Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Biyomühendislikte FizikokimyaBYM160234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Biyomühendislik Lisans Programı
Seçmeli @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBiyomühendislik Bölümü
Dersin KoordinatörüMurat Topuzoğulları
Dersi Veren(ler)Murat Özmen, Murat Topuzoğulları
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBiyomühendisler için gerekli olan temel fizikokimya bilgisini sağlamaya yönelik bir derstir. Bu ders kimyasal ve biyolojik sistemlerin temelini oluşturan fiziksel kuralların anlaşılmasının sağlanması doğrultusunda, gazlar, çözeltiler ve faz dengesi uygulamalarıyla kimyasal termodinamikler ve kimyasal kinetikler için giriş odaklıdır.
Dersin İçeriğiTermodinamiğin Sıfırıncı Yasası A. Gazların özellikleri. B. Gazların kinetik-moleküler teorisi. C. Gerçek gazlar. Termodinamiğin Birinci Yasası A. İş ve ısı. İçsel enerji. B. Sistem ve çevresi. C. İzole sistemler. D. İlk termodinamik fonksiyonlar. E. Termodinamik ilişkiler. F. Birinci Kanunun kimyasal uygulamaları. Termodinamiğin İkinci ve Üçüncü Kanunları A. Kendiliğindenlik kavramı. B. Entropi bir durum fonksiyonudur. C. Belirli süreçler için entropi hesaplamaları. D. Mutlak sıfır sıcaklığının ulaşılmazlığı. E. Gibbs serbest enerjisi ve kendiliğindenlik. F. Birinci ve İkinci Yasaların Birleştirilmesi: temel denklem. G. Saf bir maddenin kimyasal potansiyeli. H. Saf maddelerin fiziksel dönüşümü. I. Basit karışımlar ve kısmi molar miktarlar. Kimyasal Denge A. Kimyasal reaksiyonların kendiliğindenliği. B. Aktiviteler açısından asit-baz dengesi ve pH ölçeği. C. Biyolojik aktivite. D. Çözünürlük ve kompleks oluşum dengeleri. E. Denge elektrokimyası. Hareket Halindeki Moleküller A. Duvarlar ve yüzeylerle çarpışmalar. B. Ampirik kimyasal kinetik.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Atkins Physical Chemistry 8TH EDITION by Peter Atkins and Julio de Paula. W.H. Freeman, 2006, Oxford Press
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci fizikokimyanın temel kanunlarını ve teorilerini öğrenir.
  2. Öğrenci fizikokimyanın kanun ve teorilerini uygulayarak kantitatif problemleri çözebilir.
  3. Öğrenci fizikokimyanın kanun ve teorilerini uygulayarak kalitatif problemleri çözebilir.
  4. Öğrenci karmaşık problemlere özgün ve mantıklı çözümler üretebilir.
  5. Öğrenci fizikokimya prensiplerini biyomühendislik problemlerine uygulama becerisi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-144444
PÇ-24----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-1844444
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Gazların Özellikleri (İdeal Gazlar, Gazların Halleri, Gaz Yasaları,/Gerçek Gazlar, Moleküler Etkileşimler, Van der Waals Denklemi)Textbook
2Termodinamiğin Birinci Yasası-(İş-Isı-Enerji, Iç Enerji, Genleşme İşi)Textbook
3Termodinamiğin Birinci Yasası -(Entalpi, Adyabatik Değişimler, Termokimya-Standart Entalpi Değişimleri) Textbook
4Termodinamiğin Birinci Yasası-Hal Fonksiyonları ve Tam Diferansiyeller, İç Enerjideki Değişimler, Joule-Thompson Etkisi)Textbook
5Termodinamiğin İkinci Yasası (Istemli Değişimin Yönü, Entropi) Textbook
6Termodinamiğin İkinci Yasası (Soğutma, Özel Proseslere Etki Eden Entropi Değişimleri, Termodinamiğin Üçüncü Yasası)Textbook
7Helmholtz ve Gibbs Enerjileri, Standart Reaksiyon Gibbs Enerjileri) Textbook
8Ara Sınav 1
9Ara SınavTextbook
10Basit Karışımlar (Kolligatif Özellikler, Aktivite-Çözücü ve Çözünen Aktiviteleri, İyonların Çözeltideki Aktiviteleri)Textbook
11Faz DiyagramlarıTextbook
12Kimyasal DengeTextbook
13Kimyasal Reaksiyonların HızıTextbook
14Difüzyon (Difüzyon Denklemi, Difüzyon Olasılıkları)Textbook
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği330
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği35
Projeler00
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)111
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)111
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok