Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kimya 2FBO107233202
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüMutlu Şahin
Dersi Veren(ler)Mutlu Şahin
Asistan(lar)ıAslı Koçulu, Rumeysa BEDİROĞLU
Dersin AmacıBu dersin amacı temel kimya kavramlarının öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlamaktır
Dersin İçeriğiKimyasal reaksiyonlar (kimyasal eşitlikler, çökme, kompleksleşme reaksiyonları); kimyasal kinetik (tepkime hızı, tepkime hızını etkileyen faktörler, hız kanunu, eşik enerjisi, hız sabitinin sıcaklığa bağlılığı); tepkime mekanizmaları ve kataliz; kimyasal denge (denge sabitinin bulunması); proton aktarımı-asitler ve bazlar; tuz çözeltileri (titrasyonlar, tampon çözeltiler, kimyasaldengeyi etkileyen faktörler; yükseltgenme–indirgenme reaksiyonları); elektrokimya (elektroliz ve pil); termokimya (ısı, termodinamik yasaları, entalpi, iç enerji, entropi); nükleer kimya (radyoaktivite, nükleer enerji) ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring (Çeviri Editörleri: T.Uyar ve S.Aksoy), (2002), Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar I, Palme Yayıncılık, Ankara.
  • R.Chang, (Çeviri Editörleri: A.B. Soydan ve A.Z. Aroğuz), (2000), Fen ve Mühendislik Bölümleri İçin Kimya, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,İstanbul
  • C.E. Mortimer (Çeviri Editörü: T. Altınata), (1997), Modern Üniversite Kimyası I, Çağlayan Basımevi, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: •Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. •Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, laboratuvar deneysel çalışmaları öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler farklı türlerdeki kimyasal reaksiyonlar hakkında bilgi sahibi olacak.
  2. Öğrenciler kimyasal kinetik terimleri ve tepkime hızını etkileyen faktörleri açıklayabilecek.
  3. Öğrenciler tuz çözeltileri içeren sistemlerin özelliklerini kavrayarak, hayatımızdaki önemini yorumlayabilecek.
  4. Öğrenciler yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları hakkında bilgi edinerek gündelik yaşamdaki elektrokimyasal olaylarla ilişkilendirebilecek.
  5. Öğrenciler termokimya terimleri ve yasalarını kavrayacak.
  6. Öğrenciler edindikleri teorik bilgileri deneyler yaparak pekiştireceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1543445
PÇ-243-344
PÇ-3--3--3
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kimyasal reaksiyonlar (kimyasal eşitlikler, çökme, kompleksleşme reaksiyonları). Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
2Kimyasal kinetik (tepkime hızı, tepkime hızını etkileyen faktörler, hız kanunu, eşik enerjisi, hız sabitinin sıcaklığa bağlılığı).Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
3Tepkime mekanizmaları ve kataliz.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
4Kimyasal denge (denge sabitinin bulunması). Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
5Proton aktarımı-asitler ve bazlar.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
6Tuz çözeltileri (titrasyonlar, tampon çözeltiler, kimyasaldengeyi etkileyen faktörler). Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
7Tuz çözeltileri (iyonların asitli bazları, titrasyonlar, tampon çözeltiler, kimyasaldengeyi etkileyen faktörler). Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kuvvetli asit, Kuvvetli Baz ve pH kavramı.Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
10Elektrokimya (elektroliz ve pil). Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
11Elektrokimya (elektroliz ve pil). Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
12Termokimya (ısı, termodinamik yasaları, entalpi, iç enerji, entropi). Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
13Ara sınav 2Sınav Hazırlığı
14Nükleer kimya (radyoaktivite, nükleer enerji).Bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneylerİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok