Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Restorasyon Projesi 2RES204269440
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu @ Mimari Restorasyon Ön Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTeknik Programlar Bölümü
Dersin KoordinatörüRabia Özakın
Dersi Veren(ler)Rabia Özakın, Ayten Erdem, Yavuz Sevinç , Drahşan Uğuryol
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıRestorasyona esas olabilecek karmaşık malzemeli (taş, ahşap, tuğla, metal, çini vb.) geleneksel bir yapı/yapı bölümü veya yapı elemanının rölövesinin çıkarılması, bozulma nedenlerinin saptanması, restorasyon yöntemlerinin araştırılması, restorasyon veya restitüsyon projelerinin hazırlanmasında yeterli bilgi ve becerisinin kazandırılması.
Dersin İçeriğiRestorasyona esas olabilecek taş, ahşap, metal, alçı, çini vb. en az iki değişik gerecin birlikte kullanıldığı küçük boyutta geleneksel bir yapı veya bir yapı bölümünün/elemanının rölövesinin çıkartılması, bozulmalar ve bozulma nedenlerinin saptanması, restitüsyonu, restorasyon yöntemlerinin araştırılması, restorasyon projesinin hazırlanması, alınacak koruma-iyileştirme önlemlerinin belirlenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • AHUNBAY, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayını,İstanbul, 1996.
 • ERDER, C., Tarihi Çevre Bilinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yayın No:24, Ankara, 1975.
 • GÜNAY, R., Geleneksel Ahşap Yapılar, Sorunları ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2002.
 • SÖNMEZ, N., Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, YEM Yayını, İstanbul, 1997.
 • Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları, T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Yayın No: 2329, Ankara, 1999.
 • Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı, T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Yayın No: 1806, Ankara, 1996.
 • TAYLA, H., Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları (2 Cilt), Türkiye Anıt Çevre T. Değ. Kor. Vakfı, İstanbul, 2007.
 • ULUENGİN, B., Rölöve, YEM Yayınları, İstanbul, 2002.
 • ULUENGİN, F., ULUENGİN, B. ve ULUENGİN, M. B., Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, YEM Yayını, İstanbul, 2001.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövesini çıkarabilirler,
 2. Ölçüm bilgilerini geleneksel yapıların detaylı ölçümleri için nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenirler,
 3. Restorasyon-restitüsyon projelerinin hazırlanmasında yeterli bilgi ve beceri kazanırlar,
 4. Malzemeye ve bozulma türüne göre koruma ve yenileme yöntemlerini öğrenirler,
 5. Restorasyon kuramlarını ve tekniklerini bilirler,
 6. Disiplinlerarası işbirliği içinde çalışma becerisini kazanırlar,
 7. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanırlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-1-------
PÇ-2-------
PÇ-3-------
PÇ-4-------
PÇ-5-------
PÇ-6-------
PÇ-7-------
PÇ-8-------
PÇ-9-------
PÇ-10-------
PÇ-11-------
PÇ-12-------
PÇ-13-------
PÇ-14-------
PÇ-15-------
PÇ-16-------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, Dersin Tanımı, Amaç, Kapsam ve Başarı Koşulları, Proje Konularının Açıklanması, Grupların Belirlenmesi.NA
2Öğrencilerin Seçtikleri Alan Gruplarına Göre Proje Konularının Belirlenmesi. NA
3Seçilen Konunun Krokisinin Hazırlanması ve Ölçülerinin Alınması.Araştırma ve Gözlemler
4Rölövelerin Çıkarılması : Öğrencilerin seçtikleri proje konusunun kapsamına göre 1/20, 1/10, 1/5 ölçeklerde plan, kesit, görünüşlerin çizimine başlanması.Araştırma ve Gözlemler
5Planlar, kesitler, görünüşler ve detayların çizimi, hataların düzeltilmesi, estampaj alınması, profillerin çıkarılması.Araştırma ve Gözlemler
61/5, 1/2, 1/1 Ölçekte Detay Çizimleri : Estampajların alınması, profil tarağı ve plastrin ile profillerin çıkarılması. Araştırma ve Gözlemler
7Rölövelerin tamamlanması.Araştırma ve Gözlemler
8Ara Sınav 1
9Yapının veya yapı elemanının bozulma nedenlerinin ve malzeme özelliklerinin saptanması, restorasyon yöntemlerinin araştırılması.Araştırma ve Gözlemler
10Uygulanacak restorasyon yöntemlerinin belirlenmesi, gerekli görülürse restitusyon projesinin hazırlanması,1/20 veya 1/10 ölçekte plan, kesit ve görünüşlerin, sistem detaylarının çizimi.Araştırma ve Gözlemler
11Restorasyon / Restitüsyon Projesi : 1/20 veya 1/10 ölçekte plan, kesit ve görünüşlerin çizimi.Araştırma ve Gözlemler
12Restorasyon / Restitüsyon Projesi : 1/5, 1/2, 1/1 ölçekte detay çizimleri, restorasyon / restitüsyon raporunun hazırlanması. Araştırma ve Gözlemler
13Restorasyon / Restitüsyon Projesi : 1/5, 1/2, 1/1 ölçekte detay çizimleri, restorasyon / restitüsyon raporunun hazırlanması. Araştırma ve Gözlemler
14II. Ara Teslim / Projelerde yapılan hataların öğrencilerle birlikte genel değerlendirilmesi.NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama1310
Arazi Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati168
Laboratuar
Uygulama133
Arazi Çalışması133
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)26
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok