Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Malzeme Termodinamiği 2MEM275235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüNecmettin Maraşlı
Dersi Veren(ler)Necmettin Maraşlı, Ali Erçin Ersundu, Miray Çelikbilek Ersundu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTemel bilimler ile mühendislik bilgileri arasındaki farkı anlama, malzeme üretme, deney tasarlama, mühendislik problemlerini çözme, prosesler ile enerji dönüşümleri arasındaki ilişkileri öğrenerek termodinamik teorilerin uygulanmasını gerçekleştirmeyi öğrenmektir.
Dersin İçeriğiÇözeltiler termodinamiğine giriş / Gaz ve sıvı fazlarda tepkime dengesi / Ellingham diyagramları / Henry ve Rault kanunları, aktivite, Gibbs Duhem formülü, Çözünenlerin davranışları / entropi / ideal çevrimler / Carnot motoru ve ısı pompaları / Gerçek çevrimler / izentropik çevrimler / Rankine çevrimi / buhar güç tesisleri / Isıtma - soğutma sistemleri / Konveksiyon katsayısının hesaplanması / Isı değiştiriciler, LMDT metodları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Introduction to Metallurgical Thermodynamics” , David R. Gaskell, McGraw-Hill, 1995
  • Metall Thermodynamics”, David Ronage, 1994,
  • Metalurji Termodinamiği”, Prof.Dr.Veli Aytekin İTÜ Yayınevi,1980
  • Çözümlü Metalurji Termodinamiği Problemleri”, Prof.Dr. Feridun Dikeç- Prof. Dr. Süheyla Aydın
  • Problems in Metallurgical Thermodynamics and Kinetics, Upadhyaya, G.S., Dube, R.K., Pergamon Press, 1977.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Çözeltilerin termodinamik hesaplamalarını yapar.
  2. Metalürji ve Malzeme Mühendisllerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel mesleki terminoloji ve bilgiye sahip olurlar.
  3. Elektrokimyasal hesaplamalar yapar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---
PÇ-16---
PÇ-17---
PÇ-18---
PÇ-19---
PÇ-20---
PÇ-21---
PÇ-22---
PÇ-23---
PÇ-24---
PÇ-25---
PÇ-26---
PÇ-27---
PÇ-28---
PÇ-29---
PÇ-30---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çözeltiler termodinamiğine giriş ve çözeltilerin termodinamik özelliklerİİlgili Kaynaklar
2Gaz fazlarında ve sıvı fazlarda reaksiyon dengesi İlgili Kaynaklar
3Ellingahm diyagramları ve termodinamik esasları İlgili Kaynaklar
4Kısmi ve molar büyüklükler , Henry ve Rault Yasaları İlgili Kaynaklar
5Aktivite, Gibbs-Duhem bağıntısının aktivite belirlenmesi amacıyla uygulanması İlgili Kaynaklar
6Çözünenlerin davranışı İlgili Kaynaklar
7Çözeltilerin yarı-kimyasal modeli; Normal çözeltiler İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
91.Vizeİlgili Kaynaklar
10Serbest Enerji-Bileşen ve faz İlgili Kaynaklar
11İlişkileri çok bileşenli sistemlerde çözünme İlgili Kaynaklar
12Çözünmüş sıvıların reaksiyon dengeleri İlgili Kaynaklar
13Konveksiyon katsayısının hesabıİlgili Kaynaklar
14Radyant ısı transferiİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok