Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
SimülasyonEND394236211
ÖnkoşullarEND2992
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüCeyda Güngör Şen
Dersi Veren(ler)Ceyda Güngör Şen, Nezir AYDIN
Asistan(lar)ıEyüp Ensar IŞIK
Dersin AmacıMühendis adaylarına analitik çözümü mümkün olmayan işletme problemleri karşısında çözüm geliştirebilmeleri amacıyla çeşitli simülasyon çözüm modellerini anlatmak ve simülasyon modellerini uygulayabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriğiModeller ve Modellerin Sınıflandırılması / Simülasyon ve Analog Modeller / Simülasyon Modellerin Özellikleri / Simülasyonda Zaman Akış Mekanizması / Belirli ve Rassal Simülasyon / Rassal Sayılarda Rassal Değerlerin Türetilmesi/ Kesikli Sistem Simülasyonu ve Örnekler / Kesikli Sistem Simülasyon Dillerinden SIMAN, ARENA Programları ve Örnekleri/Simülasyon Modellerinin Doğruluğu ve Geçerliliği/Simülasyon Çıktılarının Analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • “Discrete-Event System Simulation”, Fifth Edition Jerry Banks, John S. Carson, Barry L. Nelson, David M. Nicol Pearson International Edition, 2010 ISBN-13: 978 – 0 – 13 – 815037 – 2
  • “Simulation with ARENA”, Fifth Edition W. David Kelton, Randall P. Sadowski, Nancy B. Sweets McGraw Hill International Edition, 2010 ISBN 978 – 007 – 126771 – 7
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci simülasyon çalışmalarının temel prensiplerinin bilgisine sahiptir.
  2. Öğrenci bir simülasyon projesinin tüm fazlarını ve faaliyetlerini uygulayabilir.
  3. Öğrenci girdi verilerinin toplanması ve analizi, model doğrulama ve geçerliliğinin testi, model çıktılarının istatistiksel analizi gibi konuların teorik bilgisiyle, farklı sistemlere yönelik simülasyon modellerini kurabilir ve yorumlayabilir.
  4. Öğrenci Microsoft EXCEL ve eklentilerini kullanarak basit yapıdaki simülasyon modellerini kurup, çalıştırabilir.
  5. Öğrenci SIMAN simülasyon dilini ve ARENA simülasyon paket programını kullanarak basit ve karmaşık yapıdaki simülasyon modellerini kurup, çalıştırabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-455544
PÇ-544455
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8---33
PÇ-9---33
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12--333
PÇ-13--333
PÇ-14---33
PÇ-15---33
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-1822222
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımıDers Notları
2Simülasyon ve Modelleme İle İlgili Temel Kavramlar: Simülasyon Tanımı, Simülasyonun Avantaj Ve Dezavantajları, Uygulama Alanları, Sistem Ve Sistem Çevresi, Sistemin Elemanları, Kesikli Ve Sürekli Sistemler, Model Kavramı, Modellerin Sınıflandırılması, Simülasyon Modellerinin Sınıflandırılması, Sürekli Ve Kesikli Simülasyon Kavramı, Simülasyon Çalışmasının AdımlarıDers Notları
3MS Excel’de Simülasyonun Temelleri ve Monte Carlo Simülasyonu: MS Excel’de Simülasyonun Temelleri, MS Excel’de Simülasyon Sayfasının Yapısı, Monte Carlo SimülasyonuMS EXCEL
4MS Excel’de Simülasyonun Temelleri ve Monte Carlo Simülasyonu: MS Excel’de Simülasyon Örnekleri: Yazı-Tura, Rassal Servis Süresi, Rassal Gelişlerarası Süre, Talep TahminiMS EXCEL
5Kesikli Olay Sistem Simülasyonu ve Elle Simülasyon: Yazı-Tura Oyunu Simülasyonu, Kuyruk Sistemleri Simülasyonu, MS Excel’de Kuyruk Simülasyonu, Elle Simülasyonun TemelleriMS EXCEL
6Envanter Sistemleri Simülasyonu: Envanter Sistemleri Simülasyonu, MS Excel’de Envanter Simülasyonu, Gazete Satıcısı Simülasyonu, (M,N) Envanter Sistemi Simülasyonu İstatistiksel Terminoloji ve Dağılımların Tekrarı: Kesikli rassal değişkenler, Sürekli rassal değişkenler, Kümülatif dağılım fonksiyonu, Beklenen Değer, Bazı önemli kesikli dağılımlar, Bazı önemli sürekli dağılımlar, Ampirik dağılımlarMS EXCEL
7İstatistiksel Dağılımların ve Modellerin Simülasyonda Kullanımı Simülasyon Çalışmalarında İstatistik Bilgisi, Girdi Analizleri: 1)Veri Toplama, 2) Olasılık Dağılımlarının Belirlenmesi, Histogram, Dağılımların Kullanım Alanları, Poisson Prosesinin Önemli Özellikleri MS EXCEL
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Simülasyon Modellerinin Doğrulanması ve Geçerliliğinin Test Edilmesi: Model Doğrulama ve Model Geçerliliği Tanımları, Simülasyon Modellerinin Doğrulanması, Simülasyon Modellerinin Geçerliliğinin Test Edilmesi İçin Kullanılacak Adım Ve YöntemlerMS EXCEL
10Çıktı Analizleri: Tek Bir Sistem İçin Çıktı Veri AnalizlerDers Notları
11Çıktı Analizleri: Tek Bir Sistem İçin Çıktı Veri AnalizleriMS EXCEL
12Simülasyon Dilleri ve Paket Programları: Simülasyon Yazılımlarının Tarihçesi, Simülasyon Paket Programlarının Genel Tanıtımları ARENA Simülasyon Paket Programı: ARENA Simülasyon Paket Programının Tanıtımı, Basit Modüllerin Tanıtımı ve Basit Simülasyon ModelleriARENA
13ARENA Simülasyon Paket Programı: Arena Girdi Analizi, Simülasyon Model Örnekleri, Animasyon Örnekleri ARENA
14ARENA Simülasyon Paket Programı: İleri Modüllerin Tanıtımı, ARENA ile Bir Üretim Sistemi Simülasyonu, Çıktıların Analizi ARENA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev530
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar131
Uygulama131
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev56
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok