Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Nümerik AnalizEND296235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüEsra İlbahar
Dersi Veren(ler)Esra İlbahar
Asistan(lar)ıBüşra TÜMAY
Dersin AmacıTemel amaç, Endüstri mühendisliği öğrencilerine basit matematik modellerin çözümü için sayısal yöntem bilgisi ve algoritma yürütme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiDers, mühendislik problemlerin çözümü için matematiksel yöntemleri, kullanılan algoritmaları ve bunların performansını anlamak için bir yaklaşım sunmaktadır. Ders; kök bulma, temel lineer cebir, doğrusal denklem sistemlerinin çözülmesi, eğri uydurma, basit diferansiyel denklemlerin çözümleri ve kısıtsız optimizasyon konularını içermektedir. Endüstri mühendisliğinde sıkça karşılaşılan algoritma kavramına ve yinelemeli algoritmaların uygulamaları benimsetilmektedir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Numerical Methods for Engineers, 5th Edition, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale
  • Richard L. Burden and J. Douglas Faires, Numerical Analysis, 8th Edition. Student Edition: ISBN-10: 0-534-39200-8
  • Jaan Kiusalaas, Numerical Methods in Engineering with Python.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler analitik düşünebilme yetisi ile mühendislik problemlerini belirler.
  2. Öğrenciler karşılaştıkları mühendislik problemlerini, saptama, tanımlama ve çözebilme yetisine sahip olurlar.
  3. Öğrenci yinelemeli algoritmaları yürütebilir.
  4. Karmaşık veya analitik olarak çözümü zor veya mümkün olmayan problemlere yeterli doğrulukta çözüm üretme becerisi kazanırlar.
  5. Metodların doğruluğu ve kararlılığını analiz etme yeteneği edinirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-844555
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Numerik Analize Giriş: Temel KavramlarDers notları Bölüm 1
2Hata Analizi Ders notları Bölüm 1
3Kök Bulma Yöntemleri: Numerik Yöntemler Ders notları Bölüm 2
4Kök Bulma Yöntemleri: Numerik Yöntemler Ders notları Bölüm 2
5Polinom Kökü Bulma Yöntemleri/Ders notları Bölüm 3
6Doğrusal Denklem Sistemleri Ders notları Bölüm 3
7Doğrusal Denklem Sistemleri Çözüm Yöntemleri Ders notları Bölüm 3
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Eğri Uydurma (Devamı): c) Lineer Doğrusal Kareler d) Lineer Olmayan RegresyonDers notları Bölüm 4
10Eğri Uydurma (Devamı): c) Lineer Doğrusal Kareler d) Lineer Olmayan RegresyonDers notları Bölüm 4
11Enterpolasyon ve Polinom Yakınsaması Ders notları Bölüm 5
12Eğri Uydurma: Doğrusal, Çoklu ve Doğrusal Olmayan Regresyon, Fourier YakınsamasıDers notları Bölüm 6
13Basit Diferansiyel Denklemlerin Çözüm YöntemleriDers notları Bölüm 6
14Kısıtsız OptimizasyonDers notları Bölüm 7
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok