Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fen Teknoloji Programı ve PlanlamaFBO204234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüHakan AKÇAY
Dersi Veren(ler)Hakan AKÇAY
Asistan(lar)ıGülbin Özkan
Dersin AmacıBu derste; geçmişten günümüze fen programları incelenerek, yeni fen ve teknoloji programının felsefesinin ve doğasının doğru anlaşılması ve uygulanmasına yönelik tarihsel olarak yapılanlardan farklı olarak neler yapılması gerektiği üzerinde durulacak, öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamında öğretim süreçlerini etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli olan plan yapma ile ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiFen ve teknoloji programlarının güncel yaklaşımlar doğrultusunda planlanması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı (Tanıma, planlama, uygulama ve SBS’yle ilişkilendirme). İlköğretim 1. ve 2. kademe öğretmen el kitabı (2.baskı). Ankara: PegemA 1.Demirel, Ö. (2011). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (15.baskı). Ankara: PegemA. 2. MEB 4.-8. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Programları. 3. İlköğretim 1. ve 2. kademe Fen ve Teknoloji Ders ve Öğretmen Kılavuz Kitapları 4. Güncel makaleler
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler güncel fen programını bilir
  2. Öğrenciler program geliştirme ilkelerini ve öğelerini açıklar
  3. Öğrenciler ilköğretim fen ve teknoloji programını objectifler ve metodlar açısından analiz eder
  4. Öğrenciler fen ve teknoloji kitaplarındaki problemleri tesbit eder
  5. Öğrenciler öğrenme ve öğretme modellerine göre öğretme ve öğrenme materyalleri geliştirir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Program geliştirmede temel kavramlarİlgili Kaynaklar
2Dünyada ve Türkiye’de ilköğretim fen bilgisi program geliştirme çalışmalarıİlgili Kaynaklar
3Fen ve teknoloji dersi öğretim programı, programın vizyonu, öğrenme alanları ve üniteler, fen ve teknoloji programında fen-teknoloji-toplum-çevre yaklaşımıİlgili Kaynaklar
4Fen ve teknoloji dersi programında bilimsel süreç becerileri, programda tutum ve değerler, programın getirdiği yenilikler ve eski programlardan farklılıklarıİlgili Kaynaklar
5Fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının analizi, programda yer alan sarmallık ilkesi, kullanılan semboller, programda yer alan ilişkilendirmelerİlgili Kaynaklar
6Fen ve teknoloji öğretim programında teknolojik tasarım döngüsüİlgili Kaynaklar
7Fen ve teknoloji dersi programlarında yer alan öğretim ilkeleri, öğrenme teorileri, öğretim stratejilerinin tartışılması ve analiziİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Fen ve teknoloji dersi programlarında yer alan öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, sınıf dışı öğretim tekniklerinin tartışılması ve analiziSınav Hazırlığı
10Fen ve teknoloji dersinde alternatif ölçme ve değerlendirme Fen ve teknoloji dersinde SBS sorularının analiziİlgili Kaynaklar
11Fen ve teknoloji derslerinde öğretimin planlanması, plan nedir, planlamanın önemi, plan yapmanın ilkeleri, plan türleriİlgili Kaynaklar
12Plan türleri, ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan, ders planı, örnek planların incelenmesiİlgili Kaynaklar
13Ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan, ders planı, örnek planlarının geliştirilmesiİlgili Kaynaklar
14Fen ve teknoloji programlarında kitaplardan yararlanmaİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler220
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler215
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok