Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fotokimyaya GirişKIM423135202
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüNergis ARSU
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFoton absorpsiyonu ile başlatılan fiziksel ve kimyasal işlemlere yönelik kanunların, prensiplerin öğretilmesi, sistemlerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiIşık ve Enerji / Elektronik Uyarılma / Kuantum Verimleri / Absorpsiyon / Beer-Lambert Kanunu / Elektronik geçişler / Fotodissosiasyon / Lüminesans, Fosforesans ve Floresans / Uyarılmış Tanecik Reaksiyonları / Fotokimya Teknikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ders Notları
  • Cowan O.D. ve Drisko R.L. , Elements of Organic Photochemistry , 1976 Nicholas J. Turro , Molecular Photochemistry , 2000 Cundall R.B. ve Gilbert A. , Photochemistry , 1970 Wayne R.P. , Photochemistry , 1970
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Fotokimya disiplinler arası bir bilimdir. Bu nedenle olaylara çok yönlü bakabilme hedeflenmektedir. Fotosentezden başlayıp, sağlık bilimlerinde yer alan fototerapi ve teknolojik uzantısı olan fotobaşlatılmış polimerizasyona kadar giden bir bilgi ve araştırma bütününün kazandırılması sağ
  2. Fotosentezden başlayıp,sağlık bilimlerinde yer alan fototerapi ve teknolojik uzantısı olan fotobaşlatılmış polimerizasyona kadar giden bir bilgi ve araştırma bütününün kazandırılması sağlanacaktır.
  3. Fotokimya ile ilgili bilimsel araştırmalar ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Işık ve enerjiİlgili Referanslar
2Absorpsiyon, Lambert-Beer Kanunu ve Uygulamalarıİlgili Referanslar
3Elektronik Uyarılma ve Kuvantum verimiİlgili Referanslar
4Elektronik geçişler İlgili Referanslar
5Fotodissosiasyonİlgili Referanslar
6 Lüminesans, Fosforesans ve Floresansİlgili Referanslar
7Triplet enerji seviyelerinin saptanması, Çapraz bağlanma etkinliğinin saptanmasıİlgili Referanslar
8Ara Sınav 1
9Singlet ve Triplet ömürlerin saptanmasıİlgili Referanslar
10Ketonların Fotoindirgenmesiİlgili Referanslar
11I. Tip ve II. Tip bölünme ve Oksetan oluşumuİlgili Referanslar
12Fotoeliminasyon , Fotokatılma İlgili Referanslar
13 Fotoeliminasyon , Fotokatılma İlgili Referanslar
14Fotosübstitüsyon, Fotokimya Teknikleri İlgili Referanslar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar110
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev25
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar145
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar53
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok