Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Algoritma Tasarımı ve GeliştirmeBTO110235220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSerhat B. Kert
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı bilimsel ve programlamaya dayalı problemlerin çözümü için algoritma tasarımını öğretmek ve öğrenciyi algoritma geliştirmede kullanılan yöntem ve araçlarla tanıştırmak.
Dersin İçeriğiAlgoritmanın problem çözme ve programlamadaki önemi; algoritma tasarlama teknikleri; akış diyagramları ve çalışma yöntemleri; algoritma ve akış şemalarının görselleştirilmesi; giriş/çıkış kavramları; temel veri tipleri; sabit ve değişkenler; operatörler ve işlem öncelikleri; karar yapıları; döngüler; fonksiyon kullanımı; problem çözümünde farklı algoritmaların uygulanabilirliği; arama ve sıralama algoritmaları; problem çözme ve algoritma tasarlamaya yönelik örnek uygulamalar; blok ve metin tabanlı programlama ortamları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Vatansever, F. (2007) Algoritma geliştirme ve programlamaya giriş. Seçkin yayıncılık.
  • Cormen, T. H. (2009). Introduction to algorithms. MIT press.
  • Michael, T. G., & Tamassia, R. (2002). Algorithm Design, Foundations, Analysis and Internet Examples.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim : Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: * BİLGİ (Kuramsal,Olgusal) yetkinliği 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. * BECERİLER (Bilişsel,Uygulamalı )yetkinliği 2.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. * Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. * Öğrenme Yetkinliği 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. * İletişim ve Sosyal Yetkinlik 3. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste; doğrudan öğretim, sorgulama-temelli öğretim ve uygulama temelli öğretim yöntemleri kullanılacaktır Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde; proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Problem çözme yaklaşımı ve algoritma geliştirme arasındaki ilişkiyi kavrar
  2. Algoritma tasarım tekniklerini örnekler üzerinde uygular
  3. Akış şemalarını uygun problem durumuna göre kurabilir ve uygun yazılımlar ile görselleştirir
  4. Temel programlama kavramlarını (değişkenler, karar yapıları, döngü vs.) bilir ve uygular
  5. Problem çözümüne uygun algoritmalar kurabilir
  6. Farklı algoritma türlerini (arama ve sıralama algoritmaları vs.) kullanabilir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Problem çözme yaklaşımı ve programlamada algoritmanın rolüKonu ile ilgili okuma yapma
2Algoritma Analizi, Algoritma Tasarlama TeknikleriKonu ile ilgili okuma yapma
3Akış Şemalarının GörselleştirilmesiÖnceki uygulamalara çalışma
4Giriş/Çıkış Kavramları, Temel Veri TipleriÖnceki uygulamalara çalışma
5Değişkenler ve Operatörler Önceki uygulamalara çalışma
6Karar Yapıları, DöngülerÖnceki uygulamalara çalışma
7FonksiyonlarÖnceki uygulamalara çalışma
8Ara Sınav 1
9VizeÖnceki uygulamalara çalışma
10Sıralama AlgoritmalarıÖnceki uygulamalara çalışma
11Yineleme, Öz Yineleme ve İkili ağaç gösterimiÖnceki uygulamalara çalışma
12Böl ve Yönet YaklaşımıÖnceki uygulamalara çalışma
13Çabuk Sıralama ve Rastgele AlgoritmalarÖnceki uygulamalara çalışma
14Proje SunumuÖnceki uygulamalara çalışma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması152
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler116
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)213
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok