Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Fiziksel MetalürjiMEM381133300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüNurhan Cansever
Dersi Veren(ler)Nurhan Cansever, Ergun Keleşoğlu, Hakan Yılmazer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMetal ve alaşımların atom yapısı ve mikroyapısını fiziksel açıdan öğrenmek ve bunların kontrolü ile istenen özel fiziksel özellikleri metal ve alaşımlara kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiFiziksel Metalurjiye giriş.Katılaşma teorisi:Çekirdeklenme ve çekirdeklerin büyümesi, çekirdeklenme mekanizması, çekirdeklenme kinetiği, Saf metal ve alaşımların katılaşması, Dengeli katılaşma, hücresel ve dentritik katılaşma, ötektik, peritektik ve ötektoid katılaşmalar. Elastik davranışlar; Anelastisite, dislokasyonlar, dislokasyon enerjisi, dislokasyon hareketleri, dislokasyon etkileşimleri, akma.Malzemelerin elektriksel özellikleri;Elektronik iletkenlik, iyonik iletkenlik.Doğal ve yapay yarıiletkenlik. Malzemelerin dielektrik özellikleri;Polarizasyon, dielektrik sabiti ve kapasitans. Malzemelerin manyetik özellikleri;Manyetizmanın fiziksel esası, manyetik malzeme türleri. Malzemelerin ısıl davranışları; Isıl iletim mekanizması, ısıl genleşme, ısı kapasitesi. Kristallografi ve difraksiyon. Difüzyon ve mekanizması. Tane sınırları boyunca difüzyon, dislokasyonlar boyunca difüzyon. Difüzyonlu katı hal dönüşümleri ve çökelme mekanizmaları. Difüzyonsuz dönüşümler. Martenzit dönüşümleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • M.F.Ashby,D.R.H. Jones, Engineering Materials 1:An Introduction to Properties, Applications and Design, v. 1, Elsevier, 2005
  • R.W.Cahn, P. Haasen (editors), Physical Metallurgy, Elsevier Science, 1996.
  • W. F. Hosford, Physical Metallurgy, Taylor&Francis, 2005.
  • W.F. Smith, Principles of Materials Science and Engineering, McGraw-Hill, Inc. 1996
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Fiziksel özellikler ile atomal seviyedeki mekanizmalar arsasındaki ilgi kurulur.
  2. Fazlar, atom boşlukları, difüzyon, yüzeyler ve arayüzeyler, çekirdekleşme, deformasyon ve yeniden kristalleşmenin fiziksel prensiplerini öğrenir.
  3. Katı çözeltilerden çökelme, denge çökeltilerinin büyümesi ve martenzitik dönüşümlerin fiziksel prensiplerini öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------
PÇ-14------
PÇ-15------
PÇ-16------
PÇ-17------
PÇ-18------
PÇ-19------
PÇ-20------
PÇ-21------
PÇ-22------
PÇ-23------
PÇ-24------
PÇ-25------
PÇ-26------
PÇ-27------
PÇ-28------
PÇ-29------
PÇ-30------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fiziksel Metalurjiye Giriş. Temel Prensipler.İlgili Kaynaklar
2Katılaşma teorisi:Çekirdeklenme ve çekirdeklerin büyümesi, çekirdeklenme mekanizması, çekirdeklenme kinetiği.İlgili Kaynaklar
3Saf metal ve alaşımların katılaşması. Dengeli katılaşma, hücresel ve dentritik katılaşma, ötektik, peritektik ve ötektoid katılaşmalar.İlgili Kaynaklar
4Elastik davranışlar; Anelastisite, dislokasyonlar, dislokasyon enerjisi, dislokasyon hareketleri, dislokasyon etkileşimleri, akma.İlgili Kaynaklar
5Malzemelerin elektriksel özellikleri; Elektronik iletkenlik, iyonik iletkenlik.İlgili Kaynaklar
6Malzemelerin elektriksel özellikleri;Doğal ve yapay yarıiletkenlik.İlgili Kaynaklar
7Malzemelerin dielektriksel özellikleri; Polarizasyon, dielektrik sabiti ve kapasitans..İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Malzemelerin manyetik özellikleri; Manyetizmanın fiziksel esası, manyetik malzeme türleri.İlgili Kaynaklar
10Malzemelerin ısıl davranışları; Isıl iletim mekanizmaları, ısıl genleşme, ısı kapasitesi.İlgili Kaynaklar
11Kristallografi ve difraksiyon.İlgili Kaynaklar
12Difüzyon ve mekanizması. Tane sınırları boyunca difüzyon, Dislokasyonlar boyunca difüzyon.İlgili Kaynaklar
132. ARASINAVİlgili Kaynaklar
14Difüzyonlu katı hal dönüşümleri ve çökelme mekanizmaları.İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar141
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok