Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Nükleer Veri Toplanması ve DeğerlendirilmesiFIZ457024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fizik Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Dersin KoordinatörüÖzgür Akçalı
Dersi Veren(ler)Ayşe Durusoy, Özgür Akçalı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, nükleer ölçme sistemlerinin oluşturulması, ölçümlerde belirsizlik kavramının verilmesi, verilerin derlenmesi, analizi ve amaca uygun şekle getirilmesi.
Dersin İçeriğiSayım sistemleri/ İstatistikler ve Belirsizlikler/ Veri Analiz Yöntemleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Measurement and Detection of Radiation, Nicholas Tsoulfanidis. Taylor&Francis, Washington(1995)
  • Radiation Detection and Measurements Glen F. Knoll., John Willey&Sons (1979)
  • Introductory Nuclear Physics Keneth S. Krane., John Willey&Sons (1979)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Deneysel nükleer fizikte kullanılan standartları öğrenir
  2. Sinyal şekillerini ve sinyal şekillendiren elektronik donanımların genel yapısını bilir.
  3. Nükleer radyasyon ölçme sistemlerinde kullanılan elektronik hakkında temel ve pratik bilgiler edinir
  4. Deneysel verilerde mevcut belirsizliklerin(hataların) tanımı, sınıflandırılması, değerlendirilmesi ve düzenlenmesi konularında temel bilgileri öğrenir
  5. Edindiği bilgilerle NIM standartlarında ölçüm sistemi kurar.
  6. Numerik veri analiz yöntemlerini kullanır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ölçümlerin doğruluğu, duyarlığı ve hataları. Belirsizlik türleri. Nükleer ölçüm aygıtları (NIM) Ders kitabı (Blm-1)
2Olasılık tanımı, Temel olasılık teoremleri. Olasılık dağılımları ve rastgele değişkenler. Konum indeksleri. Ders kitabı (Blm-2)
3Dağılım indeksleri. Kovarians ve korelasyon. Binom dağılımı. Poisson dağılımıDers kitabı (Blm-2)
4Normal dağılım. Standart normal (Gaussian) dağılım. Radyasyon ölçümlerinde Gauss dağılımının önemi. Lorentz dağılımı. Standart, olası ve diğer belirsizlikler(hatalar).Ders kitabı (Blm-2)
5Aritmetik ortalama ve standart hatası. Tolerans sınırlarıDers kitabı (Blm-2)
6Sayım hızlarının istatistik hatası Ders kitabı (Blm-2)
7Algılanabilir en küçük aktivite. Sayıcının ölü-zaman düzeltilmesi ve ölü-zaman ölçümüDers kitabı (Blm-2)
8Ara Sınav 1
9 Hata azaltma yöntemleriDers kitabı (Blm-2)
10Veri analizi yöntemleri. Ders kitabı (Blm-11)
11Eğri uydurma. İnterpolasyonDers kitabı (Blm-11)
12 En küçük kareler yöntemiDers kitabı (Blm-11)
13Katlama ve Açma fonksiyonlarıDers kitabı (Blm-11)
14Veri düzgünleştirmeDers kitabı (Blm-11)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği210
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği28
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok