Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çoklu Ortam Tasarımı ve ÜretimiBTO211024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüTuba Uğraş
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin temel amacı; öğretmen adaylarının, eğitici yazılım geliştirmede kullanılabilecekleri çoklu ortam yazılımı kullanma becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriğiÇoklu ortam uygulama geliştirme ortamları; ekran tasarımı ilkeleri; yazılımda canlandırma ve hareket; yazılımlara resim, film, animasyon vb. bileşenlerin ekleme; ses ve gerçek zamanlı filmleri ekleme; kullanıcı etkileşimi; geri bildirim teknikleri; çoklu ortam yazılımlarında kullanıcı dolaşımı; ekran tasarımı ve düzenleme; çoklu ortam uygulamaları geliştirme; çoklu ortam yazılımlarını paketleme ve yayınlama; çoklu ortam uygulamalarını değerlendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Adobe InDesign Konu Anlatımı Videoları
  • Articulate Storyliene Konu Anlatımı Videoları
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. • C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Beceriler (Kuramsal & Uygulamalı) 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. • Öğrenme Yetkinliği 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. • İletişim ve Sosyal Yetkinlik 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, gösterip yaptırma ve proje-tabanlı öğrenme öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ödev, proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Temel çoklu ortam kavramlarını bilir
  2. Çoklu ortam tasarımı ile ilgili temel ilkeleri bilir
  3. Çoklu ortam tasarım sürecini bilir
  4. Çoklu ortam öğrenme ilkelerine uygun öğrenme materyalleri üretir
  5. Çoklu ortam öğrenme materyallerini değerlendirir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş, Çoklu ortam, Çoklu ortam öğeleri, Çoklu ortam araçlarıÇoklu ortam araçları tablosu
2Çoklu ortam tasarım süreci, Tasarım ilkeleri, Sayfa tasarımıDers kitabı tasarımı
3Tasarım ilkeleri, Sayfa tasarımıDijital ders kitabı tasarımı
4Sayfa tasarımı, Ekran tasarımı, Çoklu ortam öğrenme, Çoklu ortam öğrenme ilkeleri Dijital ders kitabı tasarımı
5Sayfa tasarımı, Ekran tasarımı, Çoklu ortam öğrenme, Çoklu ortam öğrenme ilkeleri, Kullanıcı etkileşimi, Dolaşım tasarımıÖğrenme materyali tasarımı
6Ekran tasarımı, Çoklu ortam öğrenme, Çoklu ortam öğrenme ilkeleri, Kullanıcı etkileşimi, Dolaşım tasarımı, Geribildirim tasarımıEtkileşimli öğrenme materyali tasarımı
7Ekran tasarımı, Çoklu ortam öğrenme, Çoklu ortam öğrenme ilkeleri, Kullanıcı etkileşimi, Dolaşım tasarımı, Geribildirim tasarımıEtkileşimli öğrenme materyali tasarımı
8Ara Sınav 1
9Ekran tasarımı, Çoklu ortam öğrenme, Çoklu ortam öğrenme ilkeleri, Kullanıcı etkileşimi, Dolaşım tasarımı, Geribildirim tasarımıEtkileşimli öğrenme materyali tasarımı
10Ekran tasarımı, Çoklu ortam öğrenme, Çoklu ortam öğrenme ilkeleri, Kullanıcı etkileşimi, Dolaşım tasarımı, Geribildirim tasarımı, Çoklu ortam ürün değerlendirmeEtkileşimli öğrenme materyali tasarımı
11Proje sunumlarıProje çalışmaları
12Proje sunumlarıProje çalışmaları
13Proje sunumlarıProje çalışmaları
14Ders değerlendirme ve özet-
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev45
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama00
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması00
Derse Özgü Staj
Ödev45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler134
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok