Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
RölöveRES107234220
Önkoşullar2031051 Teknik Resim
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu @ Mimari Restorasyon Ön Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTeknik Programlar Bölümü
Dersin KoordinatörüBurcu Yağan
Dersi Veren(ler)Uzay Yergün , Aynur Çiftçi , Ebru Omay Polat , Banu Çelebioğlu, Yavuz Sevinç , Burcu Yağan, Drahşan Uğuryol , Damla Acar
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, kültür varlıklarının ahşap ya da kagir herhangi bir yapı bölümünün ya da yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılmasının öğretilmesi, bunun için yapının çevreyle olan ilişkisinin, tarihi süreç içinde geçirdiği değişiklik ve tahribatlar ile restorasyonuna temel oluşturabilecek tüm bilgilerin elde edilmesi ve belgelenmesi için uygulanan ölçme ve belgeleme yöntemlerinin anlatılması ve öğretilenlerin uygulama yapılarak pekiştirilmesidir.
Dersin İçeriğiGeleneksel Yapıların ve Yapı Elemanlarının Tasarım ve Yapısal Yönden Analizlerinin Yapılmasını Sağlayan Rölövelerinin Çıkarılması / Geleneksel Yapıların ve Yapı Elemanlarının Mevcut Durumunun Saptanması : Çevre İlişkileri, Geçirdiği Evreler ve Değişiklikler, Tahribatlar ve Restorasyonuna Temel Oluşturacak Tüm Bilgilerin Elde Edilerek Belgelenmesi İçin Uygulanan Yöntemler / Ölçme Teknikleri, Fotoğraf, Video, Fotogrametri, Kopya Alma, Röportaj, Gözleme Dayalı Masroskopik Analizler Yoluyla Belgeleme ve Analitik Rölöve Çıkartılması Yöntemleri / Küçük Boyutta Kagir Bir Yapının veya Yapı Elemanının Rölövesinin Çıkarılması / Yapı ve Çevre İlişkilerinin Belirlenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Günay, R., Geleneksel Ahşap Yapılar, Sorunları ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002.
  • Sönmez, N., Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayını, İstanbul, 1997.
  • Tayla, H., Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları (2 Cilt), Türkiye Anıt Çevre T. Değ. Kor. Vakfı, İstanbul, 2007.
  • Uluengin, B., Rölöve, YEM Yayınları, İstanbul, 2002.
  • Uluengin, F., Uluengin B. ve Uluengin M. B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, YEM Yayınları, İstanbul, 2001.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Analitik rölöve çıkarmasını bilir,
  2. Rölöve çıkarırken hangi ölçme ve belgeleme tekniklerini kullanacağını bilir,
  3. Geleneksel bir yapının tarihi süreç içinde geçirdiği evreler ve değişiklikler ile tahribatları ve malzeme özelliklerini tanımlayabilir,
  4. Geleneksel bir yapıdaki bozulmaları ve bozulma nedenlerini saptayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, Dersin Tanıtımı, Basarı koşullarının açıklanması, Seçilen konuların açıklanması, Grupların belirlenmesi.İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
2Rölöve, Rölöve Çıkarma Yöntemleri ( Ölçme Teknikleri,Fotograf, Fotogrametri, Kopya alma teknikleri)İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
3Proje konularının belirlenmesiİlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
4Seçilen konunun krokisinin hazırlanması ve ölçülerinin alınmasıİlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
5Rölöve (Planlar)İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
6Rölöve (Planlar,Kesitler, Görünüşler, Detaylar, Estampaj Alınması ve Profillerin Çıkarılması)İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
7Rölöve (Planlar,Kesitler, Görünüşler, Detaylar, Estampaj Alınması ve Profillerin Çıkarılması)İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Rölöve (1/1, 1/2 ve 1/5 Sistem Detayları)İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
10Rölöve (1/1, 1/2 ve 1/5 Sistem Detayları)İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
11Rölöve (1/1, 1/2 ve 1/5 Sistem Detayları)İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
12Seçilen konunun geçirdiği degisikliklerin, bozulmaların ve malzeme özelliklerinin tespit edilmesiİlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
13Seçilen konunun geçirdiği degisikliklerin, bozulmaların ve malzeme özellklerinin tespit edilmesi İlgili Kaynaklar, Araştırma ve Gözlemler
142. Ara TeslimNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati164
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)24
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok