Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim Teknolojisinin TemelleriBTO510537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ BÖTE ABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders, öğrencilerin öğretim teknolojilerindeki tarihi geçmişi irdelemelerini, teknoloji politikalarını değerlendirmelerini, teknoloji ile öğrenme kuramları arasındaki ilişkiyi kavramalarını ve yeni eğilimler, yaklaşımlar ve yönelimler hakkında bilgi ve beceri kazanmalarını, bu kazanımları sunabilmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği* Eğitim ve Teknoloji İlişkisi: Temel Kavramlar (Toplumsal Değişim ve Eğitim / Bilgi Çağında “Eğitim, Öğrenme, Öğretme, Öğretim, Öğretmen vb.” kavramların ilişkisi / Eğitim ve öğretim teknolojisi kavramlarının tanımı ve ilişkisi / Etkili Öğretim Ortamının Düzenlenmesinde Teknolojinin Önemi) * Eğitim Teknolojisi: Tarihsel Bakış 1 (Öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi / Öğretim teknolojisinin Türkiye’deki tarihsel gelişimi / Çağdaş eğitim anlayışı ve teknoloji: Değişen Görüşler -Eğitim ve teknoloji etkileşimi) * Eğitim Teknolojisi: Tarihsel Bakış 2 (Türkiye’de 1980 ve sonrası teknolojinin eğitim sürecine entegrasyonu politikaları ve uygulamalar / Türkiye’de 1980’lar ve sonrasındaki bilim ve teknoloji politikaları) * Öğretim Teknolojisi ve Öğrenme Kuramları-Yöntemler (Davranışçı Kuram, Programlı Öğretim İlkeleri, Modelleri, Önemi ve Teknoloji / Bilişsel Kuram ve Teknoloji / Yapılandırmacı Kuram ve Teknoloji / Durumlu (Situated Learning) Öğrenme ve teknoloji / Senaryo tabanlı Öğrenme ve teknoloji kullanımı / Bireysel öğrenme/ öğretme, Programlı öğretim modelleri ve Bireysel öğrenme ilişkisi / Bağlaşık (Anchored) Öğrenem ve tek. Kullanımı / Web Quest) * E-Öğrenme, Karma Öğrenme (Blended Learning) ve Uzaktan Öğretim (Uzaktan Öğretim / E-öğrenme / Karma Öğrenme) * Teknoloji ve Yeni Okuryazarlık Kavramları / Bilgisayar Okuryazarlığı / Medya Okuryazarlığı / Teknoloji Okuryazarlığı / Bilgi Okuryazarlığı) * Teknoloji ve Farklı Öğrenme İhtiyaçları/Bireysel Fraklılıklar (Bireysel farklılılar ve BT / Özürlüler (Bedensel, görme) ve BTyenilikler / Yaşlılar ve BT) * Bilişim Teknolojilerinin Entegrasyonunda Sosyal-Psikolojik Değişkenler (BT Yönelik Tutum / BT ve Özyeterlilik Algısı / BT ve Epistomojik İnanç) * Eğitim Teknolojisi ile ilgili ulusal ve uluslararası makale tartışmaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Alkan,C. (1996) Eğitim Teknolojisi, Anı Yayıncılık
 • Deryakulu, D. (2008) Biliş,im Teknolojileri Öğretiminde Sosyal-Psikolojik Değişkenler, Maya Akademi.
 • Göker, A. (2002). Türkiye’de 1960’lar ve sonrasındaki bilim ve teknoloji politikası tasarımları niçin [tam] uygula[ya]madık? TÜBA Çalışma Grubu Raporu, Ankara
 • Newby, Stepich, Lehman, Russel (1996) Instructional Technology for Teaching and Learning,
 • Şimşek, A.,Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer,T., Çiğdem, H. (2009). İki Binli Yıllarda Türkiye’deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Gözlenen Eğilimler - Current Trends in Educational Technology Research in Turkey in the New Millennium. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB), 9(2), 941-966.
 • Yücel, İ. H. (1997). Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21.yüzyılın Toplumu. DPT Yayınları.
 • Reiser and Dempsey (2002) Trends and Issues in Instructional Design and Technology, Merill Practice Hall.
 • Januszewski, Molenda, Haris (2007) Educational Technology: A Definition with Commentary, Taylor
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğretim teknolojisinini farklı tanımlarını kendi cümleleri ile ifade eder.
 2. Öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimini anlatır.
 3. Öğretim teknolojileri ve öğrenme kuramları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 4. Bilişim Teknolojilerinin entegrasyonunda etkili olan sosyal-psikolojik değişkenleri söyler.
 5. Bilişim teknolojileri ile ilgili uygulanmış ve uygulanacak olan politikaları açıklar.
 6. Alandaki yeni eğilimler, yaklaşımlar ve yönelimleri anlatır.
 7. Alan ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmaları değerlendiren bir rapor hazırlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, hedefler, dersin amacı, ders programının, yararlanılacak kaynakların okunması, tartışılması Ödev 1(Bireysel): Eğitim teknolojisi nedir? Öğretim Teknolojisi nedir? Eğitim/öğretim teknolojisinin daha geniş olan eğitim alanı ile ilişkisi nedir? Öğrenme/Öğretim ortamının düzenlenmesinde teknolojinin önemi nedir?
2Eğitim Teknolojisi : Historical overwiev 1Reiser and Dempsey (2002) Section 1/ Chapter 3 27-37
3Eğitim Teknolojisi : Historical overwiev 2• Öğretim teknolojisinin Türkiye'deki tarihsel gelişimiÖğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler Kitabından Bölüm 2sf.23-40
4 • Türkiye’de 1980 ve sonrası teknolojinin eğitim sürecine entegrasyonu politikaları ve uygulamalar Türkiye’de BDÖ politikalarını ve uygulamalarını özetleyen bir kronolojik şema hazırlayınız.
5• Çağdaş eğitim anlayışı ve teknoloji : Değişen Görüşler ( Eğitim ve teknoloji etkileşimi) Geçmişten günümüze Türkiye’de ve dünyada eğitim teknolojisinin gelişimine yön veren kişiler, görüşleri ve katkılarının ne olduğunu yansıtan bir rapor hazırlayınız (Alişan Hızal,Cevat Alkan ve Kozma-Clark tartışması)
6Davranışçı/Bilişsel/Yapılandırmacı Kuram ve TeknolojiÖğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler Kitabından Bölüm 8, sf 133-150.
7Öğretim yöntemleri ve Teknoloji EntegrasyonuDevam
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Teknoloji ve Yeni Okuryazarlık KavramlarıNA
10• Bireysel farklılılar ve BT derslere entegrasyonuÖğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler Kitabından Bölüm 12, sf 213-226.
11Bireysel farklılılar ve BT derslere entegrasyonuDevam
12Bilişim Teknolojilerinin Entegrasyonunda Sosyal-Psikolojik Değişkenlerlgili makaleleri ve ekstra kayn okuyarak, özyeterlilik,tutum ve epistomolojik inanç kavramları ile teknoloji ilişkisini analiz ediniz
13Bilişim Teknolojilerinin Entegrasyonunda Sosyal-Psikolojik Değişkenler 2Devam
14E-öğrenme firmalarında mevcut durum: Uygulama örnekleriDavetli Konuk Uzman
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev730
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev75
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler150
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok