Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kimyasal Atıklar ve Çevre KirliliğiFBO208024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFen Bilgisi Eğitimi
Dersin KoordinatörüGülhan BAKIRDERE
Dersi Veren(ler)Gülhan BAKIRDERE
Asistan(lar)ıAslı Koçulu
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere kimyasal maddelerin çevreye verdikleri zararı kavratmaktır.
Dersin İçeriğiKimyasal atıklara yol açan kaynaklar; kimyasallara maruz kalma yolları; çevrenin kimyasallarla kirlenmesi; kimyasalların zehirleyici etkileri, kimyasalların canlılar üzerindeki etkileri, kimyasalların çevre üzerindeki etkileri; radyoaktivite, radyoaktif yarılanma ve radyoaktif kirlenme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Çevre Kirliliği ve Kontrolü (2008) Editör Doç.Dr. Özer ÇINAR Nobel Yayın Dağıtım.
  • Çevre Kirliliğinin Temelleri ve Kontrol Esasları (2018),Ahmet Samsunlu, Gökhan Ekrem Üstün,Birsen Yayınevi
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: •A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. •A2.Alan Eğitimi Bilgisi Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. •A3. Mevzuat Bilgisi Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. •B2. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. •C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir. •Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, beyin fırtınası, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kimyasal atıklara yol açan kaynaklara örnekler verecek.
  2. Kimyasallara maruz kalma yollarını açıklayacak.
  3. Çevrenin kimyasallarla nasıl kirlendiğini belirleyecek.
  4. Kimyasalların canlılar üzerinde nasıl bir etki gösterdiği hakkında hipotezler kuracak.
  5. Radyoaktivite konusununda görüş belirtecek.
  6. Kalite ve çevre bilincine sahip olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-155555-
PÇ-2------
PÇ-3---5--
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6444444
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-911---5
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12555555
PÇ-13------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kimyasal atıklara yol açan kaynaklarİlgili Kaynaklar
2Kimyasal atıklara yol açan kaynaklarİlgili Kaynaklar
3Kimyasallara maruz kalma yolları İlgili Kaynaklar
4Kimyasallara maruz kalma yolları İlgili Kaynaklar
5Çevrenin kimyasallarla kirlenmesiİlgili Kaynaklar
6Çevrenin kimyasallarla kirlenmesiİlgili Kaynaklar
7Kimyasalların zehirleyici etkileriİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9pH-pC diyagramları, kimyasal etkileşmelerİlgili Kaynaklar
10Kimyasalların canlılar üzerindeki etkileriİlgili Kaynaklar
11Kimyasalların canlılar üzerindeki etkileriİlgili Kaynaklar
12Radyoaktiviteİlgili Kaynaklar
13Ara Sınav 2Sınav Hazırlığı
14Radyoaktif yarılanma ve radyoaktif kirlenmeİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)216
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok