Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri Reaktör TasarımıKMM610837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya Mühendisliği ABD Kimya Mühendisliği Doktora Programı
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği ABD Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüBelma Kın Özbek
Dersi Veren(ler)Belma Kın Özbek
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1. İzotermal ve izotermal olmayan reaktörler için kalma-zaman dağılımı ve ideal olmayan PFR ve CSTR’lara uygun modeller içeren ideal olmayan reaktör tasarımı esaslarının öğretilmesi. 2. Çoklu-faz reaksiyon esaslarının kimyasal reaksiyonlara ısı ve kütle aktarımı da dahil edilerek öğretilmesi. 3. İleri reaktör tasarımında kullanılabilecek diferansiyel eşitlik sistemleri, eş-zamanlı lineer olmayan eşitlikler, sınır değerli problemler, kısmi diferansiyel eşitlikler ve eğri çizilmesi gibi sayısal metodların öğretilmesi. 4. Kimyasal kinetik ve reaksiyon mühendisliği hakkında bilgi ve beceri kazandırılması. 5. Kimyasal kinetik ve reaksiyon mühendiliğine ait seçilmiş uygulamaların tekrar edilmesi.
Dersin İçeriğiİzotermal Reaktör Tasarımı ve Reaksiyon Hızları / İdeal Olmayan Akış ve Kalma-Zaman Dağılımı / İzotermal Olmayan Reaktör Tasarımı / Kataliz ve Katalitik Reaksiyonlar / Çoklu-faz Reaksiyon Mühendisliği / Grafiksel ve Sayısal Teknikler / Seçilmiş Konular (örneğin: yakıt pilleri, membran reaktörler, katalitik dönüştürücüler, kimyasal buhar çöktürümü, polimerizasyon, enzim-substrat kinetikleri)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1. H. Scott Fogler 1999. Elements of Chemical Reaction Engineering, 3rd Ed, Prentice Hall Inc. 2. J.B. Rawlings, J.G. Ekerdt, “Chemical Reactor Analysis and Design Fundamentals”, Nob Hill Publishing, 2002. 3. L.D. Schmidt, The Engineering of Chemical Reactions, Oxford University Press, 1998. 4. Davis, M., and Davis, R., Fundamentals of Chemical Reaction Engineering, Mc Graw Hill (2003) 5. C.G. Hill, 2000. An Introduction to Chemical Engineering Kinetics & Reactor Design. John Wiley & Sons.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kalma-zaman dağılımını ve ilgili ölçümleri kullanarak kimyasal reaktörlerdeki ideal olmayan akışı tanımlayabilecek ve anlayabileceklerdir.
  2. Seri bağlı reaktörler ve eksenel dağılım içeren ideal olmayan reaktörler için gerekli modelleri, ideal olmayan boru tipi reaktörler için gerekli iki boyutlu modeli, ölü hacim ve ideal olmayan CSTR’lar için bay-pas modelini anlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.
  3. Difüzyon, iletim, fazlar arası ısı ve kütle aktarımını kimyasal reaksiyonlarla birleştirerek gerekli modellemeleri yapabileceklerdir.
  4. Kinetik eşitlikler ve reaktör tasarımı eşitliklerinde boyut analizi yapabilme becerisi kazanacaklardır.
  5. Çeşitli reaktör tasarımı problemlerinin çözümünde Excel, Mathcad gibi sayısal paket programlarını kullanabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İzotermal Reaktör Tasarımı, Reaksiyon Hızlarının İncelenmesiDers Notları
2İdeal Olmayan Reaktörlerin İncelenmesiDers Notları
3İzotermal Olmayan Reaktör TasarımıDers Notları
4Kalma Zamanı Dağılımı (KZD), İdeal Olmayan Reaktörlerde Dönüşümün Hesaplanmasında KZD KullanımıDers Notları
5Çoklu ReaksiyonlarDers Notları
6Kataliz ve Katalitik Reaksiyonlar Ders Notları
7Gözenekli Katalizörlerde İç ve Dış Kütle AktarımıDers Notları
8Ara Sınav 1
9Grafiksel ve Sayısal TekniklerDers Notları
10Seçilmiş Konular – Yakıt Pilleri, Membran ReaktörlerDers Notları
11Seçilmiş Konular - Katalitik Dönüştürücüler, Kimyasal Buhar ÇöktürümüDers Notları
12Seçilmiş Konular - PolimerizasyonDers Notları
13Ara Sınav IIDers Notları
14Seçilmiş Konular- Enzim-Substrat KinetikleriDers Notları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği15
Ödev25
Sunum/Jüri25
Projeler25
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev23
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği12
Projeler240
Sunum / Seminer225
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)27
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok