Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İşletim SistemleriBTO314234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Fatih Erkoç
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, işletim sistemlerinin temel yapısını ve nasıl çalıştığını Linux komut dili kullanarak öğrenmek ve uygulamaktır.
Dersin İçeriğiİşletim sistemlerinin temel kavramları; yaygın kullanılan işletim sistemleri; işletim sisteminin görevleri; bilgisayar sistemi yapısı; süreç; bellek; depolama birimi yönetimi; koruma ve güvenlik; dağıtık sistemler; özel amaçlı sistemler; açık kaynak işletim sistemleri; temel kullanıcı ve grup işlemleri; açık kaynak işletim sistemi temel araçları ve uygulamaları; dosya sistemi ve çalışma mantığı; temel ağ programları ve ayarları; farklı işletim sistemlerinin kurulumu; mobil işletim sistemleri; işletim sistemlerinin güvenlik ve kullanışlılık açısından karşılaştırılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Operating Systems: Principles and Practice 2nd Edition by Thomas Anderson and Michael Dahlin
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. • C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. • C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • BİLGİ (Kuramsal & Olgusal) o 1: Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. • BECERİLER (Bilişsel & Uygulamalı) o 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. o 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. • YETKİNLİKLER o Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.  2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.  3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır o Öğrenme Yetkinliği  1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.  2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.  3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.  4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. o İletişim ve Sosyal Yetkinlik  5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.  7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır o Alana Özgü Yetkinlik  7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste düz anlatım, gösterip yaptırma yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ödevler, sunum, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İşletim sistemlerinin kavramlarını, yapılarını ve tasarımlarını anlar.
  2. İşletim sistemi tasarımının anlaşılmasını ve uygulama sistemi tasarımı ve performansı üzerindeki etkisini gösterir.
  3. İşletim sistemi özelliklerini tanıma ve kullanma becerilerini gösterir.
  4. Mobil işletim sistemlerinin ilkelerini ve farklılıklarını anlar
  5. Temel Linux komutlarını öğrenir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş İşletim sistemlerinin temel kavramları Yaygın olarak kullanılan işletim sistemleri İşletim sisteminin görevleriÜnite 1
2Sürecine Giriş İşlemler, ÇatalÜnite 2.1-7, 3.1-3 Ünite 2.8-9, 3.1-3
3 I / O, Dosyalar, Soketler, AğÜnite 2.10-11, 3.4-6, 11.1-2
4Eşzamanlılık: Süreçler ve Konular SenkronizasyonÜnite 4.1-5
5Karşılıklı Dışlama, Kilit Uygulaması Senkronizasyon: Kilitler, Semaforlar Senkronizasyon: Koşul Değişkenleri Ünite 4.5-10 Ünite 5.1-9 Ünite 5.4, 5.7
6Gelişmiş ÇizelgelemeÜnite 6
7Deadlock, Adres Çevirisi, Sanal Bellek Adres ÇevirisiÜnite 2.7, 6.5, 7.2-5, 8.1-2 Ünite 8.3, 9.1-7
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav Ders uygulamalarının kontrolü
1010 Gelişmiş Dosya Sistemleri: FFS, NTFS, COW Ders slaytları
11 Açık kaynaklı işletim sistemleri Temel kullanıcı ve grup işlemleri Açık kaynaklı işletim sistemi temel araçları ve uygulamaları Güvenlik ve işletim sistemlerinin kullanılabilirliği karşılaştırmasıDers slaytları
12Temel Linux komutlarıhttp://teaching.idallen.com/cst8207/15f/
13Farklı işletim sistemleri yükleme Ders slaytları
14Mobil işletim sistemleriDers slaytları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev420
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev48
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer112
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok