Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Metalürjik FırınlarMEM511937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüCemalettin Yaman
Dersi Veren(ler)Cemalettin Yaman, Oğuzhan Avcıata
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMetalurjinin tüm uygulamalrında yakıtın enerjiye dönüştürülmesinde fırınlar kullanılır. Kazaların çoğu fırınlarda olur. Ürün maliyetinde enerjinin payı büyüktür. Yakıtların içerdiği kükürt gibi bazı maddeler ,fırın mapı malzemelerine, bacalara, çevreye ürünlere ciddi zararlar/hasarlar vermektedir. Bütün bunları etkin kıllanmanın tek yolu fırın bilimsel kurallarına uygun dizayn edilmesi ve kullanılmasıdır. .Fırın operasyon şartlarının daha verimli hale getirilmesi ile ilgili şartlar ortaya konmaktadır. Ergime sıcaklığı, termal genleşme katsayısı, termal şok parametreleri, kırılma şekilleri, önleme önerileri, Sıcaklık öiçme yöntemleri, pid, pce, sistemleri ve etkin kullanma yöntemleri. Fırın atmosferleri, bunların ürün kalitesine etkileri, oksidasyon, redüksiyon etkileri, mineralizör ve bunların etkileri.Ultrasonik yöntemle, hasar tayini ve sıcakta fırın tamiri, fırın ömrünü uzatarak ciddi tasarruf sağlar
Dersin İçeriği
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Banerjee S.“Monolithic Refractories” World Scientific, Singapore, 2000 Metals Handbook Vol. 2 “Heat Treating, Cleaning and Finishing” ASM International 1970 USA Metals Handbook Vol. 15 “Castind” ASM International 1991 USA
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Hammadde-fırın-proses-ürün ilişkisini kurar, Kalite Kontrol yapma, nedenlerine çözüm üretme ve geliştirme becerisi kazanır.
  2. Yeni proseslere yaklaşım ve proses geliştirme bilgisine sahip olur.
  3. Fırın atmosferlerinin ürün özelliklerini ciddi etkilerini bilerek üretim proses kademelerinde karşılaşılan sorunları belirleme ve çözme kabiliyeti kazanır.
  4. Yakıtlardan gelen gazların ürün, baca ve çevre kirliliği sorunlarına çözüm önerileri getirir.
  5. Fırın hasarlarını analiz etme ve çözüm önerisi getirme becerisi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fırın, Enerji ve Ürün Maliyetleriİlgili Kaynaklar
2Seger Piramitleri, Sıcaklık Kontrol Metodları, On-off ve Pid Sistemleri,İlgili Kaynaklar
3Çok Katlı Fırın Duvarlarını Dizayn Esasları, Hafif Yüksek Sıcaklık Fırınlarıİlgili Kaynaklar
4Plastik, Dövme, Dövme, Düşük Çimentolu ve Ultra Düşük Çimentolu Refrakterlerin Dizayn Esasları, Yüksek Teknoloji ve Yüksek Performans Dökülebilirleriİlgili Kaynaklar
5Fırın Duvar ve Astarların Tamiri, Young’s Modülünün Tayin Metotları, İlgili Kaynaklar
6Ultrasonik Yöntemle duvar kalınlığı, çatlak tayini, Yüksek Sıcaklıkta Tamirİlgili Kaynaklar
7Akışkan Yataklı Fırınlar, Vakum Fırınları, Ark ve İndiksiyon Fırınlarında Son Gelişmelerİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Stokes Kanunu, Yüksek Fırın Reaksiyon Hızları, İlgili Kaynaklar
10Termal İletkenlik, Termal Nüfuziyet, Isı Kapasitesi, Fırın Termal Şok Bünyeleri, Termal Dökülme, Termal Genleşme, Termal Şok Kriterinin Eğme Deneyindeki Çökme Miktarından Yararlanarak Tayini, İlgili Kaynaklar
11Vize Sınavı İlgili Kaynaklar
12Refrakterlerin Sürünme Davranışı, İlgili Kaynaklar
13Karbon İçeren Refrakterlerde Gelişmeler, Metal-Cüruf Reaksiyonları, Fosfat İlgili Kaynaklar
14Isıtıcı Direnç Malzemeleri, MoSi2 and SiC Isıtıcı Elemanları, Doğal Gaz Brülörleri, İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri630
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer65
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok