Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri CEV610837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Doktora Programı
Seçmeli @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüSelami DEMİR
Dersi Veren(ler)Arslan SARAL, Selami DEMİR
Asistan(lar)ıS.Levent KUZU
Dersin AmacıHava kirliliğinde kullanılan alıcı ortam modelleri ile ilgili detaylı bilgiler vermek. Reseptör modellerinin veri ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik ölçüm kampanyaları tasarlamak İhtiyaca uygun reseptör modelini seçme yeteneğini kazandırmak. Muhtelif reseptör modellerinin matematiksel arkaplanları ile ilgili tecrübe kazandırmak. Reseptör modellerini ihtiyaca yönelik olarak modifiye etme becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriğiReseptör modellerine genel bakış Reseptör modellerinin veri ihtiyacı Chemical Mass Balance modelinin matematiksel temelleri CMB modelinin kullanımı ve çıktıların yorumlanması CMB modelinin modifikasyonları ve modifikasyon ihtiyacı Asal Bileşen Analizi (PCA) yaklaşımının matematiksel temelleri Mutlak Asal Bileşen Skorları ve Çoklu Lineer Regresyonun PCA modeline entegrasyonu PCA modelinin kullanımı ve çıktıların yorumlanması Negatif olmayan matris faktörizasyonu PMF modelinin hava kirliliğine uygulanması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Seinfeld, J.H., Pandis, S.N., 2000. Atmospheric chemistry and physiscs: From air pollution to climate change. John Wiley& Sons, Inc., Singapore. Watson, J.G., 1988. Receptor models in air resources management. Air and Waste Management Association, CA, ABD. Demir, S., 2011. İstanbul atmosferinde uçucu organik bileşik kirliliğinin kaynaklarının belirlenmesi: YTÜ Davutpaşa Kampüsü örneği. Doktora tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Demir, S., Saral, A., 2012. Identification and apportionment of ozone-forming potential for proper reduction strategies. Clean – Soil, Air, Water. Baskıda. Demir, S., Saral, A., Işık, D., Akyıldız, A., Kuzu, S.L., Mert, S., Demir, G., Goncaoğlu, B.İ., 2011. Characterization of ambient volatile organic compounds and their diurnal variations in Istanbul, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 20(11): 2541-2548. Demir, S., Saral, A., Ertürk, F., Kuzu, S.L., Goncaloğlu, B.İ., Demir, G., 2011. Effect of diurnal changes in VOC source strengths on performances of receptor models. Environmental Science and Pollution Research 19:1503-1514. Demir, S., Saral, A., 2011. A new modification to the chemical mass balance receptor model for volatile organic compound source apportionment. Clean – Soil, Air, Water 39(10): 891-899. Demir, S., Saral, A., Ertürk, F., Kuzu, S.L., 2010. Combined use of principal component analysis (PCA) and chemical mass balance (CMB) for source identification and source apportionment in air pollution modeling studies Water, Air, Soil Pollution 212: 429-439. Konuyla ilgili diğer araştırma makaleleri ve bilimsel yayınlar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Reseptör modellerini ayırtedebilme yeteneği
  2. CMB, PCA ve PMF modellerini etkin bir şekilde kullanabilme yeteneği
  3. Reseptör modellerinde ihtiyaca uygun modifikasyon yapabilme yeteneği
  4. Reseptör modellerine uygun ölçüm kampanyaları tasarlama yeteneği
  5. Reseptör modellerinin çıktılarını yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirme yeteneği kazanmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Reseptör modellerine girişDers kitabı 1
2Chemical Mass Balance Modelinin Matematiksel Temeli Ders kitabı 1, 3
3Chemical Mass Balance Modelinin Uygulanması Ders kitabı 2,3, Diğer Kaynaklar 6
4Chemical Mass Balance Modelinin Modifikasyonları Ders kitabı 3, Diğer Kaynaklar 4,5,6
5Asal Bileşen Analizinin Matematiksel Temelleri Ders kitabı 1,3, Diğer Kaynaklar 5,6
6Asal Bileşen Analizi ile Mutlak Asal Bileşen Skorları Ders kitabı 1,3, Diğer Kaynaklar 5,6
7Asal Bileşen Analizi ile Çoklu Lineer Regresyon Ders kitabı 1,3, Diğer Kaynaklar 5,6
8Ara Sınav 1
9Asal Bileşen Analizinin UygulanmasıDers kitabı 1,3, Diğer Kaynaklar 1,2,3,6
10Asal Bileşen Analizi Sonuçlarının Yorumlanması Ders kitabı 1,3, Diğer Kaynaklar 1,2,3,6
11Sunumlar İlgili kaynak
12Negatif Olmayan Matris Faktörizasyonu Ders kitabı 3
13Positif Matris Faktörizasyonunun Hava Kirliliğine Uygulanması Ders kitabı 3
14EPA CMB ve EPA PMF Modelleri Ders kitabı 3, Diğer Kaynaklar 1,3,6
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri110
Projeler240
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler250
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok