Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yüksek Teknoloji SeramikleriMEM611137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüNilgün Kuşkonmaz
Dersi Veren(ler)Nilgün Kuşkonmaz
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİleri teknolojide kullanılan seramik malzemelerin tanıtımı, üretim parametreleri ve teknolojilerinin incelenmesi. Türkiye’deki İ.T.S. alanındaki durumu hakkında (kullanımı, üretimi, hammadde) bilgilendirme.
Dersin İçeriğiYüksek teknoloji seramiklerinin ana hatları ile tanıtılması ve geleneksel seramikler ile karşılaştırılması. Yüksek teknoloji seramiklerinin uygulama alanlarının tanıtılması ve gelişiminin incelenmesi. Yüksek teknoloji seramiklerinin ana hammaddelerinin incelenmesi.Sol- jel yöntemiyle alümina üretiminin incelenmesi. Seramik ürünlerin şekillendirilmesi seramik tozların özellikleri ve şekillendirmeye hazırlanması. Slip döküm ve bant döküm yöntemlerinin incelenmesi. Enjeksiyon , Ekstrüzyon, kuru presleme HİP, HP işlem parametrelerinin incelenmesi,Seramiklerin sinterleşme mekanizmalarının incelenmesi, Yüksek teknoloji seramiklerinin değerlendirilmesi, Mekanik özelliklerinin incelenmesi, Eğme dayanımı, sertlik ölçümü, kırılma tokluğu nun incelenmesi, Isıl özellikler, ısıl genleşme katsayısı, ısısal gerilmeler, ısıl şok direnci özelliklerinin incelenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İleri Teknoloji Malzemelri, Prof Dr. Emel GEÇKİNLİ
  • Nitrojen Seramikleri F.L. Rilley, Noordhoff-1977
  • İnce Seramikler S.Saito,1988
  • Silikon Nitrat S. Somiyn London- 1989
  • Seramik Prosesinde Organik Katkı Malzemeleri Dr.Daniel Shanefield
  • Tübitak Semineri, 1994
  • Bor Karbür oluşum koşullarının belirlenmesi ve toz karakterizasyonu Yüksek Lisans tezi G. Göller İ.T.Ü. 1992
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İleri teknoloji seramiklerinin üretimi, kullanımı ve özellikleri hakkında bilgi edinir.
  2. Ülkemizdeki ileri teknoloji seramiklerinin kullanımı ve üretim olanakları hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Bu alanda dünyada olan gelişmeleri takip ederek yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İleri Teknoloji seramiklerinin ana hatlarıyla tanıtılması İleri Teknoloji seramikleri ve Geleneksel seramiklerin karşılaştırılması. Yüksek teknoloji seramiklerinin uygulama alanlarından örneklerin verilmesi.( Yapısal ve fonksiyonel amaçlı kullanımlar) İlgili Kaynaklar
2Farklı Başlangıç hammaddelerinden alternatif üretim yöntemleri ve ürün özelliklerinin incelenmesi : Silisyum Karbür ve Silisyum Nitrür‘ün özellikleri, kullanım alanları ve üretim tekniklerinin açıklanması.İlgili Kaynaklar
3Bor Nitrür ve Alüminyum Nitrür seramik tozlarının özellikleri,üretim teknikleri ve kullanım alanlarının irdelenmesiİlgili Kaynaklar
4Oksit Seramikleri: Alümina’nın özellikleri, kullanım alanları, kolloidal yöntemler ve sol-jel yönteminin İ.T.S. üretimindeki yeriİlgili Kaynaklar
5Zirkon ve Zirkonya seramiklerinin üretimi ve özelliklerinin incelenmesi. Seramik malzemelerin tokluklarını geliştirme üzerine yapılan çalışmalar ve tokluk geliştirme yöntemlerinin irdelenmesi.İlgili Kaynaklar
6Hammadde Hazırlama, Öğütme, Sınıflama, Tozların Karıştırılması, Pişirilmesi, Sinterlenmeİlgili Kaynaklar
7Slip döküm yöntemi ve bant döküm yönteminin incelenmesi.İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Kuru Presleme, Soğuk İzostatik Presleme parametrelerinin açıklanmasıİlgili Kaynaklar
10Sıcak Presleme (HP) ve sıcak izostatik presleme (HIP) işlem parametrelerinin açıklanması. İlgili Kaynaklar
11Sinterleme: Farklı başlangıç tozlarının sinterleşme işlemlerinin özelde incelenmesi, sinterleşmeye etki eden ilavelerin ve ilave şekillerinin incelenmesi.İlgili Kaynaklar
12Mekanik özelliklerin incelenmesi: eğme mukavemeti, sertlik ölçümü, kırılma tokluğu, ölçümleriİlgili Kaynaklar
13Isıl özelliklerin incelenmesi,; ısı kapasitesi, ısıl genleşme katsayısı, ısısal gerilmelerİlgili Kaynaklar
14Isıl şok mukavemeti özelliklerinin incelenmesi Genel değerlendirme İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev315
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev320
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok