Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
SosyolojiIKT112135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İktisat Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüMurat Donduran
Dersi Veren(ler)Sırrı Emrah Üçer, Alaaddin Tok
Asistan(lar)ıEcem Doygun
Dersin AmacıDers, temel sosyoloji kavramları ve sosyolojik perspektiflere giriş yapmayı amaçlar.
Dersin İçeriğiSosyolojik düşünmeye giriş; toplumun temelleri; toplumsal bölünmeler ve eşitsizlikler; toplumsal yapılar; toplumsal pratikler ve toplumsal kurumlar; toplumsal değişme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • * Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, Tony Lawson, David Skinner, Michelle Stanworth, Andrew Webster, Sosyoloji (çeviri ed. Kemal İnal), Ankara: Siyasal Kitabevi, 2008. *Anthony Giddens, Sosyoloji (yayına hazırlayan Cemal Güzel), Ankara: Ayraç Yayınevi, 2005. *Alex Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış (çev. Yasemin Tezgiden), İstanbul: İletişim, 2004. Dersin okuma paketi her sene güncellenir. * Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek (Çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı, 1998, s.9-28 (‘Giriş: Sosyoloji, ama ne için?’) *Peter L. Berger, ‘What are Sociologists and Why are They Doing This? (from Invitation to Sociology)’, Garth Massey (der.), Readings for Sociology, New York ve Londra: W. W. Norton, 3. Baskı, 2000 içinde: ss.3-12.; * C. Wright Mills, ‘From Sociological Imagination’, Garth Massey (der.), Readings for Sociology, New York ve Londra: W. W. Norton, 3. Baskı, 2000 içinde: ss.13-18. * Georg Simmel, ‘Metropol ve Zihinsel Yaşam’ [1903] (çev. Bahar Öcal Düzgören), Cogito, no.8, Yaz 1996, ss.81-89. *Ferdinand Tönnies, ‘Gemeinschaft and Gesellschaft”, John J. Macionis ve Nijole V. Benokraitis (der.), Seeing Ourselves: Classic, Contemporary and Cross-Cultural Readings in Sociology, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 5. Baskı, 2001 içinde: ss. 59-61. *Emile Durkheim, ‘What is a Social Fact?’, Garth Massey (der.), Readings for Sociology, New York ve Londra: W. W. Norton, 3. Baskı, 2000 içinde: 19-26. *Karl Marx ve Friedrich Engels, “Manifesto of the Communist Party”, John J. Macionis ve Nijole V. Benokraitis (der.), Seeing Ourselves: Classic, Contemporary and Cross-Cultural Readings in Sociology, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 5. Baskı, 2001 içinde: ss. 51-58. *Max Weber, “Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism”, John J. Macionis ve Nijole V. Benokraitis (der.), Seeing Ourselves: Classic, Contemporary and Cross-Cultural Readings in Sociology, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 5. Baskı, 2001 içinde: ss. 336-341. * Erwing Goffman, Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu (çev. Barış Cezar), İstanbul: Metis, [1959] 2004, ss. 29-81. (‘Performanslar’). * Zygmunt Bauman, ‘A Sociological Theory of Postmodernity’, Zygmunt Bauman, Intimations of Postmodernity, Londra ve New York: Routledge, 1992 içinde: ss. 187-204. *Johan Huizinga, Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme (çev. Mehmet Ali Kılıçbay), İstanbul: Ayrıntı, 1995, ss.70-105. (‘Kültür Yaratıcı İşlev Olarak Oyun ve Müsabaka’) * bell hooks, Where We Stand: Class Matters, Londra ve New York: Routledge, 2000, ss. 131-141 (‘Class Claims: Real Estate Racism’). * Iris Marion Young, ‘Lived Body vs. Gender: Reflections on a Social Structure and Subjectivity’, Iris Marion Young, On Female Body Experience: “Throwing Like a Girl” and Other Essays, Oxford ve New York: Oxford University Press, 2003 içinde: ss. 12-26. *Jacqueline Stevens, Devletin Yeniden Üretimi (çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı, 2001, ss.90-156. (‘Aidiyet Devleti’) *Richard Sennett, Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri (çev. Barış Yıldırım), İstanbul: Ayrıntı, ss.13-65. (‘Sürüklenme’, ‘Rutin’, ‘Esnek’) *Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence; Gösteri Çağında Kamusal Söylem (Çev. Osman Akınhay), İstanbul: Ayrıntı, 1994, ss. 97-128. (VI. Gösteri Çağı (97-112); (VII. “Ve Şimdi de...” (113-128)) * Mike Presdee, Cultural Criminology and the Carnival of Crime, Londra ve New York: Routledge, 2000, ss. 107-132 (‘Rap and Rave and the Criminalization of Youth’).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, sosyolojinin kavramları ile ilgili temel bilgileri edinebilecektir
  2. Temel sosyolojik perspektifleri değrlendirebilecektir,
  3. Kavramlar ve perspektiflere dair tartışmalar üzerinden, sosyoloji literatürü üzerine çalışabilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Sosyoloji Nedir; Sosyolojik Araştırmanın İlkeleriGünümüzde Toplumu İncelemek (Bilton vd., Bölüm 1) Sosyolojik Araştırmanın İlkeleri (Bilton vd., Bölüm 16) * Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek (Çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı, 1998, s.9-28 (‘Giriş: Sosyoloji, ama ne için?’) *Peter L. Berger, ‘What are Sociologists and Why are They Doing This? (from Invitation to Sociology)’, Garth Massey (der.), Readings for Sociology, New York ve Londra: W. W. Norton, 3. Baskı, 2000 içinde: ss.3-12.; * C. Wright Mills, ‘From Sociological Imagination’
3Modernite; KüreselleşmeModernite İçinde Yaşamak (Bilton vd., Bölüm 2) Küreselleşme ve Modernite (Bilton vd., Bölüm 3) * Georg Simmel, ‘Metropol ve Zihinsel Yaşam’ [1903] (çev. Bahar Öcal Düzgören), Cogito, no.8, Yaz 1996, ss.81-89.
4Temel Sosyolojik Perspektifler IKlasik Toplumsal Kuram, Feminizm ve Modernite (Bilton vd., Bölüm 17) *Ferdinand Tönnies, ‘Gemeinschaft and Gesellschaft”, John J. Macionis ve Nijole V. Benokraitis (der.), Seeing Ourselves: Classic, Contemporary and Cross-Cultural Readings in Sociology, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 5. Baskı, 2001 içinde: ss. 59-61. *Emile Durkheim, ‘What is a Social Fact?’, Garth Massey (der.), Readings for Sociology, New York ve Londra: W. W. Norton, 3. Baskı, 2000 içinde: 19-26. *Karl Marx ve Friedri
5Temel Sosyolojik Perspektifler II Klasik Toplumsal Kuram, Feminizm ve Modernite (Bilton vd., Bölüm 17) [devam] Toplumsal Yaşamı Yaratmak: Eylem ve Anlam Kuramları (Bilton vd., Bölüm 18) * Erwing Goffman, Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu (çev. Barış Cezar), İstanbul: Metis, [1959] 2004, ss. 29-81. (‘Performanslar’).
6Temel Sosyolojik Perspektifler III Toplumsal Yaşamı Yaratmak: Eylem ve Anlam Kuramları (Bilton vd., Bölüm 18) [devam] Modernite, Postmodernite ve Toplumsal Kuram (Bilton vd., Bölüm 19) * Zygmunt Bauman, ‘A Sociological Theory of Postmodernity’, Zygmunt Bauman, Intimations of Postmodernity, Londra ve New York: Routledge, 1992 içinde: ss. 187-204.
7Kültür ve ToplumKültür ve Toplum (Giddens, Bölüm 2) *Johan Huizinga, Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme (çev. Mehmet Ali Kılıçbay), İstanbul: Ayrıntı, 1995, ss.70-105. (‘Kültür Yaratıcı İşlev Olarak Oyun ve Müsabaka’)
8Ara Sınav 1
9Kültür ve Toplum IIKültür ve Toplum (Giddens, Bölüm 2) *Johan Huizinga, Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme (çev. Mehmet Ali Kılıçbay), İstanbul: Ayrıntı, 1995, ss.70-105. (‘Kültür Yaratıcı İşlev Olarak Oyun ve Müsabaka’)
10Toplumsal Bölünmeler Toplumsal Cinsiyet İlişkileri (Bilton vd., Bölüm 6) Irk ve Etnisite (Bilton vd., Bölüm 7) * Iris Marion Young, ‘Lived Body vs. Gender: Reflections on a Social Structure and Subjectivity’, Iris Marion Young, On Female Body Experience: “Throwing Like a Girl” and Other Essays, Oxford ve New York: Oxford University Press, 2003 içinde: ss. 12-26
11İktidar, Politika, Devletİktidar, Politika ve Devlet (Bilton vd., Bölüm 8) *Jacqueline Stevens, Devletin Yeniden Üretimi (çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı, 2001, ss.90-156. (‘Aidiyet Devleti’)
12Ara Sınav 2
13Çalışma ve Çalışmama \ Aile Yaşamı; EğitimAile Yaşamı (Bilton vd., Bölüm 9) Eğitim (Bilton vd., Bölüm 10) Çalışma ve Çalışmama (Bilton vd., Bölüm 11) *Richard Sennett, Karakter Aşınması: Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri (çev. Barış Yıldırım), İstanbul: Ayrıntı, ss.13-65. (‘Sürüklenme’, ‘Rutin’, ‘Esnek’)
14Kitle İletişim Araçları; Sağlık, Hastalık ve TıpKitle İletişim Araçları (Bilton vd., Bölüm 12) Sağlık, Hastalık ve Tıp (Bilton vd., Bölüm 13) *Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence; Gösteri Çağında Kamusal Söylem (Çev. Osman Akınhay), İstanbul: Ayrıntı, 1994, ss. 97-128. (VI. Gösteri Çağı (97-112); (VII. “Ve Şimdi de...” (113-128))
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok