Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okuma EğitimiTRO391134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüAli Fuat Arıcı
Dersi Veren(ler)Ali Fuat Arıcı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıOkuma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması ve okuma becerisine yönelik tekniklerin incelenmesi hedeflenmektedir
Dersin İçeriğiOkuma eğitimiyle ilgili temel bilgiler (temel kavramlar, tarihsel süreç vb.); okumanın fiziksel ve zihinsel unsurları; bellek ve özellikleri (kısa süreli bellek, uzun süreli bellek, anısal bellek, anlamsal bellek ve işlemsel bellek); okuma kelime hazinesi ve söz varlığı ilişkisi; dikkat; okuma kusurları; okuma süreçleri; okuma becerisinin geliştirilmesi; akıcı okuma (sesli ve sessiz akıcı okuma teknikleri); metin türlerine göre okuma, okuma becerisine yönelik eğitim ortamları; okuma yöntem ve teknikleri; okuma becerisini ölçme ve değerlendirme; okuma etkinlikleri tasarlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Akyol, H. (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Andreasen, N.C. (2003). Cesur Yeni Beyin (Çev., Yıldırım B. Doğan). İstanbul: Okuyan Us Yayın.
 • Özbay, M. 2009; Okuma Eğitimi, Öncü Ktap Evi, Ankara.
 • Alıcı, T. (2008). Bilincin nörofizyolojik mekanizması. Kognitif Nörobilimler. Karakaş, S. (Edt.). Mn Medikal
 • Özakpınar, Y.(2000). Psikolojinin Kavramsal Yapısı. İstanbul: Ötüken Neşriyat
 • Sanders, B.(1999). Öküzün A'sı: Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Heywood, C.(2003). Baba Bana Top At!(Batı'da Çocukluğun Tarihi). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Manguel, A.(Çev. Ellioğlu, F.)(2001). Okumanın Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2007). Vgotsky, Piaget ve yapılandırmacı okuma eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 243-249
 • Freire, P. (1998). Okuryazarlık: Sözcükleri ve dünyayı okuma (Çev., Şebnem Çiler Tabakçı). İmge Kitabevi.
 • Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü (kavramlar, yaklaşımlar). İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Karakaş, S., Başar, E. (2001). Beyin, zihin ve kognitif süreçlerine yolculuk. Bilim ve Ütopya. (84).
 • Karakaş, S. (2003). Beden-zihin sorunundan beyin biliş ilişkisine: Felsefeden pozitif bilimlere. S. Karakaş, C. İrkeç, N. Yüksel (Ed.), Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler (3-31). Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Okuma işlemlerinin doğasını öğrenir.
 2. Okuma işlemlerinin doğasını genel ifadelerle tanımlar.
 3. Okuma esnasında bilgi işlemenin genişliği ve bellek ölçümüne dayalı testler hakkında bilgi edinir.
 4. Söz konusu testlerden elde edilen verilerin okuma zamanına ait olup olmadığıyla ilgili çıkarımda bulunur.
 5. Metinden öğrenme süreçleri olarak adlandırılan bilişsel bakış açısını göz önüne alan araştırma tarzı hakkında bilgi edinir
 6. Yapısal açıdan iyi düzenlenmiş metin kavramı hakkında bilgi edinir.
 7. Yapısal açıdan iyi düzenlenmiş metin kavramı ve metnin süreç bilgileri üzerine odaklanan çalışmaların amaç yapısını çözümler.
 8. Metin organizasyonu ve metinden öğrenme kuramlarının genel bir taslağı konusunda bilgi edinir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-132111312
PÇ-231212211
PÇ-311111113
PÇ-423123133
PÇ-531311233
PÇ-633112321
PÇ-711121321
PÇ-813332211
PÇ-911311113
PÇ-1012121113

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kavramsal çerçevenin tanıtılması 1. Giordan, A. (2008). Öğrenme. (Çev., Mehmet Baştürk-Ebubekir Bozavlı-Murat Tulan). De Ki Basım Yayım Ltd. Şti. 2. Draaısma, D. (2007). Bellek Metaforları: Zihinle İlgili Fikirlerin Tarihi. (Çev., Gürol Koca). Metis Yayınları. 3. Andreasen, N.C. (2003). Cesur Yeni Beyin (Çev., Yıldırım B. Doğan). İstanbul: Okuyan Us Yayın. 4) Wood, D. (2003). Çocuklarda düşünme ve öğrenme (Çev., Mine Özünlü). Doruk Yayıncılık.
2Okuduğunu anlama süreçleri konusundaki araştırma geçmişi ve bu çerçevede diğer bilimlerden (Psikoloji, Dilbilimi vb.) gelen katkılarKeçik, İ. ve Subaşı, L. (2004). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım. (Ed. Canan İleri). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
3Psikoloji biliminden gelen katkılarKarakaş, S., Başar, E. (2001). Beyin, zihin ve kognitif süreçlerine yolculuk. Bilim ve Ütopya. (84).
4Metin kavramanın psikolojik doğasıders notları, önerilen kaynaklar. Powerpoint sunumları ve Kayıtlar
5Metin bağlantılarının sunumuBurnett, R. (2007). İmgeler Nasıl Düşünür. (Çev.,Güçsal Pusar). Metis Yayınları.
6Metin bağlantısal sunumları için anlambilimsel ayrıştırmaGrünberk, T. (2006). Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme. İstanbul: YKY.
7 Çerçeveler: Şemalar ve Senaryolarders notları, önerilen kaynaklar. Powerpoint sunumları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Şema Teorilerinin Tarihsel Gelişimiders notları, önerilen kaynaklar.
10Şema teorisi için genel kanıtlarders notları, önerilen kaynaklar. Powerpoint sunumları ve Kayıtlar
11Schank ve Albelson’un Senaryo Teorisiders notları, önerilen kaynaklar.
12Senaryo teorisi için genel kanıtlarders notları, önerilen kaynaklar. Powerpoint sunumları ve Kayıtlar
13Senaryo teorisi için genel kanıtlarders notları, önerilen kaynaklar.
14Yapı, Süreç ve Dünya Bilgileri Çerçevesinde Metni Anlamak1) Ong, W.J. (2003). Sözlü ve Yazılı Kültür Sözün Teknolojileşmesi. (Çev., Sema Postacıoğlu Banon). Metis Yayınları. 2) Freire, P. (1998). Okuryazarlık: Sözcükleri ve dünyayı okuma (Çev., Şebnem Çiler Tabakçı). İmge Kitabevi. 3) Keçik, İ. (1992). İlkokul öğrencilerinin özet ve hatırlama metinlerinde bağdaşıklık sorunu. Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi, 71-75.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım7010
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler220
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği17
Projeler220
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok