Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dilbilim 1ING233123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüEmrah Özcan
Dersi Veren(ler)Emrah Özcan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, dilbilim ve temel kavramlarından olan sesbilgisi, sesbilim, dil ve beyin gelişimi, yapay diller ve anlambilimin bileşenlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiDilbilimsel analizin temel kavramları; farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı anadil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimsel edinç ve edim, dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dilbilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, yanallaşma ve ellilik, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve dil bozuklukları ile ilgili araştırmalar (örn.: eş zamanlı dinleme testi, bölünmüş beyin, WADA testi); sesbilgisi, akustik, duyuşsal ve söyleyiş sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslararası sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kümeleri, sessiz harfler, parçalarüstü, vurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimlilik.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Fromkin, V.; Rodman, R.; Hymes, N. (2014) An Introduction to Language, Wadsworth Publishing
  • Denham, K. & Lobeck, A. (2013), Linguistics for Everyone: An Introduction, Second Edition, Wadsworth, Cengage Learning
Opsiyonel Program BileşenleriMEB mesleki yeterlilikleri ile ilişkisi: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,2,4,5,6 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,2,3,4 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,2,3 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,2,3,4 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik): 2,7,8 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 7

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dilbilimin temel alanlarını tanımlamak ve açıklamak
  2. Dil ve beyin arasındaki ilişkiyi gözlemlemek
  3. İnsan dilini, diğer canlı dillerini ve yapay dilleri karşılaştırabilmek
  4. İnsan dili işleyiş modellerini sınıflandırabilmek
  5. Kelime-söz öbeği ve cümle düzeyinde anlam oluşturmanın farkına varabilmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-622222
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-944444
PÇ-1055555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dil nedir? Dilbilgisi nedir? Dil Evrenselleri Okuma
2Canlılararası İletişim. Dil ve DüşünceOkuma
3Sesbilgisi: Akustik, Duyuşsal ve Söyleyiş Sesbilgisi Okuma
4Sesletim Organları, Sesbirim, Söyleyiş Yeri ve Şekli, Uluslararası Sesbilim AlfabesiOkuma
5Sesbilim: ses örnekleriOkuma
6Sesbilimsel Kurallar
7Sesbilimsel ÇözümlemelerOkuma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Dil ve Beyin gelişimiOkuma
10İnsan Dili İşleyişi. Yapay Diller Okuma
11Arasınav 2
12Dil Bozuklukları Okuma
13Anlambilim: Bileşen Çözümlemesi Okuma
14Anlamsal İlişkiler. İlinti Okuma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım145
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması122
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok