Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mühendisler için Organik KimyaBYM151235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Biyomühendislik Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBiyomühendislik Bölümü
Dersin KoordinatörüSerap Acar Derman
Dersi Veren(ler)Serap Acar Derman
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMühendisler için gerekli olan kimyasal yapı teorileri, Lewis yapıları, izormerler, temel rezonans teorisi, atomik moleküler ve hibrit orbitaller, kovalent bağlar, fiziksel özellikler, organik bileşiklerin türleri, organik isimlendirme, stereokimya, organik reaksiyon mekanizmaları, temel organik sentez yaklaşımları konusunda bilgi vermeyi ve bu bilgilerin organizmalar ile olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiOrganik kimyanın temelleri, bağlar ve moleküler yapı, önemli karbon bileşikleri, fonksiyonel gruplar, temel biyolojik yapılar ve bağlar, moleküller arası kuvvetler, infrared (IR) spektroskopsisi, organik reaksiyonlara ve reaksiyon mekanizmalarına giriş, asitler ve bazlar, adlandırma, alkan ve sikloalkanların konformasyonu, basit konformasyon analizi, stereokimya, kiral moleküller, iyonik reaksiyonlar, alkil halojenürlerin nükleofilik sübstitüsyon ve eliminasyon reaksiyonları, alken ve alkinlerin özellikleri ve sentezleri, alken ve alkinlerin katılma reaksiyonları, nükler manyetik rezonans spektroskopisi, NMR ile yapısal analiz, radikal reaksiyonlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Organic Chemistry, 10. Baskı T. W. Graham Solomons, Craig Fryhle
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci organik molekül ailelerini bilir, yapılarını çizebilir ve muhtemel rezonans yapılarını gösterebilir. Organik kimyanın biyolojik moleküller ile ilşkisini ortaya koyabilir.
  2. Öğrenci organik molekülleri IUPAC terminolojisine göre adlandırabilir.
  3. Öğrenci okları kullanarak reaksiyon mekanizmalarını yazabilir.
  4. Öğrenci ilgili konularda bireysel ve takım halinde araştırma yetisine sahip olur.
  5. Öğrenci fonksiyonel grupları ayırt edebilir ve bağıl asit-baz gücünü tayin edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-144444
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15---4-
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bağlar ve Moleküler Yapı Yapısal Teori, Formal Yükler, Rezonans Teorisi, Atomik Orbitaller ve Elektron Konfigurasyonu, sp, sp2, sp3 hybritleşmeleri, VSEPR Modeli
2Fonksiyonel gruplar, temel biyolojik yapılar ve bağlaralkanlar, alkenler, alkinler ve aromatik bilşikler, polar kovalent bağlar, polar ve nonpolar moleküller, fonksiyonel gruplar
3 Fonksiyonel gruplar, Intermoleküler Güçler ve Infrared (IR) SpektroskopisiFonksiyonel grupların belirlenmesinde IR spektroskopisinin kullanımı
4Organik reaksiyonlara ve mekanizmalarına giriş: Asitler ve BazlarReaksiyonlar ve mekanizmaları, asit baz reaksiyonları, moleküler yapı ve asiditenin ilişkisi
5Alkanlar ve sikloalkanların isimlendirilmesi ve konformasyonal analizleriAlkanların, alkenlerin, alkinlerin, sikloalkanların, alkollerin IUPAC kurallarına göre isimlendirilmesi
6Stereokimyaİzomerler, enantiyomerler
7İyonik Reaksiyonlar (Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları)Nükleofiller, leaving gruplar, reaksiyon hızları, stereokimya
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İyonik Reaksiyonlar (Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları)Nükleofiller, leaving gruplar, reaksiyon hızları, stereokimya
10İyonik Reaksiyonlar (Eliminasyon Reaksiyonları)E2 ve E1 reaksiyonları
11Alkenler ve Alkinler ITerminal alkinlerin asiditesi, Eliminasyon reaksiyonları ile alkinlerin sentezi, alkenlerin hidrojenasyonu
12Alkenler ve Alkinler IIMarkovnikov, Antimarkovnikov Kuralı
13Nükleer Manyetik Rezonans ve Kütle SpektrometrisiProton ve C13 NMR, spektral analiz
14Radikal ReaksiyonlarRadikal Reaksiyonlar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği330
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler00
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği36
Projeler00
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok