Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Teknoloji Planlaması ve UygulamalarıBTO412124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFeza Orhan
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders ile öğrencilere eğitimde teknoloji planlaması ve teknoloji entegrasyonu sürecine sürecine dair bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiTeknolojik değişim ve yenilik; teknoloji liderliği; teknoloji planlaması ve önemi; teknoloji planlama model ve yaklaşımları; yeniliğin yayılımı kuramı; teknolojiyi planlama süreci; teknoloji planının uygulanması ve değerlendirilmesi; BT’nin derslere entegrasyonunun nedenleri; BT alanındaki gelişmeler-öğrenme ortamlarının tasarımı ilişkisi; teknoloji entegrasyonunun temelleri: öğrenme kuramları ve teknoloji entegrasyonunun stratejileri ilişkisi; teknoloji entegrasyonu modelleri; teknoloji entegrasyonunun başarısını etkileyen faktörler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Frazier, M. & Bailey, G.D. (2006) The technology coordinator’s handbook, ISTE Publication, Eugene, Oregon
  • ISTE (2002). National Educational Technology Standards and Performance Indicators for All Teachers.
  • Saban, A. (2006) Okul Teknoloji Planlaması: İlköğretim Okulları için uygulamalı bir model önerisi ve öğretmen yetiştirme sistemi açısından sonuçları, Basılmamış Doktora tezi.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A1. Alan Bilgisi: 1.Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2.Alan Eğitimi Bilgisi 1. Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. A3. Mevzuat Bilgisi 1. Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. • C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Beceriler (Bilişsel Uygulamalı) 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. 2.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygula 1. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. 2. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. • Öğrenme Yetkinliği 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. • İletişim ve Sosyal Yetkinlik 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, gösterip yaptırma, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ödev, proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Teknoloji planlaması yapar
  2. Teknoloji planı değerlendirir
  3. Teknoloji entegrasyonu modellerini uygular
  4. Teknoloji entegrasyonu modellerini bilir
  5. Teknoloji entegrasyonu sürecini bilir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, hedefler, dersin amacı, ders programının, yararlanılacak kaynakların okunması, tartışılması
2BİT’in öğrenme-öğretme süreciyle entegrasyonu nedir?
3Okullarda BİT kullanılmalı mı? Niçin? Teknoloji entegrasyonunu gerekli kılan faktörler
4Rogers’ Yeniliğin Yaylımı Teorisi Teknoloji Entegrasyonu nedir? Ne değildir?
5Okullarda BİT entegrasyonunda var olan durum Alan ile ilgili tanımlar
6Teknoloji Entegrasyonunu Planlama Süreci ne demek? Aşamaları
7Ders Bazında Teknoloji entegrasyonunu planlama modelleri?
8Ara Sınav 1
9Vize sınavıNA
10Okul Teknoloji Planlaması Teknoloji planlamasının boyutları
11Teknoloji planlamasının başarısını etkileyen faktörler Teknoloji planlamasının uygulamayı etkileyen faktörler Karşılaşılan zorluklar
12MEB ve özel okullarındaki mevcut durum Okul teknoloji koordinatörlerinin nitelikleri, görev, rol ve sorumlulukları nedir? Okul Teknoloji Koordinatörlerinin Eğitimi
13Okullarda Teknoloji Planlama Modelleri Mccnab(1999) 8 Boyutlu Teknoloji Planlama Modeli tartışması
14Okullarda Teknoloji Planlama Modelleri Mccnab(1999) 8 Boyutlu Teknoloji Planlama Modeli tartışması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler140
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler126
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)121
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)139
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok