Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri Toz MetalürjisiMEM511237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAdem Bakkaloğlu
Dersi Veren(ler)Adem Bakkaloğlu, Figen Kaya
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıToz Metalurjisinin temel proseslerinden olan sinterleme ve yoğunlaştırma proseslerdeki teknolojik gelişmeleri üretim hızı, verimlilik, ürün kalitesi gibi faktörleri dikkate alarak incelemek/ Toz Metalurjisindeki temel bilgileri pekiştirmeyi sağlamak, günümüzde ve yakın gelecekte etkin olan ve yeni gelişmekte olan prosesleri tanıtmak / Sinterleme proseslerini ve sinterlemede karşılaşılacak problemleri tanıtmak/ Proses-mikroyapı-özellik arasındaki ilişkiyi kurmak ve malzeme performansını geliştirmek için gerekli mesleki bilgiyi kazandırmak/ Toz metalurjisinin yaygın endüstriyel uygulama alanlarını ve toz metalurjisi sektöründe karşılaşılan malzeme problemlerini tanımlama ve çözüm yollarını ortaya koymak./ Deneysel sonuçları analiz etme. / Son ürünlerde istenilen özelliklere (örneğin yoğunluk) ulaşmak için gerekli olan parametreleri incelemek.
Dersin İçeriğiMetalsel tozların karakterizasyonu ve tozlarda mikroyapı kontrolü/ Mekanik alaşımlama / Yoğunlaştırma, tam yoğunlaştırma prosesleri, presleme ve presleme teknolojilerindeki gelişmeler/ Sinterleme prosesleri: Tanımlar, sinterleme teknikleri, sinterlemede karşılaşılan problemler/ Sinterleme ölçüm teknikleri: Yoğunlaştırma etkileri, yoğunluk, gözeneklilik, mikroyapı, numunede çekme ve şişme/ Katı faz sinterleme esasları: Sinterleme aşamaları, sinterlemede itici kuvvetler, malzeme(kütle) taşınım mekanizması/ Katı faz sinterlemesinde mikroyapı ve proses ilişkisi: Toz karekteristiği, gözenek ve tane yapısı, ısıtma hızı etkisi/ Sıvı faz sinterlemesi: Temel termodinamik ve kinetik faktörler, sistem karakteri, sıvı faz sinterleme aşamaları, infiltrasyon, çözünme ve yeniden çökelme aşaması/ Sinterleme Atmosferleri/ Toz metalurjisinde seri üretilen malzemeler /Toz metalurjisinin endüstriyel uygulamalarına örnekler: Yatak malzemeleri, filtreler, kontakt malzemeleri, sinter magnetler, sert malzemeler, karbon malzemeleri, fiber takviyeli kompozitler/ Sinterleme teknolojilerindeki gelişmeler (Mikrodalga, Lazer, plazma sinterleme)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1- R.M. German,Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme işlemleri,2007 2- Powder Metallurgy Science, R.M.German, 1994 3- Sintering Theory and Practice, R.M. German, John Wiley&Sons, 1996 4- ASM Handbook,Volume 7 ,Powder Metallurgy,1995 5- Introduction to Physical Metallurgy, H.Avner Sidney, 1974 6- A. Bakkaloğlu,Toz Metalurjisi ders notları, 2009 - İlgili araştırma makaleleri
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Hammadde-proses-ürün ilişkisini kurma ve geliştirme becerisi kazanır.
  2. Yeni proseslere yaklaşım ve proses geliştirme bilgisine sahip olur.
  3. Toz Metalurjisi üretim proses kademelerinde karşılaşılan sorunları belirleme ve çözme kabiliyeti kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Toz metalurjisinde temel prosesler. Metalsel tozların karakterizasyonu ve tozlarda mikroyapı kontrolüTextbook (Ch.2)
2Mekanik alaşımlamaİlgili araştırma makaleleri
3Tam yoğuşlaştırma prosesleri ve presleme teknolojilerindeki gelişmelerTextbook (Ch.12)
4Sinterleme prosesleriTextbook (Ch.8)
5Sinterleme ölçüm teknikleriTextbook (Ch.9)
6Katı faz sinterleme esaslarıTextbook (Ch.8)
7Katı faz sinterlenmesinde mikroyapı ve proses ilişkisiTextbook (Ch.4,8)
8Ara Sınav 1
9Sıvı faz sinterlemesiTextbook (Ch.8)
10Sinterleme atmosferleriA.Bakkaloğlu ders notları
11Vize Sınavı
12Toz metalurjisinin endüstriyel uygulamalarına çeşitli örneklerTextbook (Ch.14)
13Sinterleme teknolojilerindeki gelişmelerİlgili araştırma makaleleri
14Ödev sunumuİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri630
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev65
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok