Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kagir Malzeme ve Yapı Teknolojisi (Kagir)RES213123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimari Restorasyon Ön Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTeknik Programlar Bölümü
Dersin KoordinatörüUzay Yergün
Dersi Veren(ler)Uzay Yergün
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAnadolu medeniyetlerinde, kagir yapılarda kullanılan doğal taşlar, toprak esaslı malzemeler ve bağlayıcıları ile birlikte bu malzemelerin üretim yönetmelerini ve fiziksel, kimyasal, mekanik özelliklerinin tanıtılmasını sağlamaktır. Kagir yapı birim malzemeleri ile kurgulanan taşıma ve aktarma özelliğine sahip yapı elemanlarının yapım teknolojilerinin yanı sıra dönemsel ve bölgesel farklılıkların ortaya çıkardığı üretim biçimlerindeki değişimleri algılamaları ve öğrenmeleri hedeflenmiştir. Öğrencilerin yerinde gözlem ve inceleme yaptığı ödevler ile kagir malzemeleri tanımaları, mimari öğelerin inşa tekniklerini ve aralarındaki ilişkileri anlamalarına yönelik bilgi ve beceri kazanımı amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiKagir Yapı Kavramı ve Temel Öğeleri / Kagir Yapı Birim Malzeme (doğal taşlar, toprak esaslı malzemeler ve bağlayıcılar) Türleri ve Tanıtımı / Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Özellikleri / Tuğla ve Harçların Üretim Yöntemleri / Kagir Yapım Teknikleri / Yatay Taşıyıcılar (temel ve döşemeler), Malzeme, Yapım Teknikleri ve Bileşenleri / Düşey Taşıyıcılar (duvar, ayak, dikme ve sütunlar), Malzeme, Yapım Teknikleri ve Bileşenleri / Duvar İnşasında Kullanılan Araç ve Gereçler / Osmanlı Mimarlığında Harç, Sıva ve Derzler / Aktarma Elemanları (konsol, atkı-lento, kemer, tonoz, kubbe), Malzeme, Yapım Teknikleri ve Bileşenleri / Geçiş Elamanları (Türk üçgeni, pandantifin, tromp), Malzeme, Yapım Teknikleri ve Bileşenleri / Geleneksel Kagir Yapılarda Takviye ve Destekler / Yeni Sistem Entegrasyonu / Tarihsel Süreklilik ve Bölgesel Farklılıklar İçinde Kagir Yapılardan Örneklemeler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Neslihan Sönmez. Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, Yem Yayın, İstanbul, 1997.
 • Hüsrev Tayla. Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları (2 cilt), TAÇ Vakfı, İstanul, 2007.
 • Uzay Yergün. “Batılılaşma Dönemi Mimarisinde, Yapım Teknolojisindeki Değişim ve Gelişim” YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (yayınlanmamış), İstanbul, 2002.
 • Uzay Yergün “Changing and Development of the Construction Technology during the Westernisation Period in Ottoman Architecture”, Structural Analysis of Historical Constructions, 5th. International Conference / Proceedings, 6-8 November 2006, New Delhi, India, Volume 2, pp. 1329-1338.
 • Uzay Yergün ve Aynur Çiftçi. “Imported Construction Materials and Techniques in 19th Century Otoman Architecture”, 6th International Conference, Structural Analysis of Historical Construction, Preserving Safety and Significance, 2- 4 July 2008, Bath, England, D’Ayala
 • Aynur Çiftçi ve Uzay Yergün. “Brick as a Construction Material in the Modernization Process of The Ottoman Architecture”, 7th International Conference, Structural Analysis of Historical Constructions, Strenghening and Retrofitting, 6- 8 October 2010, Tongji University, Shanghai, China, People’s Republic of China, Zuerich, 2010, Part 1, pp. 107-112.
 • Celal Esad Erseven, Sanat Ansiklopedisi, MEB Yayını, İstanbul, 1960.
 • Oktay Aslanapa. Türk Sanatı I-II, Kervan Yayınları, İstanbul, 1984.
 • Doğan Kuban. Osmanlı Mimarisi, YEM Yayın, İstanbul, 2007.
 • Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi (3 cilt), Yem Yayını, İstanbul, 2008.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kagir yapı birim malzeme türlerini tanıyabilir, kimyasal yapılarını, fiziksel ve mekanik özelliklerini ayırt edebilir,
 2. Kagir yapım teknikleri ve kagir yapı elemanlarının kullanım biçimleri ve üretim teknolojilerini ayrıntıları ile tanımlayabilir,
 3. Tarihsel süreklilik ve bölgesel farklılıklar çerçevesinde kagir yapı malzemeleri ve teknolojisindeki değişimleri çözümleyebilir,
 4. Yerinde inceleme ve gözlem gerektiren ödevlerle kagir malzeme ve yapı elemanlarının kullanım biçimleri ile üretim teknolojilerinin geleneksel yapılarıda kullanımına yönelik bilgi ve beceri kazanabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, ders içeriği tanıtımı, ödevler hakkında bilgilendirme, kaynakça verilmesiNA
2Kagir Yapı Kavramı ve Temel ÖğeleriKaynak araştırması
3Kagir Yapı Birim Malzemeleri ve İmalat Yöntemleri - Doğal TaşlarKaynak araştırması
4Kagir Yapı Birim Malzemeleri ve İmalat Yöntemleri – Kerpiç ve TuğlaKaynak araştırması
5Kagir Yapım Sistemi ve TeknikleriKaynak araştırması
6Kagir Yapı Elemanları, Yatay Taşıyıcılar, Temeller ve Döşemeler; Malzeme, Yapım Teknikleri ve BileşenleriKaynak araştırması
7Kagir Yapı Elemanları, Düşey Taşıyıcılar, Duvar, Ayak, Dikme ve Sütunlar; Malzeme, Yapım Teknikleri ve BileşenleriKaynak araştırması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara sınavNA
10Kagir Yapı Elemanları, Aktarma Elemanları, Konsol, Atkı-Lento, Kemer, Tonoz ve Kubbe; Malzeme, Yapım Teknikleri ve BileşenleriKaynak araştırması
11Kagir Yapı Elemanları, Geçiş Elemanları, Türk Üçgeni, Pandandif, Tromp; Malzeme, Yapım Teknikleri ve BileşenleriKaynak araştırması
12Ödev sunumları (Kagir yapı elemanların malzeme ve yapım teknikleri)Yerinde yapı inceleme
13Ödev sunumları (Kagir yapı elemanların malzeme ve yapım teknikleri)Yerinde yapı inceleme
14Ödev sunumları (Kagir yapı elemanların malzeme ve yapım teknikleri)Yerinde yapı inceleme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev320
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması63
Derse Özgü Staj
Ödev35
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer14
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok