Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitimde Bilgi TeknolojileriBTO111135220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Fatih Erkoç
Dersi Veren(ler)Mehmet Fatih Erkoç
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğretmen adaylarının görev yapacakları okulda gerek kendi bilgisayar dersleri gerekse diğer öğretmenlerin derslerinde ihtiyaç duyabilecekleri bilişim teknolojileri konusunda farkındalık ve kullanabilme düzeyini arttırmak
Dersin İçeriğiBilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • https://support.office.com/
 • http://www.itdesk.info/handbook_basic_ict_concepts.pdf
 • http://www.itdesk.info/en/module-1-concepts-information-communication-technology-ict/module-1-basic-concepts-of-information-and-communication-technology-ict-notes/
 • http://download.nos.org/coa631/ch1.pdf
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. • A3. Mevzuat Bilgisi: Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Beceriler (Kuramsal & Uygulamalı) 1. Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. • Beceriler (Kuramsal & Uygulamalı) 2. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Öğrenme Yetkinliği 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. • Öğrenme Yetkinliği 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. • İletişim ve Sosyal Yetkinlik 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. • Alana Özgü Yetkinlik 7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım ve gösterip yaptırma öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, küçük sınav, ödev, proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Bilişim Teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme ile ilgili temel kavramları açıklar.
 2. Problem çözme kavram ve yaklaşımlarını açıklar.
 3. Bilgisayar sistemlerinin ana bileşenlerini (bilgisayarın çalışma mantığı, donanım ve yazılım kavramları, işletim sistemleri, dosya yönetimi) bilir.
 4. Microsoft Office Word kelime işlemci programını etkili şekilde kullanır.
 5. Microsoft Office Excell hesap tabloları programını etkili şekilde kullanır.
 6. Microsoft Office PowerPoint sunu hazırlama programını etkili şekilde kullanır.
 7. Microsoft Office Publisher yayın hazırlama programını etkili şekilde kullanır.
 8. Microsoft Office Access Masaüstü veritabanı programını etkili şekilde kullanır.
 9. Web tasarımı temel kavramlarını açıklar.
 10. İnternet'in eğitim aracı olarak kullanım uygulamalarını açıklar.
 11. Bilgisayar ve internet güvenliği için alınması gereken önlemleri bilir.
 12. Bilişim etiğini bilir.
 13. Bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkilerini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10DÖÇ-11DÖÇ-12DÖÇ-13
PÇ-1-------------
PÇ-2-------------
PÇ-3-------------
PÇ-4-------------
PÇ-5-------------
PÇ-6-------------
PÇ-7-------------
PÇ-8-------------
PÇ-9-------------
PÇ-10-------------
PÇ-11-------------
PÇ-12-------------
PÇ-13-------------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Teorik • Bilişim Teknolojileri temel kavramları (veri, bilgi, bilim, teknoloji, bilişim teknolojisi,…) • Bilgisayarların tarihçesi • Bilgisayar türleri
Uygulama • Microsoft Office PowerPoint sunu hazırlama
2Teorik • Bilgi-işlemsel düşünme ve etkinlikleri
Uygulama • Microsoft Office PowerPoint sunu hazırlama
3Teorik • Bilgi-işlemsel düşünme ve etkinlikleri
Uygulama • Microsoft Office PowerPoint sunu hazırlama
4Teorik • Bilişim teknolojilerinde problem çözme yaklaşımları • Algoritma ve akış şeması
Uygulama • Microsoft Office Word kelime işlemci programı
5Teorik • Bilgisayarın çalışma mantığı • Donanım- yazılım kavramları
Uygulama • Microsoft Office Word kelime işlemci programı
6Teorik • İşletim sistemleri ve özellikleri ile güncel işletim sistemleri ve özellikleri • Windows işletim sisteminin kurulumu ve dosya yönetimi
Uygulama • Microsoft Office Word kelime işlemci programı
7Teorik • Giriş çıkış birimleri, depolama üniteleri
Uygulama • Microsoft Office Excell hesap tabloları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Vize NA
10Teorik • İnternet'in eğitim aracı olarak kullanım uygulamaları
Uygulama • Microsoft Office Excell hesap tabloları
11Teorik • İnternet'in eğitim aracı olarak kullanım uygulamaları
Uygulama • Microsoft Office Excell hesap tabloları
12Teorik • Bilgisayar ve internet güvenliği • Bilgisayar virüsleri ve korunma yöntemleri
Uygulama • Microsoft Office Publisher yayın hazırlama programı
13Teorik • Bilişim etiği • Bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri • Bilgisayarın ve internetin olumsuz/ etik dışı kullanım biçimleri
Uygulama • Microsoft Office Access Masaüstü veritabanı programı
14Teorik • Çocukları ve gençleri, olumsuz/ etik dışı bilgisayar ve internet kullanımından koruma yöntemleri • Olumsuz/ etik dışı bilgisayar ve internet kullanımlarına doğru müdahale yöntemleri
Uygulama • Microsoft Office Access Masaüstü veritabanı programı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği15
Ödev515
Sunum/Jüri
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması152
Derse Özgü Staj
Ödev53
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği11
Projeler110
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok