Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Viroloji BYM450234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Biyomühendislik Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBiyomühendislik Bölümü
Dersin KoordinatörüAlper Yılmaz
Dersi Veren(ler)Alper Yılmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEnfeksiyonik bir etkeni olan virusun tanımlanması, yapısal ve enfektivite özelliklerinin belirlenmesi, viral enfeksiyonların organizmadaki gelişim şekillerinin ve enfeksiyonlardaki viral etiyolojinin teşhisinde kullanılan tekniklerin anlatılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiTanımı, Genel Özelllikleri, Sınıflandırılmaları, Fiziksel, Kimyasal yapıları, Üretilmeleri, Hemaglütinasyon, Mutasyon, Genetiği, Antiviral Maddeler, İnterferans Olayı ve İnterferon, Bitki, Hayvan ve İnsanlarda Patojen olan Virüslerin Sınıflandırılmaları, Tanı ve Teşhisi, Korunma Yolları, Bakteriyofajlar genel özellikleri, Morfoloji, kimyasal ve Antijenik Yapı, Faj-Bakteri Enfeksiyonları, Faj Genetiği, Lizojenik Siklus, FajlarınBiyolojik Özellikleri, Bakteriyofajların Protikteki Önemi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Carter J. B. and Saunders V.A., Virology: Principles and Applications, John Wiley & Sons Ltd, 2007
  • Genel Viroloji Ders Notları: Prof.Dr.İ.Burgu ve Prof.Dr.Y.Akça, AÜ Basımevi, 2003.
  • Flint S. J.,Enquist L. W.,Racaniello V. R.,Skalka A. M., Principles of Virology: Molecular Biology, Pathogenesis, and Control of Animal Viruses, ASM Press, 2nd edition, 2003.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Farklı virus çeşitlerinin yapısal özelliklerini öğrenir
  2. Viruslerin sebep olduğu enfeksiyon çeşitlerini öğrenir
  3. Virus enfeksiyonlarının sonrasında gerçekleşen immunolojik olayları öğrenir
  4. Klinik olgularda viral etiyoloji tespiti amacıyla kullanılan teknikleri öğrenir
  5. Tıpta ve biyoteknolojide virüslerden nasıl yararlanıldğını öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-1844444
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Virolojide kullanılan metodlar ve Virüs yapısı Ders Kitabi1, Bölüm 2-3
2Virüslerin Hücreye Bağlanması ve Girişi Ders Kitabi1, Bölüm 5
3Transkripson, translasyon ve taşınma Ders Kitabi1, Bölüm 6
4Virus genom replikasyonu Ders Kitabi1, Bölüm 7-8
5Virüslerin birleştirimesi ve hücreden çıkışlarıDers Kitabi1, Bölüm 10
6Virüslerin sınıflandırılması ve adlandırılması Ders Kitabi1, Bölüm 11
7Herpesvirüsler (ve diğer dsDNA virüsler)Ders Kitabi1, Bölüm 12
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Parvovirüsler (ve diğer ssDNA virüsler) Ders Kitabi1
10Picornavirüsler (ve diğer pozitif zincir RNA virüsleri) Ders Kitabi1, Bölüm 14
11Rhabdovirüsler (ve diğer negatif zincir RNA virüsler) Ders Kitabi1, Bölüm 15
12Retrovirüsler, HIV ve HepadnavirüslerDers Kitabi1, Bölüm 16-17
13Ara Sınav 2
14Virüslerin gelişimi ve ortaya çıkışları Ders Kitabi1, Bölüm 20-21
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati123
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)213
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok