Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Malzeme BilimiMEM271135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüCengiz KAYA
Dersi Veren(ler)Cengiz KAYA, Işıl Kerti, Hakan Yılmazer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMühendislik uygulamalarında kullanılan malzemeleri tanıtmak, malzeme bilimine ait temel kavramları öğretmek, malzemelerin iç yapılarını tanıtmak, malzemelerin yapı-özellik ilişkilerini açıklamak, özellik-bileşim-mekanik özellikler arasındaki ilişkileri tanımlamaktır.
Dersin İçeriğiMühendislik malzemelerinin farklı özelliklerine göre sınıflandırılması. Atom yapısı, atomlararası bağlar. Atomların yerleşim düzenleri, kristal ve amorf yapılar. Metalik malzemelerde, kafes sistemleri, kristal kusurları, allotropi ve difüzyon olayları. Ergime ve katılaşma olayları. Malzemelerin mekanik özellikleri, elastik ve plastik şekil değişiminin atomsal ve makro ölçekte etkileri, dislokasyon hareketleri, mukavemet arttırıcı mekanizmalar. Polimer, seramik, kompozit malzemeler ve özellikleri. Ders içeriği bilgilerinin malzeme seçimindeki önemi ve örnekler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • W.D. Callister, D.G. Rethwishch, Materials Science and Engineering-An Introduction, John Wiley &Sons, Inc. 2010
  • D.R. Askeland, P.P. Fulay, W.J. Wright, The Science and Engineering of Materials, Cengage Learning, 2011.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Malzeme biliminin temel kavramları yardımıyla mühendislik malzemelerini tanır.
  2. Mühendislik malzemelerinin yapısı, özellikleri ve performansı arasında ilişki kurma bilgisi kazanır.
  3. Metal ve metal dışı malzemelerin özellikleri ile ilişkili tercihleri yorumlama bilgisi kazanır.
  4. Geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerini tanıyarak yapı özellikleri perspektifini geliştirir.
  5. Teorik olarak öğrendiği malzeme bilgisi birikimini mühendislik problemlerine uyarlama deneyimi kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2555--
PÇ-3---55
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine giriş. Malzemelerin tarihi geçmişi. Mühendislik malzemelerinin tanımlanması, sınıflandırılması ve özellikleri ile birlikte örneklenmesi.-W.D. Callister, D.G. Rethwishch, Materials Science and Engineering-An Introduction, John Wiley &Sons, Inc. 2010 -D.R. Askeland, P.P. Fulay, W.J. Wright, The Science and Engineering of Materials, Cengage Learning, 2011.
2Atom, atomun elektronik yapısı.-W.D. Callister, D.G. Rethwishch, Materials Science and Engineering-An Introduction, John Wiley &Sons, Inc. 2010
3Katılarda atomlararası bağlar, bağ kuvvetleri ve enerjiler. İyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ, van der Waals bağları, hidrojen bağı. Atomlararası bağlar-özellik ilişkileri.-W.D. Callister, D.G. Rethwishch, Materials Science and Engineering-An Introduction, John Wiley &Sons, Inc. 2010
4Atomların yerleşim düzeni farklılıkları. Amorf ve kristalin yapılar. Metallerde atom düzeni, kristal yapı, birim kafes, Bravais kafes sistemleri, kafes parametresi, koordinasyon sayısı, atomik dolgu faktörü.-W.D. Callister, D.G. Rethwishch, Materials Science and Engineering-An Introduction, John Wiley &Sons, Inc. 2010
5Miller indisleri, çizgisel, düzlemsel ve hacimsal yoğunluklar, problemler.-D.R. Askeland, P.P. Fulay, W.J. Wright, The Science and Engineering of Materials, Cengage Learning, 2011.
6Kristal kusurları. Nokta hataları, çizgi hataları (dislokasyonlar), yüzey hataları, hacimsal hatalar.-D.R. Askeland, P.P. Fulay, W.J. Wright, The Science and Engineering of Materials, Cengage Learning, 2011.
7Dislokasyon hareketleri, Kayma düzlemleri, doğrultuları ve kayma sistemleri. Kafes tipi-şekil değiştirme özellikleri. -D.R. Askeland, P.P. Fulay, W.J. Wright, The Science and Engineering of Materials, Cengage Learning, 2011.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Allotropi. Difüzyon olayları;Kararlı ve kararsız hal difüzyonları, difüzyonla ilgili problem çözümleri.-W.D. Callister, D.G. Rethwishch, Materials Science and Engineering-An Introduction, John Wiley &Sons, Inc. 2010
10Kafes sistemlerinde arayer boşlukları, oktahedral ve tetrahedral boşluk yerleri ve oluşumları. İyonik kristaller, NaCl ve CsCl yapıları-D.R. Askeland, P.P. Fulay, W.J. Wright, The Science and Engineering of Materials, Cengage Learning, 2011.
11Malzemelerin mekanik özelliklerinin genel incelemesi. Çekme deneyi, sünek-gevrek davranışlar, basma, çentik-darbe, yorulma, sürünme, sertlik (Brinell, Vickers, Rockwell) deneyleri. -W.D. Callister, D.G. Rethwishch, Materials Science and Engineering-An Introduction, John Wiley &Sons, Inc. 2010
12Malzemelere uygulanan mukavemet arttırıcı işlemler. Tek kristal ve çok kristalli malzemelerde plastik deformasyon, tane boyutu küçültme, soğuk işlem, katı eriyik oluşturma, çökelti mukavemetlendirmesi.-D.R. Askeland, P.P. Fulay, W.J. Wright, The Science and Engineering of Materials, Cengage Learning, 2011.
13Metal dışı malzemeler; Polimer malzemeler.-W.D. Callister, D.G. Rethwishch, Materials Science and Engineering-An Introduction, John Wiley &Sons, Inc. 2010
14Seramik malzemeler, kompozit malzemeler, nano malzemeler.-D.R. Askeland, P.P. Fulay, W.J. Wright, The Science and Engineering of Materials, Cengage Learning, 2011.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması103
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok