Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye'nin Toplumsal YapısıSBU103234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Akif Okur
Dersi Veren(ler)Mehmet Akif Okur
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürkiye’nin toplumsal yapısını toplumsal değişme temelinde açıklamak
Dersin İçeriğiTürkiye’de toplumsal yapı ve temel değişme dinamikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • M. Peker, “Nüfus Politikasındaki Değişim ve Nüfusumuzdaki Dönüşümler”, Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış, II. Cilt, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, s. 169-183. Ç. Aruoba, “Nüfus/Kalkınma ve Yönetişim”, Türkiye için Nüfus ve Kalkınma Stratejileri ve Bazı Politika Önerileri, Ed. B. T. Akşit, TÜBA Raporları, Ankara, 2007, s.169-180. E. Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 31-63. M. Kıray, “Sosyo-Ekonomik Hayatın Kendiliğinden Değişen Düzeni: Dört Köyün Monografik Karşılaştırılması”, Değişen Toplum Yapısı, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1998, s. 11-38. Nükhet Sirman-Eralp, « Pamuk Üretiminde Aile İşletmeleri », Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Der. Ş. Pamuk, Z. Toprak, Yurt Yayınları, Ankara, 1988, s. 209-231. Z. Aydın, “Yapısal uyum politikaları ve köylünün beka stratejileri”, Toplum ve Bilim, 2001, Bahar 88, s. 11-31. M. Kıray, “Azgelişmiş Ülkelerde Metropolitenleşme Süreçleri, Kentleşme Yazıları, Bağlam Yayınları, 1998, s.152-167. S. Erder, “Nerelisin Hemşerim?”, İstanbul, Küresel ile Yerel Arasında, Der. Ç. Keyder, Metis Yayınları, İstanbul, 2000, s. 192-205. Ayça Kurtoğlu, “Hemşerilik Dernekleri, Yerel Siyaset ve Elit Stratejileri”, Mübeccel Kıray için Yazılar, Yay. Haz. F. Atacan, F. Ercan, H. Kurtuluş, M. Türkay, Bağlam Yayınları, 2000, s. 307-319. S. Ayata, A. Ayata, “Toplumsal Tabakalaşma, Mekansal Ayrışma ve Kent Kültürü”, Mübeccel Kıray için Yazılar, Yay. Haz. F. Atacan, F. Ercan, H. Kurtuluş, M. Türkay, Bağlam Yayaınları, 2000, s. 151-173. K. Cengiz, U. Ulaş Tol, Ö. Küçükural, ”Hegomonik erkekliğin peşinden”, Toplum ve Bilim, 2004, S. 101, s. 50-70. S. Dedeoğlu, “Aile, kadın emeği ve toplumsal cinsiyet rolleri”, Toplum ve Bilim, 2000, Güz 86, s. 139-170. Yael Navaro-Yaşın, « Kimlik Piyasası, Metalar, İslamcılık, Laiklik », Kültür Fragmanları, Türkiye’de Gündelik Hayat, Haz. D. Kandiyoti, A. Sakdenber, Metis, İstanbul, 2003, s. 229-258. B. Akşit, « Türkiye’de Kent-Köy, Sınıf, Din ve Etnisite Farklılaşmaları ve Toplumsal-Kültürel Bunalımdan Demokratik Çıkış », Türkiye’de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları Proje Raporu, TÜBİTAK Matbaası, Ankara, 1998, s. 193-225. A. Öncü, “1990’larda Küresel Tüketim, Cinselliğin Sergilenmesi ve İstanbul’un Kültürel Haritasının Yeniden Biçimlenmesi”, Kültür Fragmanları, Türkiye’de Gündelik Hayat, Haz. D. Kandiyoti, A. Sakdenber, Metis, İstanbul, 2003, s. 183-200. M. Pınarcıoğlu, O. Işık, “Kent yoksullarının ağ ilişkileri: Sultanbeyli örneği”, Toplum ve Bilim, 2001, Yaz 89, s. 31-61.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında mesleki formasyona sahip uzman olurlar
  2. Türkiye'nin toplumsal yapısı hakkında bilgilerini yenileme becerisi kazanır.
  3. Öğrenciler hem bilgi hem fikir sahibi olur, eleştirel ve analitik düşünme becerisi kazanır.
  4. Demokratik katılıma yatkın, yurttaş bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler olurlar.
  5. Yenilikleri izleyen, gelişmeye açık, toplumsal duyarlılığa sahip, eleştirel uslamlamayı içselleştirmiş, çağdaş değerlerin pekiştirilip derinleştirilmesine, ortaklaşa çalışmaya açık ve yatkınlık sağlayan bireyler olurlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Nüfus Yapısı ve DeğişmeM. Peker, “Nüfus Politikasındaki Değişim ve Nüfusumuzdaki Dönüşümler”, Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Bakış, II. Cilt, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, s. 169-183. Ç. Aruoba, “Nüfus/Kalkınma ve Yönetişim”, Türkiye için Nüfus ve Kalkınma Stratejileri ve Bazı Politika Önerileri, Ed. B. T. Akşit, TÜBA Raporları, Ankara, 2007, s.169-180.
3İthal ikamecilikten ihracata dayalı kalkınmaya E. Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 31-63.
4Tarımsal yapıda dönüşüm kırdan kopma M. Kıray, “Sosyo-Ekonomik Hayatın Kendiliğinden Değişen Düzeni: Dört Köyün Monografik Karşılaştırılması”, Değişen Toplum Yapısı, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1998, s. 11-38. Nükhet Sirman-Eralp, « Pamuk Üretiminde Aile İşletmeleri », Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Der. Ş. Pamuk, Z. Toprak, Yurt Yayınları, Ankara, 1988, s. 209-231
52000’lerde kırsal yapıda yaşanan dönüşüm Z. Aydın, “Yapısal uyum politikaları ve köylünün beka stratejileri”, Toplum ve Bilim, 2001, Bahar 88, s. 11-31.
6I. Vize
7Kentleşme ve Gecekondu M. Kıray, “Azgelişmiş Ülkelerde Metropolitenleşme Süreçleri, Kentleşme Yazıları, Bağlam Yayınları, 1998, s.152-167.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Mekansal Farklılaşma S. Ayata, A. Ayata, “Toplumsal Tabakalaşma, Mekansal Ayrışma ve Kent Kültürü”, Mübeccel Kıray için Yazılar, Yay. Haz. F. Atacan, F. Ercan, H. Kurtuluş, M. Türkay, Bağlam Yayaınları, 2000, s. 151-173.
10II. Vize
11Kent YoksullarıM. Pınarcıoğlu, O. Işık, “Kent yoksullarının ağ ilişkileri: Sultanbeyli örneği”, Toplum ve Bilim, 2001, Yaz 89, s. 31-61
12Kent kültürü ve tabakalaşma A. Öncü, “1990’larda Küresel Tüketim, Cinselliğin Sergilenmesi ve İstanbul’un Kültürel Haritasının Yeniden Biçimlenmesi”, Kültür Fragmanları, Türkiye’de Gündelik Hayat, Haz. D. Kandiyoti, A. Sakdenber, Metis, İstanbul, 2003, s. 183-200.
13Kimlik Politikaları : Etnik, dinsel, cinsiyet politikaları B. Akşit, « Türkiye’de Kent-Köy, Sınıf, Din ve Etnisite Farklılaşmaları ve Toplumsal-Kültürel Bunalımdan Demokratik Çıkış », Türkiye’de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları Proje Raporu, TÜBİTAK Matbaası, Ankara, 1998, s. 193-225.
14Kimlik Politikaları : Etnik, dinsel, cinsiyet politikaları F. Atacan, “Migration, Change and the Tarikat”, Les Annales de l’Autre Islam, 1999, N. 6, pp. 91-97. Yael Navaro-Yaşın, « Kimlik Piyasası, Metalar, İslamcılık, Laiklik », Kültür Fragmanları, Türkiye’de Gündelik Hayat, Haz. D. Kandiyoti, A. Sakdenber, Metis, İstanbul, 2003, s. 229-258.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar255
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok