-684. Baskın Oran, Cilt I, ss.692-715.. Baskın Oran, Cilt I, ss.769-783. Baskın Oran, Cilt I, ss.784-807.
131980-1990 Yeniden Soğuk Savaş’aBaskın Oran, Cilt I,ss. 739-748. Baskın Oran, Cilt I, ss. 749-768. Baskın Oran,Cilt I, ss. 808-852.
14Tematik Dış Politika İncelemeleriEngin Berber, 2007. Faruk Sönmezoğlu, 2006. Faruk Sönmezoğlu, 2004; Fuat Aksu, 2008. Gülistan Gürbey; 2010; Philip Robins, 2009;Temel İskit, 2007.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1620
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler160
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler160
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok