Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma TeknikleriIST313123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İstatistik Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin KoordinatörüDogan Yıldız
Dersi Veren(ler)Dogan Yıldız
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin temel amacı araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBilimsel araştırma ve bilimsel yöntem, araştırma tasarımı, araştırma süreci, araştırma sorununun istatistiksel tanımı, araştırma planının yapılması, araştırma planının uygulanması, veri toplama yöntem ve teknikleri, veri kaynakları, verilerin çözümlenmesi, araştırma raporunun hazırlanması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (2. cilt). 2. bs. Çev. Sedef Özge. İstanbul: Yayınodası, 2008. (ISBN 978994171076).
 • Earl Babbie, The Practice of Social Research. 11th ed. Belmont, CA: Wadsworth, 2006. (ISBN 978-0495187387)
 • Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. 5. bs. Pegem A Yayınları, 2005
 • Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2005
 • Nakip, Mahir (2008), Pazarlama Araştırmalarına Giriş, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Çömlekçi, Necla. “Bilimsel Araştırma Yöntemi ve İstatistiksel Anlamlılık Sınamaları”, Bilim Teknik Yayınevi
 • Arseven D. Ali.,”Alan Araştırma Yöntemleri”, Gündüz Eğitim Yayıncılık
 • Aziz Aysel. “Araştırma Yöntemleri-Tekniklerive İletişim” Turhan kitabevi
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler Araştırma Teknikleri ile ilgili temel kavramları tanımlayacaktır.
 2. Öğrenciler Araştırma Teknikleri ile ilgili veri toplama yöntem ve teknikleri kullanacaktır.
 3. Öğrenciler verilen bir araştırma konusunu bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak planlayacaktır.
 4. Öğrenciler araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilecektir.
 5. Öğrenciler verilen bir araştırma konusunu bilimsel kurallara uygun olarak rapor haline getirebilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-1244444
PÇ-13-----
PÇ-1455555
PÇ-1544555
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-1955555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel KavramlarDers Kitabı 1 (Bol.1); Ders Kitabı 2 (Bol.1,2)
2Araştırma Sorununun Tanımlanması ve Denence KurmaDers Kitabı 2 (Bol.1,2), Ders Kitabı 3 (ss.1-15)
3NedensellikDers Kitabı 2 (Bol.3)
4Kavramsallaştırma, İşletimselleştirmeDers Kitabı 2 (Bol.5); Ders Kitabı 3 (Bol.4)
5ÖlçmeDers Kitabı 2(Bol.5); Ders Kitabı 3 (Bol.4)
6Deneysel YöntemDers Kitabı 1 (Bol.9); Ders Kitabı 2 (Bol.8)
7Betimleme YöntemiDers Kitabı 1 (Bol.10); Ders Kitabı 2 (Bol.9)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Örnekleme 1Ders Kitabı 2 (Bol.7); Ders Kitabı 3 (Bol.1,3)
10Örnekleme 2Ders Kitabı 2 (Bol.7); Ders Kitabı 3 (Bol.1,3)
11Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler IDers Kitabı 5
12Çıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler IIDers Kitabı5
13Parametrik Olmayan TestlerDers Kitabı 5
14Araştırma Tasarımı ve Uygun İstatistiksel Testin SeçimiDers Kitabı2 (Bol.4)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler16
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok