Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Stratejik YönetimEND437024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Seçmeli @ Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEndüstri Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüNihan Çetin Demirel
Dersi Veren(ler)Nihan Çetin Demirel, Dogan Özgen
Asistan(lar)ıMehmet GÜNEŞ
Dersin AmacıGeleceğe bilinçli bir sistematik ile yaklaşarak, doğru kararların alınmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriğiStrateji kavramı,amaç,hedef, vizyon, misyon, politika, taktik;Stratejik Yönetim Kavramı; İşletmelerde Stratejik kararlar;Genel Çevre Analizi; Yakın Çevre Analizi; Rekabeti Etkileyen Faktörler; İşletme değerlemenin Önemi ve Kapsamı; İzlenebilecek Stratejik Alternatifler; Portföy Azalizinin Tanımı ve Önemi;Küreselleşmenin Tanımı ve Kapsamı; Örgüt Kültürü; Örnek Vakıalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • John Pearce - Richard Robinson Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mehmet Barca, STRATEJİK YÖNETİM Strategic Management, Nobel Yayın, 2012
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler strateji kavramı hakkındaki bilgilerini kullanabilirler.
  2. Öğrenciler portföy analizini tanımı ve önemi hakkındaki bilgilerini kullanabilrler.
  3. Öğrenciler küreselleşmenin kapsamı ve tanımı hakkındaki bilgilerini kullanırlar.
  4. Öğrenciler amaçlar, hedefler, vizyon, misyon hakkındaki bilgilerini kullanabilirler.
  5. Öğrenciler politika taktikleri hakkındaki bilgilerini kullanabilirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-2753343
PÇ-2853344
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Stratejinin tanımı, Amaç, Hedef, Vizyon, Misyon, Politika ve Taktik Kavramlarının açıklanması ve bunların strateji kavramıyla ilişkileri Ders Notları-Bölüm 1
2Stratejik Yönetim Kavramı; Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi; İşletme için Stratejinin Önemi; Stratejiye Sahip Olmanın Yararları Ders Notları-Bölüm 1
3İşletmelerde Startejik Kararlar; İşletmede Planlama kavramı, Planlama İlkeleri, Planlama Türleri Ders Notları-Bölüm 1
4Genel Çevre Analizi; Politik Eğilimler ve İşletmenin Stratejik Yönetimi; Ekonomik İncelemeler; Sosyo-Kültürel Konulara İlişkin Faktörlerin Analizi; Teknolojik Koşullara İlişkin Faktörler Ders Notları-Bölüm 2
5Yakın Çevre Analizi; Çıkabilecek Fırsat ve Tehlikelerin Analizi Ders Notları-Bölüm 3
6Rekabeti Etkileyen Faktörler; Rekabet Analizi; Çevresel Analizler için Kullanılan Teknikler Ders Notları-Bölüm 4
7İşletme Değerleme Konusunun Önemi ve Kapsamı; İşletme Değerleme; Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizine İlişkin Yöntemler Ders Notları-Bölüm 4
8Ara Sınav 1
9İşletme veya Stratejik İş Birimlerinin İzleyebileceği Stratejik Alternatif Türleri; Büyüme Stratejileri; Durgun Büyüme Stratejileri; Tasarruf Stratejileri; Karma Stratejiler Ders Notları-Bölüm 5
10Küreselleşmenin Tanımı; Küresel Strateji Kavramı; Küresel Stratejiden Melez Stratejiye Geçiş; Küresel ve Uluslar arası Strateji Seçimi Ders Notları-Bölüm 5
11Stratejilerin Uygulanmasında Örgütsel Yapının Önemi; Örgütsel Yapı Geliştirmenin ve bu Yapının Stratejiye Uygunlaştırmanın Nedenleri Ders Notları-Bölüm 6
12Örgüt Kültürü Kavramı; Örgüt Kültürünün Diğer Kavramlarla İlişkileri; Örgüt Kültürünün Önemi; Organizasyon Kültürünün Sınıflandırılması Ders Notları-Bölüm 7
13Ödev Sunumları
14Ödev Sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok