Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gıda MikrobiyolojisiGDM218245302
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Gıda Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimGıda Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMuhammet ARICI
Dersi Veren(ler)Muhammet ARICI
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGıda Mikrobiyolojisi dersinin amacı; gıdalarda bulunan mikroorganizmalarla ilgili temel kavramlar, gıdaların mikrobiyal kontaminasyon kaynakları, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların üremesini etkileyen faktörler, gıda koruma yöntemleri ve gıda kaynaklı hastalıklar ile ilgili bilgiler vermektir.
Dersin İçeriğiMikroorganizmalar ve gıdalar. Gıdaların kontaminasyon kaynakları. Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörler (iç faktörler, dış faktörler). Gıda koruma yöntemleri (kontaminasyonun önlenmesi, kontaminantların gıdalardan uzaklaştırılması, mikrobiyal üremenin önlenmesi, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi). Gıda kaynaklı hastalıklar, gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolü.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Erkmen, O. (ed) “Gıda Mikrobiyolojisi”, 5. Basım, Efil Yayınevi, Ankara, 2017.
 • Ünlütürk, A., Turantaş, F. (ed) “Gıda Mikrobiyolojisi”, Meta Basım,İzmir, 2003.
 • Doyle M.P., Beuchat, L.R., Montville T.J. “Food Microbiology”, ASM Press Washington D.C., 1997.
 • Erol, İ. “Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi”, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2007. 3. Frazier, W.C., Westhoff, D.C., “Food Microbiology” McGraw-Hill International, 1988.
 • Jay, J. M., “ Modern Food Microbiology”, Chapman & Hall, New York, 1992.
 • ICMSF, “Microorganisms in Foods 6; Food Commodities”, Blackie Academic Professional, 1998.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Mikroorganizmaların, gıdalarda meydana getirdiği yararlı ve zararlı faaliyetlerini tanıyacaklardır.
 2. Gıda güvenliğinde gıda ile mikroorganizma arasındaki ilişkileri ve patojen mikroorganizmaları öğreneceklerdir.
 3. Gıdaların kaliteli bir yapıda tüketime sunulması için gıda mikroorganizma ilişkilerini tanıyacaklardır.
 4. Gıdalara uygulanan farklı proseslerde (gıda muhafaza yöntemleri) mikroorganizma davranışları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
 5. Gıdalardaki mikroorganizmaları analiz edip rapor yapabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-245454
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-1145444
PÇ-1245445
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-1845445
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-2855555
PÇ-29-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mikroorganizma gıda ilişkileri / Laboratuvarda dikkat edilmesi gereken hususlar / Gıdaların mikrobiyolojik analize hazırlanmasıİlgili Kaynaklar
2Gıdalarda önemli mikroorganizmalar / Toplam mezofilik aerobik ve psikrofilik aerobik bakteri sayımıİlgili Kaynaklar
3Mikrobiyel bulaşma kaynakları / Gıdalarda küf ve mayaların belirlenmesiİlgili Kaynaklar
4Gıdalarda mikrobiyel gelişmeyi etkileyen faktörler / Suların bakteriyolojik muayenesi ve koliform bakterilerin tespitiİlgili Kaynaklar
5Gıdalarda mikrobiyel gelişmeyi etkileyen faktörler / Koliform bakteriler ve fekal E.coli aranması (EMS yöntemi)İlgili Kaynaklar
6Gıdalarda indikatör mikroorganizmalar / Koliform bakteriler (IMVIC testi)İlgili Kaynaklar
7Gıda kaynaklı mikrobiyel enfeksiyonlar / S.aureus izolasyonu ve sayımı koagulaz testiİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Gıda kaynaklı mikrobiyel intoksikasyonlar / Gıdalarda Listeria aranmasıİlgili Kaynaklar
10Gıda kaynaklı mikrobiyel intoksikasyonlar / Gıdalarda Bacillus cereus aranmasıİlgili Kaynaklar
11Gıda muhafaza ilkeleri / Meyve sularının bakteriyolojik muayenesi (Laktik asit bakterileri ve Alicyclobacillus spp.)İlgili Kaynaklar
12Gıda muhafaza ilkeleri / Antimikrobiyal maddelere duyarlılık testiİlgili Kaynaklar
13Gıda muhafaza ilkeleri İlgili Kaynaklar
14Ara Sınav 2 (Laboratuvar sınavı)-
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar1310
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev13
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği15
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok