Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Demir-Çelik TeknolojisiMEM610337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAdem Bakkaloğlu
Dersi Veren(ler)Adem Bakkaloğlu
Asistan(lar)ıBurak BİROL
Dersin AmacıÇelik üretim proseslerindeki yeni gelişmeleri tanıtmak, bu yöntemlerde uygulanan prosesleri üretim hızı, verimlilik, ürün kalitesi ve çevresel değerler gibi faktörleri dikkate alarak incelemek / Demir-çelik üretiminde yeni geliştirilen prosesleri incelemek / Demir-çelik sektöründe karşılaşılan metalurji ve malzeme problemlerini tanımlama ve çözüm yollarını ortaya koymak / Demir-çelik üretim proseslerinde malzeme ve enerji dengesini kurma ve enerji tasarrufu bilincini yerleştirmek / Demir-çelik tesislerinde yeni proseslere farklı yaklaşabilme ve proses geliştirme yeteneğini kazandırmak / Konstrüksiyonlarda çelik seçimi konusunda bilgilendirmek
Dersin İçeriğiGiriş /Yüksek fırın prosesinde demir oksitlerin redükleme eğrileri, indirgeme sistemleri, yüksek fırın ve alternatif proseslerin analizleri/ Demiroksitlerin indirgenmesinin termodinamiği ve kinetiği, indirgenmede gaz bileşimi,gaz dengesi ve CO kullanma oranı, rist diyagramı ve analizi/ /Çeliklerin alaşımlandırılması ve alaşım elementlerinin çeliklerin özelliklerine etkileri/ Demir-çelik sektöründe karşılaşılan metalurji ve malzeme problemlerini tanımlama / Çelik üretim reaksiyonların termodinamiği ve oksitlenme reaksiyonları/ Ellingam diyagramları ve uygulamaları/-Çelik üretim proseslerindeki teknolojik gelişmeler/ Çelik üretiminde deoksidasyon ve alaşımlandırma işlemleri, prensipleri ve uygulamaları/ İkincil çelik üretim prosesleri, ikincil metalurji proseslerinin ekonomik görünümü ve pota metalurjisi yöntemiyle üretilen özel çeliklere örnekler/ İkincil metalurji uygulamaları, pota metalurjisindeki gelişmeler ve kullanım amaçları / Çeliklerin ısıl işlemlerinde özel durumlar ve konstrüksiyonlarda çelik seçimi/ Demir-çelik tesislerinde enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • -The Making, Shaping and Treating of Steel, Steelmaking and Refining, R.J. Fruehan (Ed.), Association of Iron Steel Engineers., 1998
  • Fundamentals of Steelmaking,E.T.Türkdoğan,The Institute of Materials,The University Pres.Cambridge. U.K.1996
  • Secondary Steel Making, Principles and Application, A. Ghosh, CRC Pres, NY, 2001.
  • Fundamentals of Metallurgical Processes, L.Coudurier,D.W.Hopkins,I.Wilkomirsky,Pergamon Press, International Series on Material Science and Technology, Vol.27.1978
  • ASM Metals Handbook Vol 1,Properties and Selection of Iron and Steels
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Hammadde-proses-ürün ilişkisini kurmak ve geliştirmek için gerekli mesleki deneyimleri kazanır
  2. Yeni hammadde, proses ve ürün geliştirme yeteneği ve girişimcilik becerisi kazanır.
  3. Demir-çelik üretim proseslerinde karşılaşılan sorunları belirleme ve çözme kabiliyeti kazanır.
  4. Demir-çelik tesisleri için yeni proseslere farklı yaklaşabilme ve proses geliştirme yeteneğine sahip olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----
PÇ-14----
PÇ-15----
PÇ-16----
PÇ-17----
PÇ-18----
PÇ-19----
PÇ-20----
PÇ-21----
PÇ-22----
PÇ-23----
PÇ-24----
PÇ-25----
PÇ-26----
PÇ-27----
PÇ-28----
PÇ-29----
PÇ-30----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş /Tipik yassı ve uzun ürün entegre işletmelerinde malzeme akım şemalarıTextbook (Ch.1)
2Yüksek fırın prosesinde demir oksitlerin redükleme eğrileri, yüksek fırın ve alternatif proseslerin analizleriİlgili araştırma makaleleri
3Demiroksitlerin indirgenmesinin termodinamiği ve kinetiği, rist diyagramı ve analiziTextbook (Ch.2)
4Çeliklerin alaşımlandırılması ve alaşım elementlerinin çeliklerinözelliklerine etkileriProf.Dr.Adem Bakkaloğlu ders notları
5Demir-çelik sektöründe karşılaşılan metalurji ve malzeme problemlerini tanımlamaİlgili araştırma makaleleri
6Çelik üretim reaksiyonların termodinamiği ve oksitlenme reaksiyonlarıTextbook (Ch.2)
7Ellingam diyagramları ve uygulamalarıTextbook (Ch.2)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çelik üretim proseslerindeki gelişmeler, Çelik üretiminde deoksidasyon ve alaşımlandırma işlemleri,prensipleri ve uygulamalarıProf.Dr.Adem Bakkaloğlu ders notları
10İkincil çelik üretim prosesleri, ikincil metalurji proseslerinin ekonomik görünümü Textbook(Ch.2)
11Ikıncil metalurji uygulamaları, pota metalurjisindeki gelişmeler ve kullanım amaçlarıProf.Dr.Adem Bakkaloğlu ders notları
12Demir-çelik tesislerinde enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemlerProf.Dr.Adem Bakkaloğlu ders notları
13Çeliklerin ısıl işlemlerinde özel durumlar ve konstrüksiyonlarda çelik seçimiİlgili Kaynaklar
14Ödev Sunumlarıİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev630
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev65
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok