Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Polimerler MEM421035300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüHale Berber
Dersi Veren(ler)Hale Berber
Asistan(lar)ıSerhat Acar
Dersin AmacıPolimerleri tanıtmak ve temel kavramları öğretmek, polimerlerin yapıları, özellikleri, sınıflandırılması, polimerizasyon mekanizmaları ve üretim prosesleri konusunda bilgi sağlamak, endüstride yaygın olarak kullanılan polimerik malzemeler ve uygulama alanları hakkında çok yönlü bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiPolimerlere ait tanım ve kavramlar, polimerleşme mekanizmaları (katılma, basamaklı, halka açılması, stereospesifik ve kopolimerizasyon), polimerlerin sınıflandırılması (molekül ağırlıklarına, zincir yapılarına, monomer yapısına, kimyasal bileşimine, işleme şekillerine, fiziksel durumlarına ve kullanım alanlarına göre), polimer üretim prosesleri (kütle, çözelti, emülsiyon ve süspansiyon), polimerlerin kimyasal, fiziksel, mekanik, termal, reolojik ve morfolojik özellikleri, doğal ve sentetik polimerler, polimerler için karakterizasyon yöntemleri (yapısal, termal, mekanik, reolojik ve morfolojik testler), termoplastik malzemeler, termoset malzemeler, elastomerik malzemeler, lifler, işleme teknikleri, polimerik kompozit malzemeler, endüstriyel açıdan önemli polimerler ve uygulama alanları, polimerlerin geri kazanımı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Textbook of Polymer Science, F.W. Bilmeyer, A Wiley-Interscience Publication, Canada, 1984.
  • Polimer Kimyası, B. Baysal, Çağlayan Basımevi, İstanbul, 1981.
  • Polimer Teknolojisine Giriş, Erhan Pişkin, İnkilap Kitap Evi, 1987.
  • Polimer Teknoloji, Mehmet Saçak, Gazi Yayınevi, 2005.
  • Süreli Yayınlar (Makaleler, İncelemeler, vb.)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Metalürji ve Malzeme Mühendislerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel polimer terminolojisine hakim olur.
  2. Polimer malzemeleri tanır, sınıflandırır, üretim yöntemleri ve uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olur.
  3. Polimerlerin yapısal özellikleri ile malzeme özellikleri arasında ilişki kurabilir ve polimerik malzemelere uygulanacak test yöntemlerini bilir.
  4. İstenilen kullanım alanı için uygun özelliklere sahip polimerik malzemeyi seçebilir.
  5. Çağın sorunlarını dikkate alarak bir polimer malzemenin geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgili mühendislik problemlerini çözebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Polimerlere Giriş: Temel Kavramlar ve Tanımlar, Yaşamımızda Polimerlerin Yeri ve Önemi, Polimerlerin Kimyasal Yapısı ve Sınıflandırılmasıİlgili Kaynaklar
2Polimerizasyon Mekanizmaları: Katılma, Basamaklı, Halka Açılması ve Stereospesifik Polimerizasyon, ve Kopolimerizasyonİlgili Kaynaklar
3Polimer Üretim Yöntemleri: Kütle, Çözelti, Süspansiyon, Emülsiyon, Çökelti, Gaz Fazı ve Katı Hal Polimerizasyonuİlgili Kaynaklar
4Polimerlerin Fiziksel, Kimyasal, Mekanik, Termal, Reolojik ve Morfolojik Özellikleri, Yapı-Özellik İlişkisiİlgili Kaynaklar
5Polimerlere Uygulanan Karakterizasyon Yöntemleriİlgili Kaynaklar
6Termoplastik Malzemeler: Yapıları ve Özellikleri, Önemli Endüstriyel Termoplastikler ve Kullanım Yerleri İlgili Kaynaklar
7Termoplastik Malzemeler: Yapıları ve Özellikleri, Önemli Endüstriyel Termoplastikler ve Kullanım Yerleri İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Termoset Malzemeler: Yapıları ve Özellikleri, Önemli Endüstriyel Termoset Polimerler ve Kullanım Yerleriİlgili Kaynaklar
10Termoset Malzemeler: Yapıları ve Özellikleri, Önemli Endüstriyel Termoset Polimerler ve Kullanım Yerleriİlgili Kaynaklar
11Elastomerik Malzemeler ve Lifler: Yapıları, Özellikleri ve Kullanım Yerleri, Önemli Endüstriyel Elastomerlerİlgili Kaynaklar
12Mühendislik Polimerleri ve Özel Polimerlerİlgili Kaynaklar
13Polimerik Malzemeleri Şekillendirme Yöntemleriİlgili Kaynaklar
14Polimerik Kompozit Malzemeler: Sınıflandırılması, Hazırlama Yöntemleri, Uygulama Alanlarıİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev130
Sunum/Jüri00
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj00
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok