Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çağdaş Siyasi KültürSBU271134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüAslı Daldal
Dersi Veren(ler)Aslı Daldal
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders, Eleştirel Teoriye genel bir giriş olarak tasarlanmıştır. Eleştirel Teorinin üç kuşağının temel metinlerindeki belli başlı kavram, tema ve çözümlemeler tartışılacaktır. Ders, bu düşünce geleneğinin felsefe, sosyal ve siyasal arasında kurduğu ilişkiye özellikle dikkat kesilirken aynı zamanda yirminci yüzyıl sosyal ve siyasal düşüncesinin önemli tartışma konularından olan akıl, hakikat, özne, modernite ve postmodernite, öznelerarasılık, bilgi-çıkar-güç, kimlik/farklılık vb. konu başlıkları hakkında genel bir değerlendirme yapacaktır.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriği üç kısımdan oluşur. Öncelikle Frankfurt Okulunun ilk kuşağının önemli isimlerinden Adorno, Horkheimer ve Marcuse’un geliştirdiği disiplinler ötesi sosyal ve siyasal felsefe ile başlanacaktır(I). Daha sonra modernite ve modernizm mercek altına alınacak ve özellikle kültür kuramları üzerine yoğunlaşılacaktır. Daha sonra Foucault, Baudrillard, Jameson gibi postmodernizmin önde gelen kuramcıları incelenecek ve daha sonra yeni eleştirel teorinin kapsamına giren nihilizm, distopya, metinlerarasılık ve kimlik meseleleri incelenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Giriş Okumaları Stephen Eric Bronner, Critical Theory: A Very Short Introduction, Oxford: OUP, 2011. Martin Jay, Diyalektif İmgelem: Frankfurt Okulu ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün Tarihi, (Çev.) Ünsal Oskay, Belge Yayınları, 2. Baskı, 2005. Fred Rush, Cambridge Companion to Critical Theory, Cambridge: CUP, 2004. Gordon Finlayson, Habermas: A Very Short Introduction, Oxford: OUP, 2005. Temel Metinler Stephen Eric Bronner and Douglas M. Kellner (ed.), Critical Theory and Society: A Reader, Routlege, 1989. Jürgen Habermas, Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics, Translated by Ciaron Cronin, The MIT Press, 1994. J. Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy Studies in Contemporary German Social Thought, Translated by William Rehg, The MIT Press, 1996. Axel Honneth, Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory, Polity Press, 2007. Emre Bağçe (ed.), Frankfurt Okulu,Doğu-Batı Yay. 2. Baskı, İstanbul, 2006. Max Horkheimer, Geleneksel ve Eleştirel Kuram, (çev.) Mustafa Tüzel, YKY, İstanbul, 2005. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar I-II, (Çev.) Oğuz Özügül, Kabalcı Yayınevi, 1996. Jürgen Habermas, ‘Öteki’ Olmak ‘Öteki’yle Yaşamak: Siyaset Kuramı Yazıları, (Çev.) İlknur Aka, YKY, İstanbul, 2. Baskı, 1999.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Toplumbilimlerin son 20 yılda içinde şekillendiği genel paradigmayı bilir.
  2. Toplumbilimlerin son 20 yılda içinde şekillendiği genel paradigmayı analiz eder.
  3. Toplumbilimlerin son 20 yılda içinde şekillendiği genel paradigmanın bilgisini güncel gelişmeleri analiz ederken kullanır.
  4. Küreselleşme, Postmodernizm ve Neoliberalizm üzerine eleştirel okumalar yapmak
  5. Festivaller ve Bienaller gibi kültür endüstrileri üzerine eleştirel okumalar yapmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1222--
PÇ-2555--
PÇ-3555--
PÇ-4555--
PÇ-5555--
PÇ-6222--
PÇ-7555--
PÇ-8555--
PÇ-9111--
PÇ-10222--
PÇ-11444--

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GirişHarvey, ss.3-66
2FoucaultBest-Kellner, ss. 34-76
3BaudrillardBest-Kellner, ss. 111-146
4JamesonBest-Kellner ss.181-189
5Lyotard, Deleuze, GuattariBest-Kellner, ss. 76-111
6Postmodernizm ve Siyaset BilimiRosenau, Giriş
7Tarih Ve Teorinin SorgulanmasıRosenau, 111-174
8Ara Sınav 1
9Postmodermite, iktidar ve kültürKahraman, 75-153
10Kitle Toplumu ve Popüler KültürKahraman, 153-200
11Değişen Kentsel DokuHarvey, seçmeler
12MimariHarvey, 66-99
13Postmodern GösterimConnor, 189-220
14
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok