Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Üretim Metalürjisi TermodinamiğiMEM610937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMiray Çelikbilek Ersundu
Dersi Veren(ler)Miray Çelikbilek Ersundu, Ali Erçin Ersundu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÜretim metalurjisinin temel kavramlarını ve işlemlerini tanıtmak, hammadde kaynaklarımızın değerlendirilmesine ve ileri teknolojinin ihtiyacı olan ürünlere dönüştürülmesine yönelik eğitim vermek, endüstriyel uygulamalardan örnekler vermek, nümerik uygulamalar yaparak problem çözmek, metalürji işlemlerinin bağlı olduğu esasları termodinamik, kinetik ve akışkanlar mekaniği açısından açıklamak, metalurjik işlemlere etki eden faktörleri tespit etmek, metalurjik işlemlere etki eden faktörlerle işlemi kontrol etmek.
Dersin İçeriğiGiriş, Tanımlar, Termodinamiğin Metalurji ve Malzeme Mühendisliğindeki önemi, Termodinamiğin I. Kanunu, Entalpi, Isı kapasitesi, Kirchhoff eşitliği, Reaksiyon ısısı, Reaksiyon ısısının sıcaklıkla değişimi, Yanma ve yakıtlar, Alev sıcaklığı, Termodinamiğin II. Kanunu; Entropi kavramı, Termodinamiğin III. Kanunu, Serbest enerji, Denge koşullarının incelenmesi, Faz dönüşümleri, Bir bileşenli sistemlerin termodinamik incelenmesi, Kimyasal reaksiyonlarda standart serbest enerji değişimi, Denge sabiti, Denge halinde olan bir sistemin bileşim hesabı, Denge sabiti-sıcaklık ilişkisi, Ellingham diyagramları, Çözeltilerin termodinamik özellikleri, Kısmi molar termodinamik özellikler, Çözelti tipleri, Çözeltilerin atomik modeli, Serbest enerji bileşim değişimi, İki bileşenli faz diyagramları, Gibbs fazlar kuralı, Kimyasal reaksiyonlara ve faz diyagramlarına uygulanması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Aydın, S., “Metalurji ve Malzeme Mühendisleri için Termodinamik”, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2014.
  • Gaskel, D. R., “Introduction to the Thermodynamics of Materials”, Taylor & Francis Washington, 2008.
  • Ragone, D.V., “Thermodynamics of Materials”, John Wiley & Sons, New York, 1994.
  • Aytekin, V., “Metalurji Termodinamiği”, İ.T.Ü. Metalurji Fakültesi Ofset Baskı Atelyesi, İstanbul 1993.
  • Dikeç, F., Aydın, S., “Çözümlü Metalurji Termodinamiği Problemleri”, İ.T.Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi Ofset Atölyesi, İstanbul, 1991.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Faz kanununu metalurjik sistemlere uygular.
  2. Ellingham diyagramlarının termodinamik uygulamasını yapar.
  3. Çözeltilerin termodinamik hesaplamalarını yapar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Termodinamik Temel Kavramlar ve Bağıntılar İlgili Kaynaklar
2Termodinamiğin Metalurji ve Malzeme Proseslerinde Uygulanmasİlgili Kaynaklar
3Termodinamiğin Metalurji ve Malzeme Proseslerinde Uygulanmasİlgili Kaynaklar
4Fazlar Kaidesi ve Termodimamik Olarak Uygulanışı İlgili Kaynaklar
5Reaksiyon Yönünü ve Denge Şartlarını Etkileyen Faktörlerİlgili Kaynaklar
6Termodinamik Dataların Kullanılma Yöntemleİlgili Kaynaklar
7Malzeme ve Isı Dengesi Hesabının Esaslarıİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Fiziksel ve Kimyasal Proseslerİlgili Kaynaklar
10Vizeİlgili Kaynaklar
11Metalürjik Ön İşlemler termodinamiğiİlgili Kaynaklar
12Kurutma, Kavurma, Kalsinasyın ve Topaklaştıma Termodinamiği) Pirometalurji Termodinamiği (İzabe, Konverter İşlemi ve Ateşle Tasfiye Termodinamiğiİlgili Kaynaklar
13Hidrometalurji ve Elektrometalurji Problerinin Çözümü /lEndüstriyel Uygulamalarİlgili Kaynaklar
14Nümerik Problem Çözümüİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev15
Sunum/Jüri15
Projeler00
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar150
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması110
Sınıf Dışı Ders Çalışması00
Derse Özgü Staj101
Ödev1120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok