Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Emperyalizm KuramlarıSBU464134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Akif Okur
Dersi Veren(ler)Mehmet Akif Okur
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı geçmişte uluslararası ilişkiler kuramları içinde yer almış, ancak Soğuk Savaşın sona ermesi ve Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla önemini yitirdiği iddia edilerek tasfiye edilmiş olan çeşitli emperyalizm kuramlarının eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesidir. Dünya Düzeninde yaşanan son gelişmeler (özellikle ABD’nin Irak’a müdahalesi) emperyalizm kuramlarını tekrar gündeme getirmişse de, uluslararası ilişkiler disiplininin konuya yaklaşımı sorunludur: Disiplin içerisinde bir kısım bu kuramları ya ideolojik bularak baştan reddetmekte ya da günümüz koşullarında ilintisiz bulmakta, diğer bir kısım ise doktiriner bir sadakat içinde eski kuramları ─günün koşullarına uyarlamaksızın─ tekrarlamaktadır. Öğrenciler bu dersle genelde emperyalizm kavramının, özelde ise çeşitli emperyalizm kuramlarının salt ideolojik araçlar mı yoksa özgün bir yöntem sunan bilimsel bir yaklaşım olup olmadığını; söz konusu emperyalizm kuramlarının neler olduğunu; bu kuramların ortaya atıldıkları tarihsel koşullar içerisinde ve somut tarihsel örnekler bağlamında açıklayıcı olup olmadıklarını; bu kuramların bugünkü dünya düzenini açıklamakta ne kadar yeterli olabildiklerini araştıracaklardır. Bu çerçevede ders bir siyasi tarih anlatımı üzerine kurgulanacaktır. Ayrıca bugünün özgün koşulları içerisinde oluşmuş son dönem yeni-emperyalizm kuramları da incelenecektir.
Dersin İçeriğiKuramsal bilgi, soyutlama yapabilme yeteneği, eleştirel düşünme yaklaşımı, tarih bilgisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Anthony Brewer, 2012, Marksist Emperyalizm Teorileri, Kalkedon Yayınları. David Harvey, 2004, Yeni Emperyalizm, Everest Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dünya politikasını eleştirel açıdan analiz eder
  2. Kuram ve uygulama arasındaki diyalektik ilişkiyi kavrar
  3. Uluslararası politikanın güncel problemlerini bilir
  4. yabancı dilde okuma ve ifade etme yeteneği gelişir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1DERSİN TANITIMI
2SÖMÜRGECİLİK/EMPERYALİZM ÇAĞI (1498-1918)
3SÖMÜRGECİLİK/EMPERYALİZM ÇAĞI (1498-1918)
4SÖMÜRGECİLİK/EMPERYALİZM ÇAĞI (1498-1918)
5MARX-ENGELS
6MARX-ENGELS
7KLASİK EMPERYALİZM KURAMCILARI
8Ara Sınav 1
9KLASİK EMPERYALİZM KURAMCILARI
10"BAĞIMSIZLIK” DÖNEMİ (1945-1980)
11"BAĞIMSIZLIK” DÖNEMİ (1945-1980)
12KÜRESELLEŞME: YENİ SÖMÜRGECİLİK DÖNEMİ (1980-2000)
13KÜRESELLEŞME: YENİ SÖMÜRGECİLİK DÖNEMİ (1980-2000)
14YENİ EMPERYALİZM
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1510
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok