Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Analiz IIIIMO301135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüAdem Cevikel
Dersi Veren(ler)Adem Cevikel, Bahar UYAR DÜLDÜL
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal
Dersin AmacıDizi ve seri kavramlarını ve bu kavramların yakınsaklık, monotonluk ya da sınırlılık gibi özelliklerini test edebilme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriğiDizi kavramı ve uygulamaları. Seri kavramı, pozitif terimli seriler, serilerde ıraksaklık ve yakınsaklık, alterne seriler ve serilerle ilgili yakınsaklık kriterleri, kuvvet serileri. Fonksiyon serileri, fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık, genelleştirilmiş yakınsaklık testleri, Taylor serileri ve günlük hayattaki uygulamaları. Fourier serileri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Prof. Dr. Ahmet A. KARADENİZ Yüksek Matematik. Cilt 1, 2. 4. Baskı, 1985.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri Yeterlikler'nde yer alan şu madde ile doğrudan ilişkilidir: -Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı'nda yer alan şu maddelerle ilişkilidir: -Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. -Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler dizi kavramını açıklayabilecek.
  2. Öğrenciler Cauchy dizisini tanımlar ve örneklerini açıklayacak.
  3. Öğrenciler pozitif serileri öğrenecek ve testleri karakter araştırmasında kullanacak.
  4. Öğrenciler kuvvet serilerini, Taylor ve Maclauren serilerini öğrenecek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Diziler. Temel Tanımlar ve örnekler. Ders Kitabı (Bölüm 1)
2Artan, azalan diziler ve monoton diziler. Yakınsak ve ıraksak diziler. Yakınsaklığın geometrik anlamı. Ders Kitabı (Bölüm 1)
3Sınırlı diziler (alttan, üsten ve sınırlı diziler). Ders Kitabı (Bölüm 2)
4Dizilerle ilgili teoremler ve ispatlamalarıDers Kitabı (Bölüm 2)
5Alıştırmalar.Ders Kitabı (Bölüm 2)
6Seri kavramı. Bazı serilerin toplamı. Bilinmeyen kat sayılar yöntemi. Alıştırmalar.Ders Kitabı (Bölüm 3)
7Seri kavramı. Bazı serilerin toplamı. Bilinmeyen kat sayılar yöntemi. Alıştırmalar.Ders Kitabı (Bölüm 3)
8Ara Sınav 1
9Harmonik serinin ıraksaklığının ispatı. Yakınsaklık testleri.Ders Kitabı (Bölüm 3)
10Yakınsaklık testleri. Değişik terimli seriler ve alterne seriler. Ders Kitabı (Bölüm 4)
11Yakınsaklık testleri. Değişik terimli seriler ve alterne seriler. Ders Kitabı (Bölüm 4)
12Değişik serilerle ilgili yakınsaklık kriterleri ve özellikleriDers Kitabı (Bölüm 4)
13Fonksiyon serileri. Fonksiyonel serilerde düzgün yakınsaklık ve süreklilik. Ders Kitabı (Bölüm 4)
14Fonksiyon ve kuvvet serileri. Yakınsaklık yarıçapı.Ders Kitabı (Bölüm 4)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım16
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev00
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok