Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Özel Öğretim Yöntemleri IIIMO320234220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıEtkili bir matematik öğretimi için alana özel öğretim yöntemlerinin öğretmen adayları tarafından kavranmasını ve benimsenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiProblem ve problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi, problemlerin sınıflandırılması, problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreci; dört işlem problemlerinin çözümünün öğretimi, sıradışı problemleri çözme stratejileri. Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler, kesirler ve öğretimi, ölçüler ve öğretimi, veri işleme, geometri öğretimi. Ders planı hazırlama, sunma ve değerlendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Altun, M. 2001; Matematik Öğretimi (İlköğretim İkinci Kademede (6,7,8. Sınıflarda), Aktüel yayınları, Bursa
  • • Ortaokulda Matematik Öğretimi (Baykul, Y)
  • Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (Adnan BAKİ)
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Matematik öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramları bilme
  2. Genel öğretim yöntem ve tekniklerini matematik konu alanına uygulama
  3. Matematiğe özel öğretim yöntem ve teknikleri açıklayabilme
  4. Matematiğe özel öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili uygulamaları yapma
  5. Matematikte farklı konuların (sayılar, kesirler, geometri) öğretimine yönelik önerilerde bulunma
  6. Matematik Öğretimi derslerinde kullanabilecekleri örnek etkinlikler ve uygulamalar hazırlayabilme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Problem çözmenin önemi, problemlerin sınıflandırılmasıDers Kitabı (Bölüm 5)
2problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreciDers Kitabı (Bölüm 5)
3Cebir öğrenme alanı ile ilgili öğretim etkinlikleriDers Kitabı (Bölüm 2)
4Cebir öğrenme alanı ile ilgili öğretim etkinlikleriDers Kitabı (Bölüm 2)
5Geometri öğrenme alanı öğretim etkinlikleriDers Kitabı (Bölüm 2)
6Geometri öğrenme alanı öğretim etkinlikleriDers Kitabı (Bölüm 2)
7Ölçme öğrenme alanı öğretim etkinlikleriDers Kitabı (Bölüm 3)
8Ara Sınav 1
9Ölçme öğrenme alanı öğretim etkinlikleriDers Kitabı (Bölüm 3)
10Olasılık ve istatistik öğrenme alanı öğretim EtkinlikleriDers Kitabı (Bölüm 4)
11Olasılık ve istatistik öğrenme alanı öğretim EtkinlikleriDers Kitabı (Bölüm 4)
12Olasılık ve istatistik öğrenme alanı öğretim EtkinlikleriDers Kitabı (Bölüm 4)
13Hazırlanan ödevlerin analiziN/A
14Hazırlanan ödevlerin analiziN/A
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması152
Derse Özgü Staj
Ödev111
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok