Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yeni Türk Edebiyatı 1TRO293123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüBayram Baş
Dersi Veren(ler)Bayram Baş
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıYeni Türk Edebiyatı, edebî eser, edebî dönemler ve edebiyat tarihi kavramlarını öğrencilere kavratmak, metinler üzerinden dönemleri, edebiyatçıları, eserlerini ve edebî türleri tanıtmak, metin çözümleme yöntem ve tekniklerini öğreterek öğrencilerde dil bilinci ve estetik bir zevk oluşmasını sağlamak.
Dersin İçeriğiYeni Türk Edebiyatının oluşumu ve gelişimini belirleyen unsurlar; Tanzimat dönemi Türk edebiyatının başlıca temsilcileri ve eserleri üzerine çalışmalar, dönem içinde önem kazanan sanatçıların toplumsal, kültürel etkilerinin yapıtlarından yola çıkarak belirlenmesi. Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti dönemi Türk edebiyatında belli başlı kişilikler ve döneme yön veren toplumsal olaylar. Bu dönemlere ait ve karakteristik özellikler gösteren ürünlerin çözümlenmesi ve Türkçe eğitimi açısından değerlendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • AKYÜZ, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri KAPLAN, Mehmet, Hikaye Tahlilleri / Şiir Tahlilleri AKTAŞ, Şerif, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi I-II TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi OKAY, Orhan, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Yeni Türk Edebiyatının kapsamı ve içeriği hakkında genel bilgileri öğrenir.
  2. Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza giren yeni edebî türleri açıklar.
  3. Dönemin sanatçılarını, eserlerini ve edebî anlayışlarını metinler üzerinde değerlendirir.
  4. Edebî metinleri yorumlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-11121
PÇ-22313
PÇ-31123
PÇ-41222
PÇ-51222
PÇ-61221
PÇ-71233
PÇ-81233
PÇ-91123
PÇ-101122

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders İçeriğinin Tanıtımı ve Kaynakları, Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi, Tanzimat Edebiyatı 1. Dönem Genel Özellikleri
2Şinasi - Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Gazetecilik Ziya Paşa - Terkib-i Bend, Nâmık Kemâl - Hürriyet Kasidesi
3Tanzimat Edebiyatında Roman Samipaşazade Sezai - Taşşuk-ı Tal´at ve Fitnat Ahmet Mithat Efendi – Müşahedat romanı
4Recaizade M. Ekrem - Yakacıkta Akşamdan Sonra Bir Mezarlık Alemi Servet-i Fünun Edebiyatının Kuruluşu ve Özellikleri
5Tevfik Fikret, Hayatı-Sanatı-Sis şiirinin tahlili
6Servet-i Fünûn Romanı ve özellikleri, Halit Ziya - Mai ve Siyah
7Cenap Şehabettin, Şiirim İçin, Elham-ı Şita
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çocuk Bahçesi Mecmuası ve Tartışmalar
10Fecr-i Âti´nin kuruluşu ve Beyannameleri Ahmet Haşim, Merdiven
11Ahmet Haşim, O Belde şiiri
12Nev-Yunânîler, Yahya Kemâl
13Ses, Sessiz Gemi şiirlerinin tahlili
14Mehmet Akif Ersoy hayatı ve eserleri, Fatih Camii’ şiirinin tahlili
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım70
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer18
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok