Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dilbilim 2ING233223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüEmrah Özcan
Dersi Veren(ler)Emrah Özcan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amaci, dilbilimin başlıca öğelerinden olan biçimbilgisi, sözdizimi, edimbilim ve toplumdilbilimin temel kavramlarını ve işleyişini tanıtmaktır
Dersin İçeriğiDil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı anadil ve yabancı dil analizleri ve dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; biçimbilgisi: bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarşik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim değişkenliği; sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dilbilgisi, yönetim ve bağlama, minimalist program, üye yapısı, rol; edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık öğeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem, ve bunlar gibi konular.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Fromkin, V.; Rodman, R.; Hymes, N. (2014) An Introduction to Language, Wadsworth Publishing
  • Denham, K. & Lobeck, A. (2013), Linguistics for Everyone: An Introduction, Second Edition, Wadsworth, Cengage Learning
Opsiyonel Program BileşenleriMEB mesleki yeterlilikleri ile ilişkisi: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,2,4,5,6 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,2,3,4 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,2,3 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,2,3,4 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik): 2,7,8 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 7 Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, etkinlik odaklı grup çalışması teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınavlar ve yıl sonu sınavı dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Temel dilbilim teorilerini ve ilkelerini tanımlayabilirler
  2. Biçimbilimsel ve sözdizimsel öğeleri analiz edebilirler
  3. Dillerin zaman içinde uğradığı değişiklikleri açıklayabilirler
  4. Dilbilimin esaslarını ifade edebilirler
  5. Dilbilimin alt alanlarını ve Uygulamalı Dilbilimin ne olduğunu tanımlayabilirler

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9--3--
PÇ-1044-44

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Biçimbilgisi, Bağımlı ve Bağımsız Biçimbirimler Okuma
2Çekim ve Türetim Biçimbirimleri, Biçimbirimsel Çözümleme, Biçimbilimsel Sesbilim Değişkenliği Okuma
3Sözdizimi, Dönüşümlü Üretimsel Dilbilgisi Okuma
4Tümce Yapısı, Bileşenler ve Bileşen Testleri Okuma
5Minimalist Program, Evrensel Dilbilgisi Prensipleri ve ParametreleriOkuma
6Öbek Ağaçları ve Kuralları, X-Bar TeorisiOkuma
7Üye Yapısı, RolOkuma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Edimbilim: Gösterim, Sezdirim, Konuşma İlkeleri Okuma
10Sözeylem ve İncelik Okuma
11Arasınav 2
12Toplumdilbilim: Kesit ve Biçem Okuma
13Ağız/Aksan, Standart, Dilde Cinsiyet, Etkileşim Halindeki Diller, Söylem Bağlantıları Okuma
14Dil Değişimleri, Kaybolan Diller Okuma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması122
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok