Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mukavemet GMI227235300
ÖnkoşullarGMI2171
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimGemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüEyup BAĞCI
Dersi Veren(ler)Eyup BAĞCI, İlknur Keskin Öner
Asistan(lar)ıYunus Emre POLAT
Dersin AmacıMalzemelerin mekaniğinde temel prensiplerin teorisi ve uygulamaları. Yük altında malzemelerin fiziksel davranışlarının daha iyi anlaşılması ve modellenmesi. Dengenin önemi, deformasyonun uygunluğu ve malzeme davranışlarının örneklerle açıklanması.
Dersin İçeriğiMukavemet kanunu, safi çekme, basma, makaslama,, kayma zorlamaları ve birleşik mukavemet halleri, kırılma hipotezleri, eğilme burulma, tek eksenli iki eksenli üç eksenli gerilme ve şekil değiştirme, elastik eğri burulma analoji ve yorulma yöntemi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • O. Sayman ve ark., “Mukavemet I-II”, 2. Baskı, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 244, İzmir-1995
 • Osman Yazıcıoğlu, Nurullah Arslan, Cisimlerin Mukavemeti, Nobel Yayın Dağıtım , 3. Baskı
 • M. İnan, "Cisimlerin Mukavemeti", İTÜ Vakfı Yayınları, No: 25,
 • M. Bakioğlu, "Cisimlerin Mukavemeti", Cilt 1, Beta Yayıncılık,
 • E. Pakdemirli, T. Çağlayan, A. Özdemir, “Grafostatik ve Mukavemet”,
 • P. Yayla, “Cisimleri Mukavemeti”, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Kocaeli-1998, (in Turkish).
 • I. H. Shames, “Introduction To Solid Mechanics”,Second Edition, Prentice-Hall International, Inc.
 • E.P. Popov, ”Mechanics of Materials”, Second Edition, Prentice/Hall International Inc.
 • E. J. Hearn, “Mechanics of Materials”, 2nd Edition, In Two Volumes, Volume I, Pergamon Press.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler çeşitli yüklemeler altında gerilme, şekil değiştirme ve malzeme deformasyonunun hesaplandığı mukavemet problemlerini çözecekler.
 2. Uniform olan ya da olmayan yapıların eksenel ve burulma yüklemesinde gerilme ve şekil değiştirmelerini belirlecek.
 3. Öğrenciler asal gerilme ve maksimum kayma gerilmeleri hesaplayacaklar.
 4. Kayma kuvveti ve eğilme moment diyagramlarını çizer ve çeşitli kiriş yüklemelerinde maksimum kayma ve maksimum eğilme momentlerini belirlecek bilgiye sahip olacaklar.
 5. Bileşik yüklemelerde kirişlerde gerilme ve şekil değiştirmeyi hesaplayacak.
 6. Statikçe belirli veya belirsiz kirişlerde sehimi belirleyecek ve elastik eğri denklemini bulacak.
 7. Kirişlerde elastik eğri denklemini çıkartabilme ve kirişlerdeki eğim ve sehim değerlerini hesaplayacak.
 8. Kırılma ve akma teorilerini uygulayacak ve elastik şekil değiştirmelerin hesaplanmasında enerji metotlarını kullanma bilgisine sahip olacak.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1--------
PÇ-255555555
PÇ-3--------
PÇ-4555-555-
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------
PÇ-11--------
PÇ-12--------
PÇ-13--------
PÇ-14--------
PÇ-15--------
PÇ-16--------
PÇ-17--------
PÇ-18--------
PÇ-19--------
PÇ-20--------
PÇ-21--------
PÇ-22--------
PÇ-23--------
PÇ-24--------
PÇ-25--------
PÇ-26--------
PÇ-27--------
PÇ-28--------
PÇ-29--------
PÇ-30--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanımlamalar ve dersin içeriğiWeb sayfası ders notları I
2İç kuvvet ve gerilme kavramı, gerilme çeşitleri, eksenel yükleme, çekme testiWeb sayfası ders notları II
3Normal gerilme ve şekil değiştirmeWeb sayfası ders notları II
4Kayma gerilmesi ve kayma şekil değiştirmesiWeb sayfası ders notları II
5Isıl gerilmeler, Hooke Kanununun genel hali,bünye denklemleriWeb sayfası ders notları III
6Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarıWeb sayfası ders notları IV
7Dolu mil ve içi boş millerin burulmasıWeb sayfası ders notları IV
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav
10Eğilme, eğilme etkisindeki kirişlerin boyutlandırılmasıWeb sayfası ders notları V
11Düzlem gerilme durumu için bir nokta civarındaki gerilme hali ve gerilme dönüşümleriWeb sayfası ders notları VI
12Bileşik mukavemet hallerindeki gerilmelerWeb sayfası ders notları VI
13Elastik eğri, kirişlerde eğim ve sehimWeb sayfası ders notları VII
14Kırılma ve akma teorileriWeb sayfası ders notları VIII
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama1610
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği18
Ödev212
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev28
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği18
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok