Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Seramik TeknolojisiMEM512637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüCemalettin Yaman
Dersi Veren(ler)Cemalettin Yaman
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMetalurjinin tüm uygulamalrında yakıtın enerjiye dönüştürülmesinde fırınlar kullanılır. Kazaların çoğu fırınlarda olur. Ürün maliyetinde enerjinin payı büyüktür. Yakıtların içerdiği kükürt gibi bazı maddeler ,fırın mapı malzemelerine, bacalara, çevreye ürünlere ciddi zararlar/hasarlar vermektedir. Bütün bunları etkin kıllanmanın tek yolu fırın bilimsel kurallarına uygun dizayn edilmesi ve kullanılmasıdır. .Fırın operasyon şartlarının daha verimli hale getirilmesi ile ilgili şartlar ortaya konmaktadır. Ergime sıcaklığı, termal genleşme katsayısı, termal şok parametreleri, kırılma şekilleri, önleme önerileri, Sıcaklık öiçme yöntemleri, pid, pce, sistemleri ve etkin kullanma yöntemleri. Fırın atmosferleri, bunların ürün kalitesine etkileri, oksidasyon, redüksiyon etkileri, mineralizör ve bunların etkileri.Ultrasonik yöntemle, hasar tayini ve sıcakta fırın tamiri, fırın ömrünü uzatarak ciddi tasarruf sağlar.
Dersin İçeriği -Hammadde-fırın-proses-ürün ilişkisini kurma, Kalte Kontrol yapma, nedenlerine çözüm üretme ve geliştirme becerisi kazandırır. -Yeni proseslere yaklaşım ve proses geliştirme bilgisine sahip olma -Fırın atmosferlerinin ürün özelliklerini ciddi etikelirini bilerek üretim proses kademelerinde karşılaşılan sorunları belirleme ve çözme kabiliyeti kazandırır. - Sorumluluk alma ve prensip sahibi olma özelliği kazandırır. - Yakıtlardan gelen gazların ürün, baca ve çevre kirliliği sorunlarına çözüm önerileri getirir. - Fırın hasarlarını analiz etme ve çözüm önerisi getirme becerisi, - Mühendis ve işçi arasında etkin iletişim yapabilme yeteneği kazandırır. -Ürün maliyetinde payı büyük olan yakıtları, çevre kirliliğini de dikkate alarak en düşük maliyetle seçme olanağı kazandırır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Banerjee S.“Monolithic Refractories” World Scientific, Singapore, 2000 Metals Handbook Vol. 2
  • Metals Handbook Vol. 15 “Castind” ASM International 1991 USA
  • “Heat Treating, Cleaning and Finishing” ASM International 1970 USA
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci seramik teknolojisi hakkında bilgi edinir.
  2. Seramik malzemelerin farklı kullanım alanlarını ve bu konuda yapılan çalışmaları ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır.
  3. Malzemelerin üretiminde ve kullanımında ihtiyaç duyulacak özellikleri ortaya koyabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş, iyonik ve kovalent bağlarİlgili Kaynaklar
2İntermetalik bağlarİlgili Kaynaklar
3Seramik bileşiklerin kararlılığıİlgili Kaynaklar
4Geçiş elementleri ve benzerlik İlgili Kaynaklar
5Yüzey sertleştirme İlgili Kaynaklar
6Tane büyüklüğü, dağılımı, önemiİlgili Kaynaklar
7Yüzey faktörü hesabı, karıştırmaİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9Seramik malzemelere uygulanan mekanik testler ve Yoğunluk, porozite, özgül ağırlık, kuruma ve pişirme küçülmesi saptama test yöntemlerinin anlatılmasıİlgili Kaynaklar
10Pişirmeyi etkileyen faktörlerİlgili Kaynaklar
11İleri teknoloji seramikleriİlgili Kaynaklar
12Katkı malzemeleri, mineralizörlerİlgili Kaynaklar
13Seramik bileşiklerde yayınmaİlgili Kaynaklar
14Cam-kristal yapılarda özellikleri etkileyen faktörlerİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri230
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer28
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok