Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Temel ProgramlamaBTO212134220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Fatih Erkoç
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, yukarıdan-aşağı program geliştirmeyi ve temel programlama yapılarını program dili kullanarak öğrenmek ve uygulamaktır.
Dersin İçeriğiProgramlama dillerindeki temel kavramlar; kaynak dosya ve kütüphane kavramları; kaynak kodun derlenmesi ve çalıştırılması; sabit ve değişken tanımlamaları; veri türleri; operatörler; temel giriş/çıkış işlemleri; koşul ifadeleri; döngüler; diziler; fonksiyon tanımlamaları; özel fonksiyonlar; temel dosya işlemleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Deitel & Deitel, 2000. C How To Program. Third Edition. New Jersey: Prentice Hall
  • Kernighan & Ritcihie. C Programming Language, 2nd Edition. Pearson
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Beceriler (Bilişsel ve Uygulamalı): 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. • Öğrenme Yetkinliği: 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. Bu derste, düz anlatım, gösterip yaptırma, grup çalışmaları ve bilgisayar destekli öğretim teknikleri uygulanmaktadır. Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, küçük sınavlar/stüdyo kritiği, ödev, sunum, proje, ara sınav ve final uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Verilen bir programdaki verimsiz noktaları bulup bunları daha düzgün kodlarla değiştirebilir
  2. Verilen bir algoritmayı C koduna dönüştürebilir
  3. Verilen bir problemin çözecek programı yazarken en uygun metodu seçebilir
  4. Verilen bir problemi çözecek bir program için akış şeması ya da yalancı kod kullanarak algoritma oluşturabilir
  5. Verilen kavramlar içerisinden yapısal programlama diliyle ilgili temel kavramları seçebilir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanımı, Programlama Dillerinin Sınıflandırılması, C Programlama Dilini Tarihi, Makine Dilleri, Assembly Dilleri Ve Yüksek Seviyeli DillerC How to Program ders kitabı ünite 1
2C Programı Geliştirme Alanlarının Temel Yapısı, Bir C Programı: Bir Satırlık Metni Yazdırma, C de Aritmetik: Aritmetik Hesaplamalar, Operatör Önceliği, Operatör Önceliği KurallarıC How to Program ders kitabı unite 2
3Karar Verme: Eşitlik Operatörleri Ve İlişkisel OperatörlerC How to Program ders kitabı unite 3
4Algoritmalar, Akış Diyagramları Ve Yalancı Kodlar(Pseudocode,)C How to Program ders kitabı unite 3
5Kontrol Deyimleri: If Ve If … Else Seçim Deyimleri, While Yineleme DeyimiC How to Program ders kitabı unite 4
6Atama Operatörleri, Artırma Ve Azaltma OperatörleriC How to Program ders kitabı unite 4
7Döngü kavramı ve kullanımı, Sayaç Kontrol, for döngü deyimiC How to Program ders kitabı unite 4
8Ara Sınav 1
9C’de Program Modülleri, Matematiksel Fonksiyonların Kütüphanesi, Fonksiyon Prototipleri, Başlık Dosyaları, Fonksiyonları Çağırma: Değerle Çağırma Ve Referansla ÇağırmaÖnceki uygulamalara çalışma
10C’de Program Modülleri, Matematiksel Fonksiyonların Kütüphanesi, Fonksiyon Prototipleri, Başlık Dosyaları, Fonksiyonları Çağırma: Değerle Çağırma Ve Referansla ÇağırmaC How to Program ders kitabı unite 5
11Rastgele Sayı Üretme Örneği: Şans Oyunu, Bellek Sınıfları, Faaliyet Alanı Ve Kuralları, TekrarlamaC How to Program ders kitabı unite 6
12Önistemci: #İnclude Yol Göstericisi, Sembolik SabitC How to Program ders kitabı unite 6
13Diziler, Dizi Tanımlama, Dizilerin Fonksiyona Geçişi, Dizileri Ayırma, Dizilerde Arama, Çoklu İndekslenmiş DizilerC How to Program ders kitabı unite 7
14İşaretçi Tanımlama Ve Başlatma, İşaretçi Operatörleri, Referansla Fonksiyon Çağırma, Referans İle k Sıralama Programları, İşaretçi Deyimleri Ve İşaretçi AritmetiklerC How to Program ders kitabı unite 7
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama1313
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği33
Ödev33
Sunum/Jüri15
Projeler16
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev32
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği31
Projeler120
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok