Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk-Yunan İlişkileriSBU511937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüFuat Aksu
Dersi Veren(ler)Fuat Aksu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler hakkında süreçsel bir inceleme yaparak bir bütün olarak ilişkiler ve yönelimi hakkında bilgi sahibi kılmak.
Dersin İçeriğiTürkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerde dile getirilen uyuşmazlık konularının söz konusu ülkelerin dış politikalarına ve uluslararası ilişkilerine nasıl etki ettiğinin araştırılacağı ve uyuşmazlıkların yönelimini etkileyen kimi psikolojik faktörler üzerinde durulacağı bu dersin işleyişinde; * iki ülkenin ortak tarihi * güncel ilişkileri * uyuşmazlık olarak algıladıkları konular * tarafların hukuksal ve siyasal görüşleri * ilişkilerin yöneliminde etkisi bulunan faktörler * kimlik - kişilik algılamaları * karşılıklı niyetlere ilişkin algılamalar * iç ve dış politika kaygılarının etkisi incelenecektir. / Turkish Greek relations, historical background, main disputes and thesis, perceptions/misperceptions, actors, confidence building measures, problem solving attempts
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Fuat Aksu, Türk – Yunan İlişkileri: İlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme, Ankara: SAEMK Yay., 2001. Fuat Aksu, Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2008. Alexis Heraklides, Yunanistan ve “Doğudan Gelen Tehlike”, Türkiye, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002. Elçin Macar. Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2004. Melek Fırat. 1960-71 Arası Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Sorunu, Ankara: Siyasal Kitapevi, 1997 Philip Robins, Takım Elbiseliler ve Üniformalılar, İstanbul: Arkadaş, 2009. İlhan Uzgel, AKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu, Ankara: Phoenix, 2009. Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye'nin Bazı Dış Politika Sorunları, İstanbul: Beta, 2004. Mustafa Aydın (Ed.), Turkish Foreign Policy: Old Problems, New Parameters, Unisci, 2010, Vamık D. Volkan ve Norman Itzkowitz. Türkler ve Yunanlılar: Çatışan Komşular, İstanbul: Bağlam Yay., 2002. Fuat Aksu,"Turkish-Greek Relations and the Cyprus Question: Quo Vadis?" UNISCI Discussion Papers, Nº 23 (May / Mayo 2010), pp. 207-223. Fuat Aksu. “Turkish - Greek Relations: From Conflict to Détente the Last Decade”, Turkish Review of Balkan Studies, Annual 2001. Fuat Aksu. "Türk-Yunan İlişkilerinde Güvenlik ve Güven Arttırma Çabaları", Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa ve Türkiye, (Ed.) Cem Karadeli, Ankara: Ayraç Yayınları, 2003, pp.242-275. Fuat Aksu. "Ege ve Kıbrıs Sorunlarının Çözümünde Avrupa Birliği'nin Tutumu", Stratejik Araştırmalar Dergisi, Year 2, Number 3, February 2004, pp. 103-132. Alexis Heraclides, “Greek-Turkish Relations from Discord to Détente: A Preliminary Evaluation”, The Review of ınternational Affairs, Vol. 1, No. 3 (Spring 2002), pp. 17-32 Bahar Rumelili, “Transforming Conflicts on EU Borders: the Case of Greek-Turkish Relations”, JCMS 2007 Volume 45. Number 1. pp. 105–26 Panayotis J. Tsakonas, “How Can the European Union Transform the Greek –Turkish Conflict?” C. Arvanitopoulos (Ed.), Turkey’s Accession to the European Union, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009. Musatafa Aydın, “Cacophony in the Aegean; Contemporary Turkish-Greek Relations”, The Turkish Yearbook, Vol. XXVII, pp. 109-140. Fotios Moustakis and Michael Sheehan, “Democratic Peace and the European Security Community: The Paradox of Greece and Turkey”, Mediterranean Quarterly: Winter 2002 Ayşe Betül Çelik & Bahar Rumelili, “Necessary But Not Sufficient: The Role of the EU in Resolving Turkey's Kurdish Question and the Greek-Turkish Conflicts”, European Foreign Affairs Review 11: 203-222, 2006. Elçin Macar, "Lozan'dan Günümüze Onikiada Türkleri'nin Sorunları", İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı 34, Mart 2006, ss. 35-54. Alexander Anastasius Pallis, Yunanlıların Anadolu Macerası (1915-1922), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1995. Alexis Heraklides, Yunanistan ve “Doğudan Gelen Tehlike” Türkiye, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002. Ali Kurumahmut (Y. Hazırlayan), Ege’de Temel Sorun Egemenliği Tartışmalı Adalar, Ankara: TTK Yayınları, 1998. Andrew Wilson, The Aegean Dispute, London: Adelphi Paper Series 1979/80. Aydoğan Özman, “Ege’de Karasuları Sorunu,” A.Ü. SBF Dergisi, Cilt.LXIII, No. 3/4, Temmuz-Aralık 1988. Aydoğan Özman, “Lozan Andlaşmalarında Ege Adalarının Hukuki Statüsü,” A. Ü. SBF Dergisi, Cilt. LXIII, No. 3-4, Temmuz- Aralık 1988. Aydoğan Özman, “Türk Dış Politikasında Ege Sorunu”, Türk Dış Politikasının Analizi, Der. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul: Der Yayınları, 1998, ss. 253-270. Aydoğan Özman, BM III. Deniz Hukuku Sözleşmesi, İstanbul IDTO Yayınları, 1984. Baskın Oran, Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 1986. Baskın Oran, Yunanistan’ın Lozan İhlalleri, Ankara: SAEMK Yayınları, 1999. Baskın Oran,“Türk Dış Politikası ve Batı Trakya”, Türk Dış Politikasının Analizi, Der. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul: Der Yayınları, 1998, ss.307-320. Dimitri Kitsikis, Türk – Yunan İmparatorluğu, İstanbul: İletişim Yayınları,1996. Faruk Sönmezoğlu, Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Büyük Güçler, İstanbul: Der yayınları, 2000. Faruk Sönmezoğlu, “Kıbrıs Sorunu’nda Tarafların Tutum ve Tezleri,” Türk Dış Politikasında Sorunlar, der. Esat Çam, İstanbul : Der Yay. 1989. Gülden Ayman, “Türk – Yunan İlişkilerinde Güç ve Tehdit”, Türk Dış Politikasının Analizi, Der. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul: Der Yayınları, 1998, ss. 543-554. Haluk Kabaalioğlu, Avrupa Birliği ve Kıbrıs Sorunu, İstanbul: Yeditepe Ün. Yay., Helsinki Watch, Destroying Ethnic Identity: The Turks of Greece, August 1990, A Helsinki Watch Report. Herkül Millas, Geçmişten Bugüne Yunanlılar: Dil, Din ve Kimlikleri, İstanbul: İletişim, 2003. Herkül Millas, Yunan Ulusunun Doğuşu, İstanbul: İletişim Yayınları, 1994. Hüseyin Pazarcı, “Ege Adalarının Hukuksal Statüsü,” A. Ü. SBF Dergisi, Cilt. LXIII, No. 3-4, Temmuz-Aralık 1988. Kamuran Gürün, Bükreş-Paris-Atina Büyükelçilik Anıları, İstanbul: Milliyet Yay., 1994. Kemal Arı, Büyük Mübadele Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995. Nasuh Uslu, Türk-Amerikan İlişkilerinde Kıbrıs, Ankara: 21. Yüzyıl Yayınları, 2000. Nikos Svoronos, Çağdaş Hellen Tarihine Bakış, İstanbul: Belge Yay. 1988, Niyazi Kızılyürek, Milliyetçilik Kıskacında Kıbrıs, İstanbul: İletişim, 2002. Mehmet Hasgüler, Kıbrıs’ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu, İstanbul: İletişim, 2000. Melek Fırat, 1960-71 Arası Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Sorunu, Ankara: Siyasal Kitapevi, 1997. Pazarcı Hüseyin,“Ege Adalarının Lozan ve Paris Andlaşmalarıyla Saptanan Askerden Arındırılmış Statüsü Değişmiş midir?” A. Ü. SBF Dergisi, Cilt. LXIII, No. 3-4, Temmuz-Aralık 1988. Richard Clogg, Modern Yunanistan’ın Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları, 1997. Türk-Yunan Uyuşmazlığı, Der. Semih Vaner, İstanbul: Metis Yayınları, 1989. ss. 49-58. Ufuk Güldemir, Kanat Operasyonu, İstanbul: Tekin Yay. 1985 Vamık D. Volkan, Etnik Gururdan Etnik Teröre, İstanbul: Bağlam Yay., 1999. Vamık D. Volkan ve Norman Itzkowitz, Türkler ve Yunanlılar: Çatışan Komşular, İstanbul: Bağlam Yay., 2002. Yorgo Benlisoy – Elçin Macar, Fener Patrikhanesi, Ankara: Ayraç Yayınları, 1996. Yunan Paradoksu, Der. Graham T. Allison – Kalipso Nikolaydis, İstanbul: Doğan Kitap, 1999, ss.153-163 İlgili Araştırma Makaleleri / Related Research Papers
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur.
  2. Türk - Yunan uyuşmazlık konularında araştırma yapabilir.
  3. Türk-Yunan ilişkileri hakkında görüşlerini yazılı olarak ifade edebilir.
  4. Türkiye - Yunanistan ilişkileri hakkında karşılaştırma yapabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türkiye - Yunanistan İlişkilerine Giriş Fuat Aksu, 2001.
2Türkiye - Yunanistan İlişkilerinde Güncel SorunlarFuat Aksu, (May / Mayo 2010), pp. 207-223. Fuat Aksu. Annual 2001; Fuat Aksu. 2003, pp.242-275;
3Türkiye - Yunanistan İlişkilerinde Sorunlar ve Tarafların YaklaşımlarıFuat Aksu. February 2004, pp. 103-132.
4Azınlıklara İlişkin SorunlarYorgo Benlisoy – Elçin Macar,1996; Elçin Macar, Mart 2006, ss. 35-54.Baskın Oran, 1986. Baskın Oran, 1999. Baskın Oran,, 1998, ss.307-320.
5Kıbrıs SorunuFaruk Sönmezoğlu,1989.Niyazi Kızılyürek, 2002; Mehmet Hasgüler, 2000; Melek Fırat, 1997.
6Ege Denizi'ne İlişkin SorunlarPazarcı Hüseyin,Temmuz-Aralık 1988. Ali Kurumahmut, 1998. Andrew Wilson,1979/80. Aydoğan Özman, Temmuz-Aralık 1988. Aydoğan Özman, Temmuz- Aralık 1988. Aydoğan Özman,1998, ss. 253-270.
7İlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler IAlexis Heraklides, 2002.
8Ara Sınav 1
9İlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler IIVamık D. Volkan ve Norman Itzkowitz, 2002.
10Karşılıklı AlgılamalarHerkül Millas, 2003.
11İlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler IIISemih Vaner, 1989.
12İç ve Dış Politika KaygılarıFuat Aksu, 2001, Fuat Aksu, May / Mayo 2010), pp. 207-223. Fuat Aksu.Annual 2001; Fuat Aksu. 2003, pp.242-275; Fuat Aksu. February 2004, pp. 103-132.
13Türk - Yunan Uyuşmazlığında Çözüme Yönelik Çabalar ve ÖnerilerMusatafa Aydın, Vol. XXVII, pp. 109-140. Fotios Moustakis and Michael Sheehan, Winter 2002; Ayşe Betül Çelik & Bahar Rumelili, 11: 203-222, 2006.
14Güven Arttırıcı Önlemler ve İşbirliği GirişimleriAlexis Heraclides, (Spring 2002), pp. 17-32 Bahar Rumelili, 2007 Volume 45. Number 1. pp. 105–26 Panayotis J. Tsakonas,2009.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri125
Projeler165
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler160
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok