Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Demir Çelik ÜretimiMEM320835300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAdem Bakkaloğlu
Dersi Veren(ler)Adem Bakkaloğlu
Asistan(lar)ıBurak BİROL
Dersin AmacıDemir ve çelik malzemelerin standartlara ve sınırlandırmalara uygun üretimlerini ekonomi, verimlilik, çevre, etkilerini dikkate alarak öğretmek, özelliklerini geliştirmekle ilgili teorik ve pratik bilgileri kazandırmak. Demir çelik üretimi problemlerini belirleme, analiz etme ve temel mühendislik bilgilerini demir çelik üretim proseslerinde görülen problemlere uygulayarak çözümleme ve sonuçlarını analiz edip, yorumlama becerisini kazandırmak. Geleneksel ve yeni geliştirilen demir çelik üretimi yöntemlerini öğreterek, güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak, küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavratmak.
Dersin İçeriğiGiriş: Dünyada ve Türkiye’de demir-çelik sanayii, mevcut üretim durumu ve üretim akım şeması, sektörde yapısal duruma ilişkin göstergeler. Demir-çelik ürünlerinin endüstriyel uygulamaları ve ekonomideki yeri. Ham demir üretiminde kullanılan hammaddeler ve ön işlemleri: Cevher hazırlama, Sinterleme ve Peletleme. Metalurjik kok üretimi: Özellikleri ve özelliklere parametrelerin etkisi. Yüksek fırında sıvı ham demir üretimi: Yüksek fırın ve tesisleri, sıvı ham demir üretiminin prensipleri ve oluşan kimyasal reaksiyonlar. Yüksek fırında ham demir üretiminin termodinamiği, demir oksitlerin redüksiyonunun kinetiği. Yüksek fırın şarj hesaplamaları. Yüksek fırında pikin bileşimini etkileyen faktörler. Yüksek fırında elementlerin sıvı ham demir ve curufta dağılma özellikleri. Yüksek fırında verim arttırıcı önlemler. Çelik üretimi: Çelik üretiminin temel prensipleri ve teknolojisi. Çelik üretiminin termodinamiği. Bazik oksijen konverteri ile çelik üretimi. Elektrik ark fırını ile çelik üretiminin prensipleri, elektrik ark fırınlarındaki teknolojik gelişmeler. İkincil çelik üretimi: Çeliklerin deoksidasyonu, alaşım ilaveleri, prensipler ve uygulamalar. Demir-çelik üretiminde alternatif yöntemler ve yeni teknolojiler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • F. Habashi, Handbook of Extractive Metallurgy, vol. II, Wiley-VCH, Weinheim, 1997
  • L. V. Bogdandy and H. J. Engell: The Reduction of Iron Ores, Springer Verlag, Berlin, 1971.
  • R. A. Sweetser: Blast Furnace Practice, McGraw-Hill, New York, 1938.
  • D. W. Hopkins: Fundamentals of Metallurgical Processes, International Series on Materials Science and Technology, Vol. 27, 221.
  • Demir-Çelik Metalurjisi I ve II, Ders Notları, Adem Bakkaloğlu,2016
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci istenen özellikte çelik üretimi için üretim sürecini tasarlama becerisi elde eder.
  2. Yüksek fırın hammaddeleri-pik ve çelik ürünler-özellik ilişkilerini kavrayarak mühendislik çözümlerinin, geniş boyutlarda çözümlenmesini öğrenir.
  3. Dünya çapında çelik üretim teknolojilerini ve teni trendleri öğrenerek çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---
PÇ-16---
PÇ-17---
PÇ-18---
PÇ-19---
PÇ-20---
PÇ-21---
PÇ-22---
PÇ-23---
PÇ-24---
PÇ-25---
PÇ-26---
PÇ-27---
PÇ-28---
PÇ-29---
PÇ-30---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Dünyada ve Türkiye’de demir-çelik sanayii, Mevcut üretim durumu ve üretim akım şeması, demir-çelik ürünlerinin endüstriyel uygulamaları ve sektörde yapısal duruma ilişkin göstergelerİlgili Kaynaklar
2Ham demir üretiminde kullanılan hammaddeler ve ön işlemleri: Cevher hazırlama, sinterleme, peletleme, İlgili Kaynaklar
3Metalurjik kok üretimi: Özellikleri ve özelliklere parametrelerin etkisiİlgili Kaynaklar
4Yüksek fırında sıvı ham demir üretimi: Yüksek fırın ve tesisleri, Yüksek fırında sıvı ham demir üretiminin prensipleri ve oluşan kimyasal reaksiyonlarİlgili Kaynaklar
5Yüksek fırında ham demir üretiminin termodinamiği and kinetiği.İlgili Kaynaklar
6Yüksek fırın şarj hesaplamaları.İlgili Kaynaklar
7Yüksek fırında pikin bileşimini etkileyen faktörler, yüksek fırında elementlerin sıvı ham demir ve curufta dağılma özellikleri, yüksek fırında verim arttırıcı önlemler.İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çelik Üretiminin temel prensipleri ve teknolojisi. İlgili Kaynaklar
10Çelik üretiminin termodinamiği.İlgili Kaynaklar
11Oksijen konverterleri ile çelik üretiminin temel prensipleri ve reaksiyonları.İlgili Kaynaklar
12Elektrik ark fırını ile çelik üretiminin prensipleri ve teknolojik gelişmeler.İlgili Kaynaklar
132.Vizeİlgili Kaynaklar
14İkincil çelik üretimi: Çeliklerin deoksidasyonu, alaşım ilaveleri, prensipler ve uygulamalar. İlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok